Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Hverdagsglede - utvikle nasjonalt kurs
Prosjektet i kortform

I samarbeid med Frisklivssentralen ønsker Rådet for psykisk helse å utvikle og evaluere et kurs med fokus på hva en kan gjøre selv for å påvirke egen opplevelse av mestring og å ha det bra - Hverdagslykke. Det finnes pr i dag ingen slike kurs som Frisklivssentralen etterlyser, et kurs rettet mot unge voksne eller voksne som ikke er i arbeid eller i utdanning. Mange i denne situasjonen opplever å ha lite overskudd og liten tro på seg selv. I denne vonde sirkelen er det vanskelig å komme seg videre, ut i arbeid eller utdanning. Dette vil vi gjøre noe med.

Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Werner Fredriksen

Andre fylker for prosjektet
Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold, Østfold
Bevilget
2017: kr 853 000, 2018: kr 610 000
Startdato
01.08.2017
Sluttdato
31.01.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Opplevelse av likegyldighet, det å ikke orke, måle seg mot «alle de andre» eller tro at andre enten har det mye bedre eller er bedre enn en selv, sliter på folk. Folk ønsker seg praktiske råd for å få en bedre hverdag, noe på linje med "Fem om dagen" -råd. FHI'ss rapport fra 2011, indikerte at blant 3,7 millioner nordmenn over 16 år opplevde minst 851 000 lite vitalitet, 395 000 betydelige angst og depresjonssymptomer og 950 000 dårlig mestring. Frisklivssentralen har henvendt seg til Rådet fordi de mangler et godt tilbud til unge voksne som ikke er i arbeid eller i utdanning.

 • Målet er at de som går på kurset skal bli motivert og styrket i troen på at de er noe verdt og kan klare å komme seg i jobb eller utdanning. Målet er også at de som går på kurslederkurs skal få nok kunnskap til å holde kurset i egen kommune i etterkant.

 • Voksne fra 18 år også de som ikke er i utdanning eller jobb. Særlig fokus på gruppen 18-30 år.

 • 150
 • 8000
 • Vi vil utvikle et kurs i samarbeid med erfaringskonsulenter (Nesoddens pilotdeltakere) fagpersoner og Frisklivssentraler. Det er allerede gjennomført 2 pilotkurs i Hverdagslykke på Nesodden. Wellbeing-prosjektet «Hverdagslykke» skal bli et kurs som kan brukes i kommunene (Frisklivssentraler), slik som Kurs i Depresjonsmestring (KiD), som fikk støtte fra Extra til oppstart og utprøving.

  Vi skal bygge videre på erfaringene fra samarbeidet med Nesodden kommune, ved Frisklivssentralen. Sammen utviklet vi en kurspilot i 2015 og tilbakemeldingene fra deltakere og kursholderne er positive og nyttige. Vi tar også utgangspunkt i den grundige forskningen som ligger bak Wellbeing.

  Når prosjektet er avsluttet vil vi ha:
  - Et kurs på 7 ganger (vurderes i prosjektperioden) som kan tilbys voksne.
  - Et kurslederkurs på 8 timer (vurderes i prosjektperioden)
  - Kursmateriell klart til trykking for deltagere og kursledere
  - Informasjonsmateriell som kan sendes kommuner og deres Frisklivssentraler
  - Etablert kontakt med Helsedirektoratet og Fagakademiet for opplæring av kursledere

 • 2017;
  Forankring hos Hdir og Fagakademiet. Referansegruppe etablert. Kursutvikling, kursmateriell og kursledermateriell er godt igang. Velge ut 10 Frisklivssentraler for kursing.

  2018;
  Kurslederopplæring med deltagere fra 10 kommuner. Kursledere rekrutterer og gjennomfører kurs i sine kommuner. Evaluering. Kursmateriell justeres og trykkes. Infomateriell er utviklet og distribueres.

  2019;
  50 kommuner tilbyr kurset dette året.