Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Hvil deg min venn, så tar vi en økt til
Prosjektet i kortform

LHL Farsund og Lyngdal ønsker å tilrettelegge det fantastiske nettverket av turstier- og løyper som finnes i Farsund kommune. Vi vil plassere ut 30 hvilebenker langs stiene slik at mennesker som trenger hvilepauser og muligheten for å hente seg inn etter en fysisk anstrengelse underveis på rusleturen sin kan hente seg inn igjen. Dette vil bidra til at målgruppen for prosjektet; mennesker med hjerte-, kar og lungesykdom, slagrammede men også andre funksjonshemmede og kronisk syke, får mulighet til å komme seg ut og være i fysisk aktivitet.

Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL Farsund og Lyngdal
Prosjektleder/forsker

Svein Olaf Ertzeid

Fylke(r)
Vest-Agder
Kommune(r)
Farsund
Bevilget
2018: kr 100 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
30.06.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • På LHL Farsund og Lyngdal sine arrangementer/møter er det ytret ønske om at lokallaget bidrar til at turstiene i naturområdene i Farsund tilrettelegges med hvilebenker slik at flere kan legge turen dit. Man ønsker seg turstier som det er mulig å benytte selv om man har problemer med pusten eller annet fysisk handicap som gjør det nødvendig å dele turen inn i kortere etapper med hvilepauser. Mange har lett for å isolere seg og sliter med å komme seg ut. Lokallaget mener derfor at hvilebenker langs turløyper vil kunne motivere til å kommer seg ut i naturen og delta i aktivitet sammen med andre

 • Vi vil sette ut hvilebenker langs turstier- og løyper i turområder i Farsund kommune slik at flere kan komme seg ut og være i fysisk aktivitet. I prosjektperioden tar vi sikte på å plassere ut 30 hvilebenker langs turløypene.

 • Hjerte- kar- og lungesyke, slagrammede og andre funksjonshemmede og kronisk syke, men også andre som trenger hvilepauser på sine rusleturer.

 • 190
 • 178000
 • Vi vil legge til rette for hvileplasser i eksisterende turløyper i Farsund kommune og gå til innkjøp av 30 hvilebenker som skal plasseres ut langs disse. Løypene hvor benkene skal plasseres vil ha varierende lengder og vil fortrinnsvis være rundløyper. Avstanden mellom hvileplassene/benkene vil tilpasses terrenget og turløypens vanskelighetsgrad. Noen av de aktuelle løypene mangler bare hvileplasser og det må kun foretas mindre justeringer. Vi ser i dag mulighet for at minst en av løypene kan tilpasse rullestolbrukere. Mange av våre medlemmer kan vanskelig involveres i arbeid som er fysisk tungt slik at dugnadsarbeidet vil bli ivaretatt av frivillige blant familie og venner og andre støttespillere. De som pga helsa ikke kan delta på dugnad vil bidra med å velge hvilke løyper vi skal plassere ut benker langs. Når samtlige hvilebenker er utplassert planlegger vi en markering. Lokalavisen Lister vil bli invitert til denne. Vi vil trykke opp informasjonsark med tur- og aktivitetsprogram og våre medlemmer vil bli bedt om å spre informasjon om prosjektet i sine nettverk. Informasjon vil også bli delt med andre lag og foreninger og vi vil be om at kommunen og Lister Friluftsråd legger informasjon på sin nettside.

 • Vi vil starte arbeidet med transport og utplassering av hvilebenker tidlig på sensommeren/tidlig høst 2018. Det betyr at vi kan ha mye klart før vinteren 2018/2019. Dersom vinteren kommer tidlig, vil vi fortsette arbeidet med utplassering av benker våren 2019. Etter hvert som turløypene er ferdig tilrettelagt vil lokallaget gjennomføre turer og aktiviteter i dem.

