«I dag har jeg knyttet bånd med en tidligere kammerat fra tiden i militæret. Det er 30 år siden vi avtjente militærtjenesten som droneflygere. Gjennom å gjenoppta kontakten har jeg lært noe nytt innenfor vår felles flyinteresse. Han har inspirert meg til å lære å fly paraglider, som har gjort meg mer aktiv, og jeg har inspirert han til å fly mikrofly.»

Det sier Sven Liang Jensen, som er en av mange deltakere på Hverdagsglede-kursene.

Hverdagsglede hander om å gjøre mer av de gode tingene, som bidrar til å gi oss glede. Så hvorfor trenger man et eget kurs for å gjøre mer av det som er bra?

– Vi trenger å trene gledesmuskelen – den er en ferskvare, sier psykolog og seniorforsker på Folkehelseinsituttet, Ragnhild Bang Nes.

Ragnhild Bang Nes

Må minnes om hva som gir glede

Hun er blant annet hovedveileder på et forskningsprosjekt, som jobber med å se på effekten av Hverdagsglede-kursene. Hun understreker at selv om vi kanskje innerst inne vet hva som kan gjøre hverdagene våre bedre, så handler det om å bevisstgjøres.

– Hverdagene er travle og vi gjør en del feilantakelser når vi vurderer hva som gjør oss glade. Så det er noe med å bevisstgjøres og å minne oss om hva som gir glede, og kanskje mer glede enn andre ting vi holder på med, sier hun.

Prosjektet Hverdagsglede – utvikle nasjonalt kurs er nominert til Helseprisen 2020. Se video om prosjektet her:

Video: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Her kan du stemme på det prosjektet du synes fortjener å vinne!

Ville dele med flere

Allerede i 2014 kom det første initiativet til Hverdagsglede. Da fikk Rådet for psykisk helse en telefon fra Nesodden kommune, som var

Werner Fredriksen

på jakt etter en norsk versjon av det engelske kurset Five ways for well-being. Den norske oversettelsen fantes allerede, og hadde den gangen navnet Hverdagslykke.

Kontakten ble etter hvert til et pilotprosjekt, i samarbeid med blant annet Helsedirektoratet. To år senere gikk søknaden om å utviklet kurs til Stiftelsen Dam.

– Vi satt vel med vissheten av at her sitter vi med noe som er gull, og som flere kommuner og frisklivssentraler kan dra nytte av. Så da tok vi med oss pedagoger og forskere og laget et pilotkurs, som da blir hetende Hverdagsglede, forteller Werner Fredriksen, prosjektleder i Rådet for psykisk helse.

«Fem om dagen» for psyken

På kurset lærer deltakerne om det man enkelt kan kalle den psykiske helsens fem om dagen – fem enkle grep for å forandre hverdagen sin.

De fem grepene er:

 • Knytt bånd
 • Vær aktiv
 • Vær oppmerksom
 • Fortsett å lære
 • Gi til andre

– Hverdagsgledens fem har vokst ut av forskning, så vi vet at dette er temaer som har effekt og at dette er aktiviteter som gir glede til mennesker, sier Ragnhild Bang Nes, og fortsetter:

– Vi vet at tiltak som dette, som det er forsket mye på, har effekter på linje med antidepressiva. Det finnes både enkeltstuder og også en del metastudier som bekrefter dette.

De fem grepene for bedre hverdagsglede. Illustrasjon: Rådet for psykisk helse

– Får bedre psykisk helse

Nøkkelen til suksess ligger blant annet i at deltakerne, ved å gå på kurset, forplikter seg til både seg selv og hverandre. Gjennom å dele egne erfaringer og historier er målet at deltakerne skal inspirere hverandre til å gjøre mer av de gode tingene.

I tillegg får deltakerne helt konkrete tips til hvordan man best kan lykkes med de fem grepene. For eksempel hvordan man skaffer seg venner i voksen alder, eller hvordan man kan være i fysisk aktivitet.

– Vi opplever at de som går på kursene får bedre psykisk helse, de er fornøyd med kurset og de vil anbefale til andre, og mange sier at de vil fortsette med de øvelsene eller delta i aktivitene etter at kurset er over, sier Nes.

Grunnleggende menneskelige behov

Hun tror at fokuset på sunne og «vanlige» aktiviteter, som har vært viktig for mennesker gjennom hele menneskehetens historie, er avgjørende.

– Det er fokus på grunnleggende menneskelige behov, og det å få tilfredstilt sånne behovene, som det å være knyttet til andre mennesker, være i aktivitet eller utvikle seg, det gir glede, sier hun.

