Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Forført av spriten
Prosjekttema
Forebygge, informere og debattere deler av rusproblematikken som er lite eksponert - Kvinners skjulte alkoholmisbruk.
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Fenris Film
Prosjektleder/forsker

Tore Buvarp

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 450 000, 2017: kr 200 000
Startdato
03.01.2016
Sluttdato
01.07.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Det anslås at minst 100000 kvinner i Norge som sliter med alkoholmisbruk, men samtidig fungerer tilsynelatende normalt i sin tilværelse. De aller fleste lever et dobbeltliv, og det er store mørketall. Mens mange narkomane er åpne om sine rusproblemer og ofte er fanget opp av helse- og omsorgsapparatet , er svært mange kvinner som lever med et skjult alkoholmisbruk ikke fanget opp av et hjelpeapparat. Årsaken er at mange skjuler sitt misbruk, og flere kvinner en menn gjør dette - mye fordi det er forbundet med grenseløs skam. Å være kvinne og alkoholiker er særlig stigmatiserende.

 • Målsettingen er å bidra til å bevisstgjøre forhold som legger til rette for alkoholmisbruk generelt, og hos kvinner spesielt. Det er og en målsetting å bidra til en åpenhet som kan stimulere til å bryte ned tabuer og skam, og dermed forebygge kvinners misbruk av alkohol.

 • Alle pårørende til kvinner som sliter med alkoholmisbruk og alle voksne mellom 20-60 år. Gjennom prime-time visning på NRK er denne målgruppen mulig å nå.

 • Vi har gjort en omfattende research omkring kvinners misbruk av alkohol, og funnet noen kvinner som vil så fram med sine historier - de fleste av dem er ute av misbruket, noen er fortsatt i en prosess. Vi gjør så film/tv-opptak av dem i deres liv og prosess, og redigerer dette til 5 eller 6 programmer på riksdekkende tv (NRK) på 45-50 minutter. Tv-serien vil så kringkastes på NRK vinteren 2016/2017. det vil bli en parallell eksponering på ned i kortere format, som også vil leve lenger enn selve tv-serien. Vil vil også eksponere programmene mot spesielle interessegrupper for visninger med diskusjoner, debatter og seminarer med ulike vinklinger knyttet til forskjellige aspekter ved kvinners alkoholmisbruk. Dette vil kunne gi en bred, omfattende og langvarig eksponering av flere problemstillinger i forhold til tematikken og ikke minst - det vil kunne involvere mange ulike aktører og treffe et bredt, sammensatt og relevant publikum.

 • Researchperioden for prosjektet har vært hele 2014 og går over i en kombinert research/forarbeidsfase fra våren 2014 til august/september 2015.
  Opptaksperioden strekker seg fra august/september 2015 til september 2016.
  Etterarbeidsfasen er fra juni 2016 til januar 2017.
  Lanseringsfasen for prosjektet vil være fra november 2016 til juni 2017. Det vil totalt være en eksponeringsgfase for prosjektet mot publikum fra desember 2016 til des 2017.

 • Det er alltid vanskelig å forutsi konkrete resultater. Vi regner likevel med at en tv-serie i god sendetid på NRK 1, vil kunne bidra til å sette dagsorden for et alvorlig samfunnsproblem. Med flermedial eksponering, - tv, nett, blogger, seminarer og nisjevisninger har prosjektet et betydelig potensiale.

Sluttrapport

 • Målet for prosjektet var å produsere en dokumentarserie for allmennkringkasting om `vanlige` kvinners alkoholproblemer, og bidra til en debatt om åpenhet rundt dette. I mage år har det vært stor fokus på rusmisbruk og forebygging av dette, men lite fokus på alkoholmisbruk bak fasaden. Og særlig mange kvinners problemer med alkohol har vært lite omtalt, blant annet fordi dett er et svært tabubelagt tema. Dette var bakgrunnen for vårt prosjekt.

 • 1850000
 • vi brukte ca ti måneder til research for å finne karakterer/hovedpersoner som ønsker å være med i serien. Vi startet med èn hovedkarakter som ble med i en pilotepisode, og denne brukte i innsalget og finansiering av TV-serien overfor NRK, Norsk Filminstitutt og Extrastiftelsen. Deretter fant vi de fire øvrige hovedpersonene, og vi filmet de fem kinnene, deres familier, kolleger og venner gjennom en periode på ca totalt 22 måneder. I siste del av opptaksperioden starte vi etterarbeidet. Hvert program. har tatt ca 8 uker å klippe, og vinteren 2017 gjorde vi det siste i post-produksjon - grading og lykmiks - før programmene ble overspilt til NRK. Deretter gjorde vi, sammen med NRK og Rådet for Psykisk helse, lansering av Tv-serien , som hadde premiere på NRK onsdag 13.september 2017. Første episode i FORFØRT AV SPRITEN hadde rundt 450 000 seere på NRK 1, og var med dette det fjerde mest sette programmet i det norske tv-universet den kvelden.

 • Tv-serien har fått svært god mottakelse i NRK og i TV-miljøet, og enda viktigere - blant folk flest. I gjennom snitt har ca 345 000 sett hver episode på lineær Tv og på nett-tv, pr 05. desember 2017. Dette svært gode tall i dagens mediebilde, der mange aktører sloss om publikums oppmerksomhet, bl.a med mange utenlandske streamingtjenster som satser hardt på det norske markedet. TV-serien har fått gode omtaler både pga av sitt tv-faglige innhold, men like mye på grunn av sin allmennyttige rekkevidde; dette er utfordringer som angår svært mange, de fleste av oss kjennere noen som har eller har hatt problemer med alkohol. Det er stor gjenkjenning og identitet i dette temaet. det er dessuten vært stor og bred omtale av TV-serien i sosiale medier, og mange har vært engasjert. Og fortsatt ligger TV-serien tilgjengelig NRKs nettspiller, og alle fem episode kan sees i lang tid fremover. I desember 2017 ble også TV-serien vinner av helseprisen, i regi av Extrastiftelsen/Frivillighet Norge.

 • Vi er svært fornøyde med at målsettingen om å nå ut til en stor og bred målgruppe om TV-serien er innfridd. I følge tall far NRK har drøyt 1.7 mill sett seerne på ordinær TV og nett, i tillegg kommer visninger via sosiale medier. Dessuten ligger serie ennå på NRK.no og kan sees fortsatt. Vi tror dette vil bidra til å holde tema aktuelt og gi et bidrag til en større åpenhet omkring kvinners alkoholproblemer - som har er og har vært forbundet med stigma. Vi vet også at flere fagmiljøer har tatt i bruk Tv-serien i sin informasjon og behandling.