Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Hva trenger jeg i møte med meg selv? Digitale kurs i selvmedfølelse

Organisasjon: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Sum: Kr 343.000

Prosjektleder: Irene Kingswick

Søknadssammendrag:

Koronapandemien har skapt stor utrygghet og uro blant ROS sine brukere. Stengte behandlingstilbud, svekket immunsystem og et skremmende nyhetsbilde har ført til økt symptomtrykk hos mennesker som allerede sliter med eget forhold til kropp, mat og følelser. Mange melder om en oppblomstring av spiseforstyrrelsessymptomer, og følelser av frykt og tilkortkommenhet.

For å nå ut til mennesker som merker at forholdet til kropp, mat og følelser har blitt forverret grunnet koronapandemien, ønsker ROS å tilby digitale kurs i Mindful Self-Compassion (MSC), på norsk oppmerksom selvmedfølelse. Vi tror at det å lære selvmedfølelse og selvmedfølende teknikker kan ha stor nytteverdi for mange som strever under korona-pandemien. Vi vet at isolasjon over tid påvirker vår psykiske helse negativt, og i dagens situasjon mener vi det er spesielt viktig å tilby kurs og veiledning som kan bidra til å styrke individets evne til å håndtere stress og uro på en selvmedfølende måte.

Kursene i Mindful Self-Compassion vil gå over seks uker med seks samlinger pluss en stille dag. Kursene vil holdes i grupper på Zoom og tilbys både på dag- og kveldstid. Det planlegges totalt åtte kurs i prosjektperioden, med plass til 10-20 deltagere per kurs. De første kursene vil starte i oktober 2020, og de siste avsluttes i november 2021. Kurset består av opplæring i selvmedfølelse, veiledede øvelser og meditasjoner, samt samtale om bruk av øvelsene i hverdagen.

Målgruppen for kurset er alle personer over 16 år som opplever å ha et anstrengt forhold til mat, kropp, følelser og/eller trening, samt deres pårørende.

Prosjektgruppen vil i tillegg til prosjektleder bestå av åtte frivillige assistenter, to brukerrepresentanter med egenerfaring og tre eksterne veiledere med spisskompetanse på spiseforstyrrelser, overspising og fedme.

De digitale kursene vil evalueres med spørreskjema til deltagerne.

Prosjektinformasjon