Det er tryggest å holde i pappa sin lillefinger når du går på line. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Det yrer av liv på Kjennhallen i Lørenskog i akerhus. En av de som har gledet seg er Viktor på 13 år.

– Jeg vet ikke om jeg klarer det, sier han.

– Jo, jo, det gjør du, bare hold i fingeren min, beroliger pappa.

Får et bedre liv

Det er få tilbud som er tilrettelagt for barn med fysiske og psykiske utfordringer. Prosjektet «turn for alle» er derfor et etterlengtet tilbud.

– Det første Viktor sa da han kom hjem fra skolen er at i dag er det turn! Dette gleder han seg til hver onsdag, forteller pappa Kristian.

– Vi merker også at han får bedre fremkommelighet og motorikk av å være med her. Han får også utvidet vennekretsen sin her. Ja, han får rett og slett et bedre liv av å være med på dette, forteller Kristian.

Alle får være med på dagens turnøkt! Her strekker stortingsrepresentant Tone Trøen (H) og generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen hendene i været. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Utrolig verdifult

Med på dagens besøk i turnhallen er stortingsrepresentant fra Akershus Høyre, Tone Trøen. Hun er svært begeistret for dette tilbudet.

– Det er viktig for alle å utfolde seg fysisk, og da er det viktig at vi som samfunn tilrettelegger for at alle skal kunne gjøre det, forteller hun.

– Vi trenger mer av denne typen tilbud, foreldre som har barn med fysiske eller psykiske utfordringer har en krevende hverdag. All ære til Hammer turn som har fått på plass dette tilbudet, sier hun.

Les sak i Romerikes Blad

 

Plass til flere

Turn for alle er et tilbud til barn og unge med fysiske og/eller psykiske utfordringer i Lørenskog og omegn.

– Vi har plass til enda flere, så det er bare å ta kontakt dersom noen ønsker å bli med. Vi planlegger også et nasjonalt turnstevne i november, frister daglig leder i Hammer turn, May Gunn Madsen.

Dersom du ønsker å bli med, ta kontakt på dagligleder@hammerturn.no

Turn for alle

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Turn for alle
Prosjekttema
Turn for alle - et tilbud om turnaktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne. Mestringsfølelse og fysisk trening.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Hammer Turn
Prosjektleder/forsker

May Gunn Madsen

Fylke(r)
Akershus
Bevilget
2016: kr 100 000, 2017: kr 100 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • På initiativ fra foreningen for familier som har barn med Downs syndrom, Ups&Downs, etablerte Hammer Turn i 2014 et aktivitetstilbud for barn med Downs Syndrom. Partiet har 8 gymnaster som har turnlek en gang i uken. Gymnastene deltar med en foresatt/assistent.

  Hammer Turn skal være en klubb for alle, og ønsker å utvide tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne uavhengig av diagnose.

 • Målsettingen er å gi barn med nedsatt funksjonsevne et fritidstilbud og en arena for mestringsfølelse. Det skal motiveres til fysisk aktivitet og etableres et treningsprogram som spesielt er tilpasset barnas behov og utviklingsnivå.

 • Barn i aldersgruppen 2-18 år med nedsatt funksjonsevne uavhengig av diagnose bosatt i Lørenskog og omegn.

 • Prosjektet vil gjennomføres over en periode på 2 år. Det første året vil ha fokus på kompetanseheving hos trenere og i klubben, samt etablering av et treningsprogram tilpasset barnas motoriske og kognitive evner ved hjelp av barnefysioterapeut og vernepleier/spesialpedagog. I siste halvdel av det første året vil det være oppstart av gruppe med nytt treningsopplegg.

  Andre året vil være evaluering og tilpassing av år 1, samt oppstart av gruppe nr 2. I løpet av prosjektets år 2 vil Hammer Tun arrangere et turnstevne/konkurranse med utøvere fra andre turnforeninger.

 • Oppstart jan 2016 : kursing av trenere, utarbeidelse av treningsprogram 1. halvår. Oppstart av gruppe 1 andre halvår.

  2017: evalurering av gjennonmføringen i 2016, oppstart av gruppe 2 og arrangør av turnstevne for barn med nedsatt funksjonsevne.

 • Barna opplever mestring. Fysisk aktivitet ovil være positivt for helse, motoriske ferdigheter og fysikk. Medlemskap i en turnforening er en viktig deltakelse i samfunnet, og bidrar til en opplevelse av likeverd.

Sluttrapport

 • Hammer Turn skal være en klubb for alle, og ønsker å utvide tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne uavhengig av diagnose. Målet er å motivere til fysisk aktivitet og bidra til at barna opplever mestring, men vi har også et ønske å tilrettelegge for trening spesielt tilpasset de utfordringer som barnets funksjonshemming medfører.

 • 10
 • Prosjektet har blitt gjennomført i turnhall med bruk av matter, skumutstyr og utstyr knyttet mot motorikk.
  Det er gjennomført i sal med trenere og fysioterapeut

 • Resultatet er idrettsglede og god utvikling.
  Prosjektet ble avsluttet med en nasjonal konkurranse som satte fokus på turn for alle og at alle kan konkurrere.
  Resultatet for prosjektet er flere har blitt bevisste på tilbudet og nytteverdien.

 • Prosjektet har gitt idrettsglede og tilbudet videreføres som ordinært tilbud. Videre planer er å videreutvikle tilbudet til trene flere dager
  og kunne ivareta flere nivå for utvikling