Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Frivillighet i en annerledes tid

Organisasjon: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Sum: Kr 160.000

Prosjektleder: Jorunn Gjerken-Gran

Søknadssammendrag:

ROS vil utvikle et webbasert introduksjonskurs for alle nye frivillige. Ved å sette nye frivillige raskt i gang med opplæring på egen hånd, kan vi tenkelig unngå å «miste» dem i påvente av å kunne arrangere fysisk opplæring – noe som har vært en utfordring de siste månedene.

Ved å digitalisere introduksjonsdelen av opplæringskurset, kan vi også lage mer plass i den fysiske opplæringen til å vektlegge mer alvorlige temaer, da rådgivningshenvendelsene de siste månedene har vært av en tøffere karakter. Hvilke emner som bør vektlegges i opplæringen vil kartlegges i en spørreundersøkelse blant våre eksisterende frivillige, og deres erfaringer med rådgivning under pandemien.

Prosjektinformasjon