Det spirer og gror i kolonihagen. Her er to av deltakerne i God helse gjennom grønne opplevelser, sammen med prosjektleder Tove Berg. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Det er en flott høstdag i Solvang kolonihage, kun et steinkast unna Ullevål stadion, men likevel omgitt av idylliske hytter og parseller. Hver onsdag møtes seks deltakere for å dyrke blomster og grønnsaker, og for å lære mer om hagestell.

– Jeg har lært å dyrke chili, og har også laget krydderolje som jeg har gitt bort i gave, forteller «Martin», en av deltakerne i prosjektet, som av hensyn til egen bakgrunn med psykiske utfordringer ønsker å være anonym.

–  Det er deilig å kjenne at jeg mestrer dette, og at det samtidig er veldig gøy. Målet mitt nå er å ta opp fag slik at jeg kan komme inn på gartnerutdanningen, forteller han.

Blir en ressurs for hverandre

Rundt 10-20 prosent av befolkningen får psykiske problemer i løpet av livet. I dette prosjektet har Hageselskapet samarbeidet med seksjon for psykisk helse i Bydel Nordre Aker for å nå ut til mennesker som kunne tenke seg å delta.

– Det er godt å komme ut av leiligheten og møte andre i samme situasjon som en selv, slik at vi kan være en ressurs for hverandre, forteller «Maria», en annen deltaker i prosjektet, som også ønsker å være anonym.

– Jeg har vokst opp i et hus med hage, men jeg har aldri vært med på dyrking av grønnsaker og høsting av frukt og bær før. Vi har hatt flere workshops om såing og dyrking, og jeg har lært utrolig mye gjennom å være med på dette, forteller hun.

"Martin" har blitt så glad i å dyrke og høste grønnsaker at han nå har bestemt seg for å bli gartner. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Grøntområder fremmer helse og trivsel

 Leder for prosjektet er Tove Berg, som selv har en hytte i kolonihagen. Hun visste at museumshytta, som kolonihagen selv eier, ville stå uten leietaker fra og med sesongen 2017.

– Derfor kontaktet jeg styret og spurte om vi kunne inngå et samarbeid om dette prosjektet, forteller hun. Det ville de gjerne!

Dyrking av egne matvekster har stått i fokus, men også å sitte og male akvareller, eller bare være til. Målet med prosjektet har vært at deltakerne skal oppleve bedret livskvalitet gjennom å bruke hagen til ulike formål.

–  Vi vet fra forskning at grøntområder og naturmiljøer er bra for den psykiske helsa. Deltakerne har også deltatt i kolonihagens sosiale fellesskap, som grillkvelder eller sylting og safting til kolonihagens årlige høstmarked, forteller Tove.

Under Solvang-dagene 2. september fikk prosjektet besøk av ordfører Marianne Borgen (SV). Foto: Ordførerens kontor.

Besøk av ordføreren

Det har vært stor oppmerksomhet rundt prosjektet, og Oslos ordfører Marianne Borgen har besøkt prosjektet og ble svært imponert. Hun ble så begeistret for prosjektet at hun inviterte til gjenvisitt i Rådhuset.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen og helse- og sosialkomiteen i Bydel Nordre Aker har også besøkt prosjektet.

Bydelen har vært så fornøyd med prosjektet at de nå har overtatt finansieringen.

– Vi er kjempefornøyd med at vi har finansering av prosjektet, og nå er det andre bydeler i Oslo som viser interesse for å sette i gang tilsvarende prosjekter. Vi mener at denne modellen kan videreutvikles, og bruker i hele landet, avslutter Tove.

Prosjektinformasjon

Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
God helse gjennom grønne opplevelser
Prosjektet i kortform

Hensikten med prosjektet er at mennesker med psykiske utfordringer skal oppleve mestring og nyte godt av den positive helseeffekten som grønne omgivelser gir. Vi ønsker å tilby "grønne" lavterskelaktiviteter og et sosialt fellesskap i en av Oslos kolonihager.

Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Det Norske Hageselskap
Prosjektleder/forsker

Tove Berg

Fylke(r)
Oslo
Kommune(r)
Oslo
Konkret sted/adresse
Nordbergveien
Konkret sted/postnr
0806
Bevilget
2017: kr 142 000
Startdato
01.03.2017
Sluttdato
30.11.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Forskning innen miljøpsykologi og landskapsarkitektur viser at naturmiljøer og grøntområder fremmer helse og trivsel. Folkehelsemeldingens kap 2.2.2 er opptatt av frivillige organisasjoners mulighet for å bidra på dette området. Alle mennesker trenger et nettverk og noe meningsfylt å gjøre. Her kan Det norske hageselskap samarbeide med Solvang kolonihage og bydel Nordre Aker, seksjon for psykisk helse om et tilbud til denne målgruppen.

