Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Fra isolasjon til sosialisering

Organisasjon: A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Sum: Kr 500.000

Prosjektleder: Terje Grotle

Søknadssammendrag:

Bakgrunnen er at flere av våre brukere forteller om opplevelsen av isolasjon og ensomhet som følge av begrensinger ved sosiale sammenkomster på grunn av Coronasituasjonen. Mange har som en konsekvens av dette gått tilbake i gamle mønstre og rus. Med bakgrunn i dette har det oppstått etterspørsel og behov for digitale møteplasser. Flere av våre brukere har høy terskel med bruk av digitale plattformer, noe som fører til økt opplevelse av utenforskap og ensomhet.

Målsettingen er å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse ved å tilby en digital møteplass som gir mennesker med rusutfordringer muligheter til: Opplæring i bruk av digitale medier som gir mulighet til å delta på digitale nettmøter/samtaler.

Målgruppen og deltakere er mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og psykiske utfordringer, og pårørende.

Vi bruker en LØFT-fokusert tilnærming, «løsningsfokusert tilnærming». LØFT-metoden er basert på å fokusere på det positive, mestring, individuelle ressurser og fremtidsfokus gjennom veiledningssamtaler med spørsmål som skaper refleksjon rundt håp og ønsker for fremtiden og ressurser og nyttige erfaringer i personens liv. Hensikten er å synliggjøre hvilke håp og ønsker de har for sin fremtid og hvilke av deres ressurser og erfaringer som kan hjelpe dem å nærme seg disse.

Oppstart i oktober med informasjon om aktiviteten, rekruttering av deltaker og opplæring av gruppeledere. November, kontinuerlig utvikling av tiltak ut fra hva brukerne etterspør. Delevaluering i desember, april og august. Medieoppslag i februar.

Forventet resultat er et tilbud for mennesker med rusutfordringer som kan forhindre dem i ytterlige rus og motvirke ensomhet og isolasjon gjennom at brukere og pårørende får tilbud om en felles arena hvor de møter andre i tilsvarende situasjon. Utviklet et lavterskeltilbud ved bruk av digitale hjelpemidler som kan gjøre at det blir lettere å be om hjelp over et digitalt tilbud.

Prosjektinformasjon