Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Hvordan forholde seg til følelser som følger kreftdiagnosen i en koronatid?

Organisasjon: Kreftforeningen

Sum: Kr 210.000

Prosjektleder: Heidi Brorson

Søknadssammendrag:

Ved å lage en webinar-rekke med dette som et gjennomgående tema kan Kreftforeningen bidra til å løfte kreft og følelser opp i dagen, noe som igjen kan resultere i større åpenhet om utfordrende tema som sorg, sårbarhet og frykt.

Et av Kreftforeningens tre hovedmål er bedre livskvalitet for pasienter og pårørende, noe disse webinarene kan bidra til. kreftforeningen ønsker å legge til rette for en aktivitet i form av en digital møteplass for pårørende, etterlatte og kreftpasienter som er sosialt isolert som en følge av smitteverntiltak.

Utfordringen vi ønsker å ta tak i , er at det kan være vanskelig å prate om følelser , og webinaret er virkemiddelet – i og med at fysiske møteplasser er utelukket for kreftpasienter i isolasjon.

Prosjektinformasjon