Alle kursdeltakere får materiell som gjør at de enkelt kan minne seg selv om å gjøre gode ting i livene sine – også etter at kurset er ferdig.

Kan øke livskvaliteten

Hverdagsglede-prosjektet har nå utdannet over 180 kursledere, og tilbudet om kurs er tilgjengelig i 55 kommuner over hele landet. Nå håper Rådet for psykisk helse at konseptet kan spre seg videre.

– Rådet for pyskisk helse er opptatt av å spre ny kunnskap som skaper god psykisk helse, og da ser vi at hverdagsglede-konseptet har overøfringsverdi til for eksmepel skoler, barnehager eller næringslivet. Disse fem enkle grepene kan hvem som helst gjøre, og det kan øke livskvaliteten for alle i Norge, sier Werner Fredriksen.

Prosjektinformasjon

Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Hverdagsglede - utvikle nasjonalt kurs
Prosjektet i kortform

I samarbeid med Frisklivssentralen ønsker Rådet for psykisk helse å utvikle og evaluere et kurs med fokus på hva en kan gjøre selv for å påvirke egen opplevelse av mestring og å ha det bra - Hverdagslykke. Det finnes pr i dag ingen slike kurs som Frisklivssentralen etterlyser, et kurs rettet mot unge voksne eller voksne som ikke er i arbeid eller i utdanning. Mange i denne situasjonen opplever å ha lite overskudd og liten tro på seg selv. I denne vonde sirkelen er det vanskelig å komme seg videre, ut i arbeid eller utdanning. Dette vil vi gjøre noe med.

Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Werner Fredriksen

Andre fylker for prosjektet
Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold, Østfold
Bevilget
2017: kr 853 000, 2018: kr 610 000
Startdato
01.08.2017
Sluttdato
31.01.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Opplevelse av likegyldighet, det å ikke orke, måle seg mot «alle de andre» eller tro at andre enten har det mye bedre eller er bedre enn en selv, sliter på folk. Folk ønsker seg praktiske råd for å få en bedre hverdag, noe på linje med "Fem om dagen" -råd. FHI'ss rapport fra 2011, indikerte at blant 3,7 millioner nordmenn over 16 år opplevde minst 851 000 lite vitalitet, 395 000 betydelige angst og depresjonssymptomer og 950 000 dårlig mestring. Frisklivssentralen har henvendt seg til Rådet fordi de mangler et godt tilbud til unge voksne som ikke er i arbeid eller i utdanning.

 • Målet er at de som går på kurset skal bli motivert og styrket i troen på at de er noe verdt og kan klare å komme seg i jobb eller utdanning. Målet er også at de som går på kurslederkurs skal få nok kunnskap til å holde kurset i egen kommune i etterkant.

 • Voksne fra 18 år også de som ikke er i utdanning eller jobb. Særlig fokus på gruppen 18-30 år.

 • 150
 • 8000
 • Vi vil utvikle et kurs i samarbeid med erfaringskonsulenter (Nesoddens pilotdeltakere) fagpersoner og Frisklivssentraler. Det er allerede gjennomført 2 pilotkurs i Hverdagslykke på Nesodden. Wellbeing-prosjektet «Hverdagslykke» skal bli et kurs som kan brukes i kommunene (Frisklivssentraler), slik som Kurs i Depresjonsmestring (KiD), som fikk støtte fra Extra til oppstart og utprøving.

  Vi skal bygge videre på erfaringene fra samarbeidet med Nesodden kommune, ved Frisklivssentralen. Sammen utviklet vi en kurspilot i 2015 og tilbakemeldingene fra deltakere og kursholderne er positive og nyttige. Vi tar også utgangspunkt i den grundige forskningen som ligger bak Wellbeing.

  Når prosjektet er avsluttet vil vi ha:
  - Et kurs på 7 ganger (vurderes i prosjektperioden) som kan tilbys voksne.
  - Et kurslederkurs på 8 timer (vurderes i prosjektperioden)
  - Kursmateriell klart til trykking for deltagere og kursledere
  - Informasjonsmateriell som kan sendes kommuner og deres Frisklivssentraler
  - Etablert kontakt med Helsedirektoratet og Fagakademiet for opplæring av kursledere

 • 2017;
  Forankring hos Hdir og Fagakademiet. Referansegruppe etablert. Kursutvikling, kursmateriell og kursledermateriell er godt igang. Velge ut 10 Frisklivssentraler for kursing.

