Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Helsepodden
Prosjektet i kortform

I Norge i dag har 82% av befolkningen en smarttelefon med podcast funksjon. Når kronisk sykdom inntreffer medføre det et økt behov for god informasjon; akutt, underveis og etter sykdomsforløpet, både for den som er rammet og dens nærmeste omgangskrets. LHL sin årlige medlemsundersøkelse viser at målgruppen ønsker seg mer helseinformasjon enn det de får i dag. Prosjektet vil produsere en helserelatert podcast med informasjon om forebygging, behandling og oppfølging av forskjellige diagnosegrupper, slik kan lytteren tilegne seg ny kunnskap og gratis informasjon uavhengig av situasjon og arena.

Organisasjon
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Mette Irene Dønåsen

Fylke(r)
Landsdekkende
Konkret sted/adresse
Storgata 33A
Konkret sted/postnr
0184
Bevilget
2018: kr 221 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • I Norge lytter 22 prosent av befolkningen til podkast. Når kronisk sykdom inntreffer vil det ofte medføre et økt behov for god informasjon; akutt, underveis og etter sykdomsforløpet både for den som er rammet og dens nærmeste omgangskrets.
  Ved å gjøre informasjon om forebygging, behandling og oppfølging om forskjellige diagnosegrupper tilgjengelig via podcast, åpner det opp for direkte informasjonsspredning rett til målgruppen uavhengig av fase i sykdomsforløpet.
  LHL sin årlige medlemsundersøkelse viser at målgruppe ønsker seg mer helseinformasjon enn det de får i dag.

 • Produsere og skape god faglig og informativ helseinfo gjennom en podcast, som er tilgjengelighet uavhengig av situasjon og arena, når brukerne/lytterne trenger informasjonen mest.

 • Mennesker som er rammet av hjerte, kar eller lungesykdom og deres pårørende i form av partner, barn, arbeidsgiver/kollega.
  Studenter/Helsearbeidere.

 • 500000
 • 1000000
 • Uformell samtale/intervju utført av innleid programleder, med en god stemme, forteller og formidlingsevne. Intervjuobjekt vil være ekspertise/fagperson på relevant fagområde. Episodene maks 25.minutter. En lydsnutt mellom ulike bolker gir lyttere som har falt litt av, mulighet til å hekte seg på igjen. Basert på de erfaringene, behov og ønsker som er avdekket gjennom LHL`s egen medlemsundersøkelse samt muntlige tilbakemeldinger fra våre målgrupper kan følgende episode temaer være aktuelle; 1.Hjerteinfarkt/svikt, hjerneslag, kols, astma, pollenallergi, matallergi, å være pårørende, lokalt tilbud, å engasjere seg i frivilligheten – en givende hverdagssyssel.(Fx; intervju med frivillige likemann), fritt behandlingsvalg – hvilke muligheter gir det meg, helsegevinster ved trening, sunt kosthold – hva er det, muskel & skjelettplager, fremtidens helsetjeneste, mestring av hverdagen – intervju med frivillig.

  Episodene vil være beskrevet tekstvis med en kort intro, når man trykker på episoden i selve podcasten. Dette for at lytteren på forhånd kan vurdere om dette temaet er av interesse for meg.

 • Milepæl 1: Jan. 2018:Utarbeide episode mal, ta kontakt, gi informasjon om ide samt utrykke et ønske om samarbeid med aktuelle kandidater.
  Milepæl 2: Feb. 2018: Konkretisere innholdet i episodene.
  Milepæl 3: Feb. 2018 – Des. 2018: Innspilling av episode materiell, med etterfølgende redigering.
  Milepæl 4: Feb. 2018 – Des. 2018: Markedsføring
  Milepæl 5: Des. 2018: Evaluering av prosjektet. Budsjett og rapportering av økonomiske midler benyttet.