Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Frisklivsagenter
Prosjekttema
Frisk og Rask - et aktiv liv med kronisk sykdom
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Kristi Herje Haga

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2015: kr 350 000, 2016: kr 295 000
Startdato
19.01.2015
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • 800.000 nordmenn lever med muskel- og skjelettplager (MUSSP). Forskning viser at fysisk aktivitet og helsefremmende livsstil bidrar til økt livskvalitet og mestring, men denne informasjonen er ikke godt nok spredt. Videre vegrer mange med MUSSP å innta en mer aktiv posisjon ift egenmestring av frykt for at endring kan lede til økte plager. Erfaringer fra prosjektet Sykt Aktiv er at det er stor interesse for aktiviteter tilpasset MUSSP. Vi ønsker derfor å bygge opp en struktur som gjør det mulig for NRFs fylkes- og lokallag å tilby attraktive helsefremmende aktiviteter for personer med MUSSP.

 • Etablere et rammeverk for helsefremmende arbeid og lære opp frisklivsagenter som sammen skal bistå fylkes- og lokallag i NRF til å etablere og videreutvikle aktiviteter som fremmer en positiv, helsefremmende livsstil for personer med muskel- og skjelettplager.

 • Mennesker i yrkesaktiv alder med kroniske muskel - og skjelettplager som ønsker å ha et aktiv liv

 • Prosjektet består av to deler;
  Del 1 er utvikling av et rammeverk for helsefremmende arbeid i NRF. Rammeverket utvikles på nasjonalt nivå. Det skal utvikles malverk for å sikre gode samarbeid med avklarte roller og ansvar både internt i organisasjonen, og med eksterne partnere som frisklivssentraler. Videre skal rammeverket omfatte en digital verktøyskasse for helsefremmende aktiviteter. Denne skal bestå av en oversikt over alle helsefremmende tilbud som er tilgjengelig gjennom NRF/FUNKIS med beskrivelse av hvilke grupper aktiviteten passer for, guide for oppstart av aktiviteter, guide for likepersonsarbeid knyttes til aktiviteten, samt guide for kartlegging av ønske/behov for aktivitet i lokallagsamfunnet. Rammeverkets hensikt er at det skal være oversiktelig og enkelt for fylkes- og lokallag å iverksette helsefremmende aktiviteter.
  Del 2 er etablering av frisklivsagenter i hvert fylke. Dette er frivillige personer med MUSSP og med engasjement for helsefremmende arbeid. Frisklivsagentene skal selv kunne arrangere mestringskurs, og fungere som en inspirator og støttespiller for fylkes- og lokallag i deres helsefremmende arbeid. Frisklivsagentene vil få sin opplæring og oppfølging fra NRF nasjonalt.

 • Vår 2015 - bygge rammeverk gjennom dialog med fylkeslag.
  Høst 2015 - rekruttere frisklivsagenter og gjennomføre første kurshelg. Formidle rammeverket for helsefremmende arbeid internt gjennom besøk i fylkeslag.
  Vår 2016 - Gjennomføre andre kurshelg for frisklivsagenter. Kommunikasjonsarbeid internt og eksternt.
  Høst 2016 - Oppfølging av frisklivsagenter, evaluere og sikre videreføring av prosjektet.

 • Prosjektet skal bidra til at flere personer med MUSSP kan leve et aktiv liv tross sykdom. Gjennom å skape en struktur for NRFs helsefremmende arbeid, skal fylke- og lokallag kunne etablere og drive aktiviteter som er tilpasset personer med MUSSP og som gir konkrete verktøy for egenmestring.

Sluttrapport

 • 800.000 nordmenn lever med muskel- og skjelettplager (MUSSP). Forskning viser at fysisk aktivitet og helsefremmende livsstil bidrar til økt livskvalitet og mestring, men denne informasjonen er ikke godt nok spredt. Videre vegrer mange med MUSSP å innta en mer aktiv posisjon ift egenmestring av frykt for at endring kan lede til økte plager. Erfaringer fra prosjektet Sykt Aktiv er at det er stor interesse for aktiviteter tilpasset MUSSP. Vi ønsker derfor å bygge opp en struktur som gjør det mulig for NRFs fylkes- og lokallag å tilby attraktive helsefremmende aktiviteter for personer med MUSSP.

 • 1000
 • Vi informerte om prosjektet til fylkene før vi gikk ut og rekrutterte frisklivsagenter. Det var viktig at fylkene var med på prosjektet for å nå målsettingene. Rekruttering fikk vi etter å ha postet et innlegg på Facebook, 40 stykk var interessert. Vi endte opp med 20 deltagere fra ti fylker. Disse fikk opplæring etter "train-the-trainer"-metoden, opplæring i å holde friskfokusert mestringskurs etter SyktAktiv-malen. Totalt fire kurs er gjennomført i prosjektperioden. Videre har frisklivsagentene holdt lokale kurs i sine nærmiljø. Agentene har hatt lukket gruppe på Facebook som er flittig brukt. Her deler de erfaringer og inspirerer hverandre. Rammeverket for samarbeidet er godt diskutert og det er lagt gode planer for å implementere dette i 2018. Frisklisvagentene har fått gode og konkrete verktøy for å gjennomfør aktiviteter og hvordan de på best mulig måte skal motiver deltagerne.

 • Vi har frisklivsagenter i ti fylker og det vil bli utdannet flere i tiden fremover. Mange nye treningsgrupper er satt i gang og vi har nådd mange som tidligere ikke har trent eller de som vil trene med et friskere fokus. Vi har nådd en yngre gruppe med revmatikere som tidligere ikke har identifisert seg med NRF.
  Vi har utarbeidet gode retningslinjer og maler for arbeidet mellom følgende ledd i prosjektet:
  - Samarbeid mellom frisklivsagent og lokallag
  - Samarbeid mellom frisklivsagent og eksisterende verv (trenings og mosjonskontakt)
  - Samarbeide mellom lokallag og kommunens frisklivssentraler
  - Samarbeide mellom fylkeslag og sykehusenes LMS avdelinger
  Vi har utviklet første utkast til en mal for samarbeid med frisklivsentraler, men denne er ikke ferdigstilt.
  Vi har fått gode mediedekning og en av frisklivsagentene har startet egen blogg.
  Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra de som er frisklivsagenter og vil bruke disse tilbakemeldingene i arbeidet med å nye agenter.

 • Vi planlegger å holde opplæring for nye agenter hvert år fremover, i tillegg til å arrangere og ha en større samling for medlemmer med tema helsefremmende levevaner. Frisklivsagentene er en sentral del av NRFs satsning på helsefremmende arbeid og en viktig rolle i kurs og kompetanseutviklingen. Det er nedfelt i handlingsplanen fra 2017 at hvert fylkeslag skal arbeide for å ha 2-3 agenter. I tillegg skal frisklivsagentene oppfordre til å starte aktivitetsgrupper. Vi arbeider med å styrke samarbeidet mellom agentene og lærings – og mestringssentrene på sykehusene samt Frisklivssentralene.