  2018;
  Kurslederopplæring med deltagere fra 10 kommuner. Kursledere rekrutterer og gjennomfører kurs i sine kommuner. Evaluering. Kursmateriell justeres og trykkes. Infomateriell er utviklet og distribueres.

  2019;
  50 kommuner tilbyr kurset dette året.

Sluttrapport

 • Piloten må regnes som vellykket
  Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått, er det god grunn for å regne piloten som vellykket. Deltagerne beskriver en lærerik opplevelse i et trygt miljø, med ledere som ser og bekrefter dem. Deltagerne kommenterer at de har tilegnet seg praktiske øvelser som bidrar til en bedre hverdag. Det fremkommer av tilbakemeldingene at deltagerne finner undervisningen relevant.

  Kvantitative resultater:
  Trykket kurslederperm, inspirasjonshefte til kursdeltakere
  Alt kursmateriell for rekruttering, gjennomføring av kurs, tilgjengelig på minnepinne
  Produsert PowerPoint som følger 6 kursdager
  Kurslederkurs utdanning på 2 dager, totalt 16 timer
  50 frisklivssentraler er med og 100 kursledere er utdannet
  Godt samarbeid med Helsedirektoratet og Fagakademiet.
  Evalueringsrapport kursdeltaker og evalueringsseminar kursledere

  Presseomtale i 30 aviser og delt på sosiale medier 38 artikler.

 • Bakgrunn for prosjektet
  Økt fokus på livskvalitet har sammenheng med større vektlegging av styrkende, helsefremmende og sykdomsforebyggende perspektiver innenfor helse- og velferdssystemet. Positive følelser og vurderinger omfatter også opplevelse av god fungering - som av vitalitet, interesse, mestring og mening.

  Problemstillingen
  Blant 3,7 millioner nordmenn over 16 år opplevde minst 851 000 lite vitalitet, 395 000 betydelige angst og depresjonssymptomer, og 950 000 dårlig mestring. (FHI 2011).

  Målsetting
  Utvikle et pilotkurs som skulle gi deltakere innsyn i fem grep, baser på forskning, som kan påvirker den psykiske helsen positivt. Deltakerne skulle ta i bruk verktøy som bidro til økt velvære og høyere livskvalitet. I tillegg skulle det utvikles et kurslederkurs, som vekke begeistring, nysgjerrighet .

  Målgruppene var
  Potensielle brukere av frisklivssentral over 18 år, unge voksne 18-30 år. Kursholdere ved frisklivssentralene som hadde erfaring med å holde kurs.

 • 1300
 • Metodene vi benyttet:
  Vi har benyttet ulike metoder gjennom utviklingsarbeidet med pilotkurset. Det har vært kunnskapsinnsamling, møtevirksomhet, kursing, evaluering, kunnskapsutveksling.

  Prosjektgjennomføring og milepæler i perioden oktober 2017 – desember 2019

  Oktober 2017
  - Arbeidsgruppen møttes første gang. Målet med pilotkurs og innhold gjennomgås

  November- desember 2017
  - Rekruttering av piloter, 12 frisklivssentraler blir med

  Januar 2018
  - Referansegruppemøte, kommenterer på faglige innholdet i kursledermanual og inspirasjonshefte

  Januar – mars 2018
  - Kunnskapsinnhenting og kvalitetssikring av innhold med kildereferanser

  Mars 2018
  - pilotkurslederutdanning 2 dager

  April 2018
  - Kursledere startet rekruttering av deltakere

  Juni-august 2018
  - Evalueringsrapporten for pilotkurset foreligger

  September 2018
  - Evalueringssamling med pilotkurslederne

  Oktober 2018 – mars 2019
  - Kursledermateriellet revideres

  Mars -november 2019
  - 75 nye kursledere utdannet og siste versjon materiellet ferdig
  - 50 kommuner tilbyr kurset til kommunens innbyggere

 • Prosjektet har utviklet et fullskala kurs. Vi har laget et kurslederkurs konsept, som benyttes til å utdanne kursledere som er ansatt ved sentralen. Vi har synliggjort Hverdagsglede for mange nye «tilhengere» som ønsker å bli med på veien videre.

  Planer for Hverdagsglede fra 2020
  - Flere kurs skal gjennomføres i 2020, ca 50-75 kursledere skal utdannes
  - Markedsføringsplaner for å øke synligheten om tilbudet
  - Utviklingsprosjekter vil vi knytte opp til all kompetansen og kunnskapen vi har tilegnet oss
  - Kommunene og forskningen blir også viktige å få inn i planene våre fremover