Kari Vik (t.v.) og Indra Simhan demonstrerer sandkassen som brukes for å få barn til å kommunisere på sine premisser. Nå jobber de med å lage gode evalueringsmetoder for metodikken. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Det er jo sånn med psykisk helse at det er de menneskelige ressursene som er viktig. Barneorientert familieterapi (BOF) er veldig personlig, der det ikke nødvendigvis er sånn at man følger en manual der man skal gjennom seks enheter, men det er likevel en tydelig struktur, sier prosjektleder og sosiolog Kari Vik.

Hun viser frem behandlingsrommet for BOF sammen med medforsker Indra Simhan. Et rom som ikke umiddelbart bringer tankene til verken terapi eller psykiatri.

Behandling gjennom lek

Midt i rommet står en stor sandkasse, og langs veggene står fargeglade stoler og kasser med leker og fargestifter. Hensikten er at man i rommet skal kommunisere på de aller yngste barnas premisser, nemlig gjennom tegning og lek.

De fleste som har forsøkt å få et barn til å fortelle en historie vet at det ofte går veldig mye lettere hvis barnet kan bruke lek til å kommunisere. Sånn er det også når barn har behov for psykisk helsehjelp. Gjennom BOF er det utviklet en metode for å la barnet uttrykke seg på sine egne premisser.

BOF er allerede implementert i sped- og småbarnsteamene ved Abup Sørlandet sykehus og flere andre sykehus i Norge. Men for å sørge for at metoden optimaliseres og eventuelt kan videreutvikles ønsker Kari Vik og Indra Simhan nå å finne gode forskningsmetoder som er kvalitetssikret av fagfolk og foreldre.

Les også: Utviklingsprosjekter blir egen ordning i 2019

Barn kommuniserer gjennom lek, og derfor står leker, tegning og sandkassen i bakgrunnen sentralt i terapirommet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Ekspertpanel

I prosjektet God forskning på barnas premisser gjennomfører de derfor både Barneorientert familieterapi og bruk av spørreskjemaer som skal oppleves meningsfulle av foreldrene.

Gjennom prosjektet rekrutterer de et ekspertpanel, som skal gjenspeile ulike erfaringer med BOF. Panelet skal bestå av fire mødre og/eller fedre som allerede har fått BOF-behandling sammen med sine små barn, samt to forskere og to klinikere fra Abup.

Panelet skal deretter møtes jevnlig for å vurdere styrker og svakheter ved de ulike kliniske måleinstrumentene som brukes i dag, samt måle- og kartleggingsverktøy som kan tenkes å brukes i et fremtidig forskningsprosjekt. Målet er å sette sammen et batteri av måle- og kartleggingsinstrumenter, som grunnlag for videre forskning.

– Vi har allerede hatt et møte med ekspertpanelet, og det var veldig positivt, sier Kari Vik.

Metodeutvikling for å bedre barns rettigheter

– De har jo andre erfaringer enn det vi har tenkt på. Det blir jo en slags bieffekt av prosjektet, der vi får nyttig tilleggsinformasjon, sier Indra Simhan, og legger til:

– Et konkret innspill vi allerede har fått er muligheten for at noen av skjemaene fylles ut mens en fagperson er i rommet. Det kan bidra til at skjemaene ikke føles så overveldende, fordi man kan få svar på det man er usikker på med en gang, sier hun.

Prosjektet er ettårig, og planen er at resultatene skal fungere som et forprosjekt for et fremtidig forskningsprosjekt på BOF.

– Med mer erfaring og kartlegging, så håper vi jo at vi kan bidra til metodeutvikling, for eksempel ved at vi med mer erfaring og evaluering kan forstå mer om hvordan de minste barna uttrykker seg. Til syvende og sist handler jo dette om barns rettigheter, sier Indra Simhan.

Ved hjelp av sand, gjerder og dukker kan barnet kommunisere behov, frykt, trygghet eller andre følelser. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
God forskning på barnas premisser
Prosjektet i kortform

Abup ved Sørlandet sykehus (SSHF) implementerte i 2017 Barneorientert Familieterapi (BOF) i sped- og småbarnsteamet. BOF er en behandlingsmetode som er særlig velegnet i terapi med små barn. Klinisk erfaring og kvalitative fordypningsstudier rapporterer at metoden er lovende, men det trengs mer dokumentasjon på om og hvordan den virker. Derfor ønsker vi å gjøre et forprosjekt der vi prøver ut forskningsmetoder, dette vil vi bruke folk med erfaringskompetanse til. I samarbeid med brukere vil vi finne de beste måleverktøyene til å forske på BOF-metoden og hindre frafall i fremtidig forskning.

Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Sørlandet sykehus HF
Prosjektleder/forsker

Kari Vik

Andre fylker for prosjektet
Aust-Agder, Vest-Agder
Konkret sted/adresse
Egsveien 100
Konkret sted/postnr
4604
Bevilget
2019: kr 640 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Barneorientert familieterapi (BOF) fyller et lenge etterspurt behov i klinisk arbeid innenfor barns psykiske helse. Sped- og småbarnsteamene ved Abup Sørlandet Sykehus, implementerte BOF i 2016/17. Med ca 180 årlige henvisninger til sped- og småbarnsteamene, hvorav ca 30% får BOF behandling, og med 12 BOF-terapeuter, har vi et bra utgangspunkt for klinisk forskning. Sammen med foreldre som har fått BOF sammen med sine barn og BOF-terapeuter vil vi danne et ekspertpanel for å sette sammen et batteri av måle- og kartleggingsinstrumenter, som grunnlag for videre forskning

 • Finne gode forskningsmetoder som er kvalitetssikret av fagfolk og foreldre, ved å gjennomføre Barneorientert familieterapi og bruke spørreskjemaer som oppleves meningsfulle av foreldre.

 • Kort sikt: Forskere som kan bruke resultatet, måle- og kartleggingsverktøy, fra prosjektet.
  Lang sikt: Foreldre m barn som gjennomgår BOF, og terapeutene deres.

 • 50
 • Vi vil sette sammen et ekspertpanel som skal gjenspeile ulike erfaringer med BOF. Panelet skal vurdere styrker og svakheter ved de ulike kliniske måleinstrumentene vi bruker pr i dag, samt måle- og kartleggingsverktøy vi kan tenke oss å bruke i et framtidig forskningsprosjekt. Panelet skal bestå av fire mødre og/eller fedre som allerede har fått BOF-behandling sammen med sine små barn, samt to forskere og to klinikere fra Abup. Etter et oppstartseminar vil vi treffes ukentlig for å jobbe med de ulike måle- og kartleggingsverktøyene. 10 familier skal rekrutteres til å prøve disse instrumentene. I aktiv terapifase vil møtehyppigheten i ekspertpanelet være noe lavere. Etter at terapiperioden er over vil vi møtes oftere igjen, for å oppsummere, konkludere, rapportere og formidle resultater. I løpet av året vil vi også arrangere to veiledningsdager for BOF-terapeutene for å sikre kvaliteten av deres arbeid, som blir ekstra krevende i denne perioden.

 • 2019:
  Startseminar for ekspertpanelet: januar
  Oppstartsmøte for BOF-terapeuter: januar
  Arbeide i ekspertpanelet: hele året
  Rekruttere familier til BOF: vinter og vår
  Gjennomføre BOF-terapi: vår og sommer
  Nettverksarbeid: hele året
  Veiledning av BOF-terapeuter: vår og høst