Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Folketur: Innvandrerkvinners deltakelse i friluftsaktiviteter

Organisasjon: Norsk Folkehjelp

Sum: Kr 390.000

Prosjektleder: Camilla P. Sundvoll

Søknadssammendrag:

Bakgrunn
Da korona-pandemien stengte ned kvalifiseringstjenestene ble det behov for å finne alternative plattformer for kontakt og oppfølging av innvandrerkvinnene ved Jobbsjansen. Norsk Folkehjelp igangsatte samtalegrupper på Zoom. Samtalegruppene fokuserte på psykiske og fysiske helseutfordringer, forebygging av isolasjon, formidling av oppdatert Covid-19 informasjon og norsktrening.

Erfaringen viser at det er behov for sosialt samvær, fysisk aktivitet, språktrening og kompetanseheving. Derfor starter vi prosjektet «Folketur»: Innvandrerkvinners deltakelse i friluftsaktiviteter, hvor vi går for bedre helse.

Målsetting

 • Bedre fysisk- og psykisk helse
 • Praktisert norsk og økt ordforråd
 • Styrket sosialt nettverk, kjennskap til norsk natur og friluftstradisjoner
 • Kunnskap om sunt kosthold

Målgruppe og deltakere

 • Innvandrerkvinner 20-55 år med behov for organisert aktivitet.
 • Turkompiser fra Norsk Folkehjelp.

Metode
Turer i Oslomarka. Vinterstid drar vi til Oslo sentrum og ulike bydeler der vi blir kjent med byen vår. Utfluktene ledes av turkompiser.

Ved noen av turene vil fagpersoner delta og samtale om friluftstemaer.

«Folketur» arrangerer 4 temakvelder om førstehjelp, kosthold, innvandrerhelse og rettigheter.

Tidsplan
Oppstart i september hvor vi møter kvalifiseringstjenestene og potensielle deltakere, samt utarbeider informasjonsmateriell, og rekrutterer deltakere.

Turer 2 søndager i måneden i hele perioden, og gjennomføring av fire temasamlinger.

Høst/vinter: Generalsekretær i NF deltar som turkompis. VårtOslo inviteres med. Produsering og publisering av promovideo og kalenderinvitasjoner på Facebook.

Fagpersoner deltar på 5 turer for å formidle kunnskap om naturen

Vinter/vår/sommer: Rekrutterer nye deltakere og eventuelt turkompiser.

Utarbeider kronikk om tiltaket til våre nettsider

Gjennomfører intervjuer av deltakere og datainnsamling.

Evalueringsrapport utarbeides.

Forventede resultater

 • 30 innvandrerkvinner og 10 turkompiser har deltatt i turgåing/ språktrening/ temakvelder
 • Fått deltakerne ut av isolasjon/ økt engasjement for fysisk aktivitet
 • Økt kompetanse om helsegevinster av fysisk aktivitet og sunt kosthold
 • Bedret norskkunnskaper
 • Formidlet kunnskap om naturen
 • Produsert promovideo

Prosjektinformasjon