Å rope kan gjøre kommunikasjonen enda vanskeligere for en med nedsatt hørsel. Nå skal HLF bidra til å spre riktig kunnskap for å hindre isolasjon og bidra til økt livsglede for dem med nedsatt hørsel. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– I prosjektet Ikke rop! skal vi lage en informasjonskampanje der vi skal opplyse pårørende til eldre med nedsatt hørsel om tiltak for å bedre lytteforståelse, forteller prosjektleder Johanne Dahll Fossen.

Prosjektet har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (forkortet til Aktivitetsprogrammet), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

Frustrasjon og sorg

Voksne barn av foreldre med nedsatt hørsel opplever sammen med sine aldrende foreldre oppgitthet og sorg når foreldrene ikke klarer å delta aktivt sosiale sammenheng, men blir sosialt tilbaketrukne.

Kombinasjonen av hørselstap og smitteverntiltak utgjør også stor risiko for at eldre blir isolert. Gjennom kampanjen Ikke rop! skal pårørende få økt kunnskap om hvordan de kan håndtere situasjonen og kommunisere med sine eldre.

– Selv hørselshemmede og deres pårørende kan lite om hørsel, viser faglig og praktisk erfaring, sier Fossen.

Nye muligheter

Ved å utvide mulighetene eldre med nedsatt hørsel har til å delta i samtaler og annen kommunikasjon, håper HLF å forhindre ensomhet og isolasjon. Samtidig er målet å bidra til økt livsglede. Målet er at alt fra familiemiddager til legebesøk og tv-titting skal være tilgjengelig og hyggelig for alle parter.

Med bedre kunnskap om nedsatt hørsel, bruk og stell av høreapparat, samtalestrategier og tilgjengelige ressurser i kommunen og i HLF, er håpet at dette skal gjøre sosialt samvær enklere og bedre.

– Det er viktig for oss å gjennomføre prosjektet fordi vår visjon er å skape en enklere hverdag for landets hørselshemmede. Dette gjelder naturlig nok også for eldre med nedsatt hørsel og deres pårørende, sier Fossen.

Prosjektinformasjon

Program: Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Prosjektnavn: Ikke rop!

Organisasjon: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Sum: Kr 300.000

Prosjektleder: Johanne Dahll Fossen

Søknadssammendrag:

Nedsatt hørsel hos eldre legger begrensninger for samtale og kommunikasjon og medfører ekstra hinder for sosial deltakelse i tillegg til de begrensninger som følger av covid-19. Uten tilgang til å høre samtalen rundt seg kan den eldre bli en passiv tilskuer uten reell deltakelse og det sosiale samværet kan virke mot sin hensikt. Resultatet kan bli sosial tilbaketrekning. Sårbarhet for hørselshemmede eldre under korona-pandemien blir dobbel og fare for isolasjon øker tilsvarende.

Målsetting med prosjektet er å øke sosial aktivitet gjennom bruk av tiltak for å øke lytteforståelsen hos eldre hørselshemmede. Prosjektet retter seg mot hørselshemmede eldre som har fått redusert tilgang til sosiale aktiviteter som følge av covid-19, og deres pårørende. Pårørende har oftest ingen kjennskap til tiltak for å avhjelpe den fortvilede situasjonen. Vi tror at mange pårørende ønsker å hjelpe, men vet ikke hvordan eller hvor de skal henvende seg.

Prosjektet skal gjennomføre en informasjonskampanje som skal informere pårørende om hvordan de kan bistå sine eldre som har nedsatt hørsel. Gjennom annonser i sosiale medier og aviser skal pårørende få tips og råd om bruk og stell av høreapparater, om gode samtalestrategier og om tilgjengelige tjenestetilbud.

Det faglige innholdet i informasjonskampanjen skal utarbeides av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og utformes til synlige og informative annonser tilpasset ulike format. Disse publiseres gjennom vårsemesteret 2021 i aktuelle medier.

Vi forventer at prosjektet resulterer i at sårbare eldre med hørselstap får tilgang til gode sosiale opplevelser. Informasjonskampanjen skal høyne pårørendes innsikt i og kunnskap om hørselsutfordringer og mulige tiltak. Dette er et viktig skritt på veien til å øke eldres tilgang til kommunikasjon der kunnskapen er vanskelig tilgjengelig for den eldre selv. Pårørende skal lære at det ikke nytter å rope til den eldre, andre tiltak må brukes.

Prosjektinformasjon