 • • Opplevelse av mestring gjennom å dyrke egne matvekster og andre planter
  • Opplevelse av bedret livskvalitet gjennom grønne opplevelser
  • Opplevelse av deltakelse i et positivt fellesskap

 • Mennesker med psykiske utfordringer som kan nyte godt av en positiv sosial tilknytning, og å oppleve mestring i hverdagen.

 • 10
 • 1000000
 • Målgruppen engasjeres i stell av grøntområder, dyrke og høste egne vekster og delta i kolonihagens fellesaktiviteter og arrangementer.
  Vi ønsker å igangsette et lavterskel-tilbud, hvor muligheten for å lykkes er stor.
  Målgruppen vil ha faste kontaktpersoner, og få faglig hjelp og støtte underveis - i tillegg til jevnlige oppfølgingssamtaler.

 • Februar
  Dialog med bydel Nordre Aker. Invitere prosjektdeltakere
  Detaljplanlegging
  April
  Informasjon til kolonistene om prosjektet
  Oppstartsmøte med prosjektdeltakere og hjelpere
  Befaring på parsell, idemøte, vaktlister, innkjøp
  Mars – okt
  Så frø, plante, vanne, luke og vedlikeholde grøntområdet
  Høsting gjennom hele vekstperioden
  Jevnlige oppfølgingsmøter, foredrag/workshops
  Okt-nov
  Sluttrapport for sesongen

Sluttrapport

 • Deltakerne kjente ikke hverandre fra tidligere. Det har derfor foregått en sosialiseringsprosess internt i gruppen. For mange med psykiske livsutfordringer er det å få nye venner og nye relasjoner vanskelig. Gjennom trygge relasjoner i prosjektet har de lykkes med dette. De fleste deltakerne har deltatt i noen av fellesaktivitetene i kolonihagen som kafedrift, grillfest med andre kolonister og med sylting og safting til kolonihagens høstmarked. En av deltakerne hadde en meget vellykket salgsutstilling av egne akvareller i tilknytning til markedet. Alle deltakerne har hatt et personlig ansvar for egne pallekarmer, og et felles ansvar for vedlikehold av området ellers. De har stilt opp for hverandre når noen har vært forhindret fra å komme. Gjennom sesongen har prosjektdeltakerne gjort seg erfaringer når det gjelder hva som kan dyrkes og hvordan. Alle har lykkes med noe. Underveis har Hageselskapets sivilagronom holdt workshops om vekster vi kan lykkes med, dyrking og bevaring.

 • Forskning innen miljøpsykologi og landskapsarkitektur viser at naturmiljøer og grøntområder fremmer helse og trivsel.
  I samarbeid med Solvang kolonihage avdeling 3 og Bydel Nordre Aker, seksjon for psykisk helse, ønsket vi å tilby mennesker med psykiske utfordringer eller som er i en vanskelig livssituasjon en sosial tilknytning, å oppleve mestring i hverdagen og nyte godt av den positive helseeffekten som grønne omgivelser gir.

 • 5
 • Prosjektdeltakerne har hatt en fast oppmøtedag per uke. I tillegg har de kunnet være i hagen så mye de selv måtte ønske, og ta med seg venner og familie dit. Deltakerne har fått hver sin pallekarm som de har hatt et personlig ansvar for. For øvrig har de hatt et felles ansvar for felles grøntområder og vedlikehold av disse. Prosjektdeltakerne har vært invitert til å delta i alle sosiale arrangementer som finner sted i kolonihagen. Målgruppen har hatt tilgang til faste, voksne kontaktpersoner i Det norske hageselskap og Solvang kolonihage. Kontaktpersonene har bidratt med grøntfaglig hjelp og støtte underveis. Nordre Aker bydel, seksjon for psykisk helse har fulgt opp egne brukerne.
  Måling av effekt er gjort gjennom gruppesamtaler hver 3.uke og individuelle samtaler mellom prosjektdeltakerne og kontaktpersoner i prosjektet underveis. Gruppesamtalene har tatt utgangspunkt i målsettingene for prosjektet. Målgruppens erfaringer ble lyttet til og vektlagt i fremdriften underveis. Ved sesongslutt ble det foretatt en evaluering av prosjektet, så vel fra prosjektdeltakerne som samarbeidspartnerne.
  Prosjektdeltakerne har loggført egen deltakelse og fremdrift i prosjektet.

 • Bydel Nordre Aker har innvilget midler til en videreføring av prosjektet i 2018. Samtlige prosjektdeltakere ønsker å fortsette prosjektet, for derigjennom å videreutvikle sosiale relasjoner og bygge videre på erfaringer de har høstet i 2017. Det et ønske om å ta inn ytterligere 2-3 deltakere i prosjektet. Solvang kolonihage avdeling 3 har stilt parsell og kolonihytte til prosjektets rådighet også i 2018, og vi vil ta kontakt med Norsk kolonihageforbund med tanke på å presentere konseptet og se om det kan igangsettes liknende prosjekter i tilknytning til kolonihager andre steder i landet.