Sluttrapport

 • Prosjektet har plassert ut 28 små og store hvilebenker og 16 sittegrupper samt ryddet og planert langs 6 utvalgte turløyper; 5 i Farsund (Mosvoldtjernet, Vanse, Lomsesanden-Einarsneset, Haviksanden, Nesheimsanden) og 1 i Lyngdal (Bringsjordneset). Tilbakemeldingene har vært overveldende. Mange uttrykker glede over hvileplassene som har gjort det mulig for langt flere å benytte løypene. Vi er svært tilfreds med at løypene blir mye brukt, både av egne medlemmer, den øvrige lokalbefolkning og folk på besøk i området. Vi registrerer flere deltakere og stabilt oppmøte på turene våre samt økt oppslutning om andre aktiviteter i lokallaget. Tur/aktivitetsprogram ligger tilgjengelig på vår kalender på lhl.no og distribueres bl.a. til frivilligsentralen og frisklivssentralen i kommunene vi dekker. Vi kan slå fast at prosjektet med all sannsynlighet har bidratt til å fjerne «dørstokk- mila», og endre den enkeltes situasjon fra isolasjon til samhold, nytt nettverk og et rikere liv i hverdagen.

 • Målet med prosjektet var å sette ut 30 hvilebenker langs turstier/løyper i turområder i Farsund kommune slik at flere kan komme seg ut og være fysisk aktive. Prosjektets målgruppe var først og fremst hjerte-, kar- og lungesyke, slagrammede og andre funksjonshemmede og kronisk syke, men også andre som trenger hvilepauser på sine rusleturer. Bakgrunnen for at vi i LHL Farsund/Lyngdal tok initiativ til prosjektet var at det på våre arrangement/møter fremkom ønske om ikke lokallaget kunne bidra til at turstiene i naturområdene i Farsund ble tilrettelagt med hvilebenker slik at flere kunne legge turen dit. Man ønsket seg turstier som kan benyttes selv om man har problemer med pusten eller annet fysisk handicap som gjør det nødvendig å dele turen inn i kortere etapper med hvilepauser. Mange har lett for å isolere seg og sliter med å komme seg ut. Lokallaget mener at hvilebenker langs turløyper vil kunne motivere til og kommer seg ut i naturen og delta i aktivitet sammen med andre.

 • 250
 • Planen var å plassere ut hvilebenker langs utvalgte turløyper i Farsund, men vi fikk også mulighet til å gjøre det samme langs en løype i Lyngdal kommune. Vi startet med å gjennomgå og vurdere aktuelle turløyper og foreslå plassering av benkene. Valg av benker/sittegrupper og plassering av disse ble deretter klarert med begge kommunene, og der hvor turløypene gikk i verneområder, med miljøvernavd hos Fylkesmannen. Noen løyper hadde kun behov for mindre justeringer før utplassering. Andre måtte opparbeides mer. Avstanden mellom hvileplassene ble tilpasset terrenget og løypens vanskelighetsgrad. Kommunene påtok seg oppgaven med rydding og planering, samt utkjøring og plassering. Det omfanget av dugnadsarbeid som det var lagt opp til ble derfor ikke nødvendig, annet enn koordinering av prosjektaktiviteten samt gjennomføring av frivillig aktivitet (turer/rusleturer) i løypene. Prosjektet ble omtalt i lokalavisen, på nettsiden til Farsund kommune, på egen FB-side og i lokale møter. Fabelaktiv AS som lager innslag til Extra-sendingene, laget et innslag om prosjektet vårt og prosjektet ble også vist fram på ExtraStiftelsen sin Lev Vel konferanse (Møteplass Folkehelse) i Kristiansand.

 • Mange turgåere, og særlig de med helseutfordringer, trenger hvilepauser underveis på turen. Hvilebenker langs turløyper gjør at flere tar i bruk naturen og blir fysisk aktive og slik får mulighet til å forbedre sin kondisjon, bevegelighet, balanse etc. Noe som vil bidra til økt mestringsfølelse og livskvalitet og slik bidra til å forhindre isolasjon. Vårt prosjekt har derfor vært et lavterskelfolkehelsetiltak av stor verdi for lokalsamfunnet. Kommunene vil sørge for vedlikehold av hvileplassene. Vi vil spre info om turaktiviteten vår og planlegger og hvileplasser langs flere løyper i Lyngdal.