Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Kollentrappa
Prosjektet i kortform

Vi vil skape et nasjonalt prosjekt for alle unge medlemmer (15-30 år) tilknyttet organisasjonen. Dette skal være et prosjekt som går over seks måneder, og det avsluttes med å gå/løpe opp Holmenkollen, under et arrangement som heter Kollentrappa.

Alle landets ungdomskontakter (ca 30) får oppgave å samle deltakere fra sitt lokalmiljø. Gruppene som dannes skal trene sammen fra januar til juni. De må selv velge ut hvor mange treningsøkter de skal ha i uken, og hva disse øktene skal inneholde.
Kollentrappa er i slutten av mai/juni. Deltakerne vil ta fly til Oslo, møtes og gjennomføre løpet.

Organisasjon
Norsk Epilepsiforbund
Org.ledd
12 av landets lokallag
Prosjektleder/forsker

Bård Ingjald Åstvedt Dalhaug

Fylke(r)
Landsdekkende
Konkret sted/adresse
Kongeveien 5, Oslo
Konkret sted/postnr
0787
Bevilget
2019: kr 240 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
01.09.2019
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Mange med epilepsi har blitt frarådet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Men kun en liten andel av de med epilepsi bør ta avstand fra fysisk aktivitet. Inaktivitet som ung kan føre til både overvekt og isolasjon. Deltar man ikke i aktiviteter i skolegården eller på fritiden går man glipp av en viktig sosialiseringsprosess, samt den fysiske utviklingen andre barn/unge får. Vi vil vise at fysisk aktivitet kan være givende, og fylt av mestringsopplevelser.
  I 2018 sendte vi et lag til Kollentrappa. Dette ga oss gode erfaringer. Vi søker nå midler for å gjøre dette til et nasjonalt prosjekt.

 • Hovedmål:
  - Skape engasjement og motivasjon til videre bevegelseslyst hos deltakerne.

  Delmål:
  - Øke det «normale» aktivitetsnivået til alle deltakerne
  - Deltakerne skal kjenne på forbedringer i egen utførelse av aktivitetstilbudet, og på denne måten oppleve
  mestring.

 • Gruppen vi vil nå med dette prosjektet er i hovedsak unge mennesker (15-30 år) over hele landet, tilknyttet Norsk Epilepsiforbund.

 • 70
 • Prosjektet er åpent for alle forbundets medlemmer mellom 15-30 år. Fokus er på å sette seg, og nå, individuelle mål. Rekrutteringen vil foregå over facebook, mail, lokallag, ungdomsnettverk og EpilepsiNytt

  Ungdomskontaktene samler deltakere fra sitt lokalmiljø. De tar også del i planlegging og er en viktig del av rekrutteringen. De får så utdelt informasjon. Her finner de blant annet generell info om prosjektet, aktivitetetsforslag og hvordan man kan motivere deltakere.

  Gruppene skal selv finne ut hvor mange treningsøkter de skal ha, og hva disse øktene skal inneholde.
  Øktene vil bli lagt opp for at deltakerne skal få positive opplevelser rundt fysisk aktivitet.
  Ungdomskontaktene vil kontinuerlig være i kontakt med prosjektleder. De skal oppdatere ham på gruppens fremgang og ta opp eventuelle problemer/utfordringer. Norsk Epilepsiforbund vil støtte samtlige grupper med økonomiske midler for aktiviteter.

  Kollentrappa er enten i mai eller juni, og deltakerne vil reise til Oslo. Etter arrangementet spiser vi middag sammen. Under middagen vil deltakerne ha mulighet til å utveksle erfaringer og bli bedre kjent. Dagen etter Kollentrappa vil det også bli arrangert roligere aktiviteter av ungdomskontaktene i Oslo.

 • - Januar, 2019 –: rekruttere og informere potensielle deltakere.

  - Februar til mars, 2019 - starte aktivitet 1-3 ganger i uken. Alt etter hva som passer for de forskjellige
  gruppene.

  - Mars til mai, 2019 - begynne å jobbe spesifikt mot Kollentrappa

  - Juni, 2019- Gjennomføre Kollentrappa

Sluttrapport

 • Dette var et vellykket prosjekt. Vi nådde både hovedmål og samtlige delmål og mange deltakere ga positiv feedback på prosjektet. Det er var 35 påmeldte til Kollentrappa, men vi fikk ca 10 avmeldinger i forkant av selve Kollentrappa. Dette var litt synd, men det er ikke ukjent for oss. Epilepsi kan være en uforutsigbar sykdom og dette gjorde at enkelte ikke kunne møte opp.
  En faktor vi ikke hadde tenkt over var at Kollentrappa var på en torsdag. Dette gjorde mest sannsynlig at vi fikk færre deltakere enn hva vi ville gjort, dersom vi hadde lagt arrangementet på en lørdag. Dette fikk vi blant annet tilbakemelding om fra den unge frivillige i Alta. Det ble en for lang reise for kun en kveld. Dette vil tas til etterretning dersom vi skal lage et lignende prosjekt i fremtiden.

 • NEFU ville skape et nasjonalt prosjekt for alle unge medlemmer (15-30 år) tilknyttet organisasjonen. Prosjektet var planlagt å gå over seks måneder, og endte med at deltakerne gikk/løp opp hoppbakken i Holmenkollen. Mange med epilepsi har gjennom livet blitt frarådet til å drive idrett og/eller fysisk aktivitet. Deltar man ikke i fysisk aktivitet i skolegården eller på fritiden vil man gå glipp av en viktig sosialiseringsprosess, samt den fysiske utviklingen andre barn/unge får. Vi mener at ved å tilrettelegge og motivere, kan vi vise vår målgruppe at fysisk aktivitet kan være givende, utfordrende og fylt med mestring.

  Hovedmål:
  -Skape engasjement og motivasjon til videre bevegelseslyst hos deltakerne.

  Delmål:
  - Øke det «normale» aktivitetsnivået til alle deltakerne
  - Deltakerne skal kjenne på forbedringer i egen utførelse av aktivitetstilbudet, og på denne måten oppleve mestring.
  - Sørge for at deltakerne lærer noe om fysisk aktivitet og de positive effektene som følger med.

 • 35
 • Vi brukte Facebook og vårt medlemsblad EpilepsiNytt for å annonsere dette prosjektet.Vi brukte også våre egne unge frivillige til rekruttering. Vi ønsket å få med så mange som mulig, og det er disse personene som kjenner flest unge med epilepsi i sitt lokalmiljø. De samlet flere deltakere fra sitt miljø, og fikk ansvar for å planlegge aktiviteter for den gruppen de selv etablerte. I disse gruppene var det fysisk aktivitet som skulle være i fokus. Vi fokuserte heller ikke på spesifikk trening mot arrangementet Kollentrappa. Dette er fordi det viktigste for oss var at deltakerne fikk positive assosiasjoner med fysisk aktivitet.
  I slutten av mai dro alle gruppene til Kollentrappa i Oslo, og vi dro smalet fra Oslo S til Holmenkollen. Her varmet deltakerne opp for seg selv eller i små grupper. Det var mange som var spent før de startet løpet. Men etter en liten stund kom samtlige deltakere seg opp til toppen og opplevde mestring. De tok til og med 10 minutter ekstra på toppen for å ta bilder. Etter deltakerne hadde kommet ned avholdt vi en middag for alle sammen. På denne måten sikret vi oss at alle deltakerne ble kjent med hverandre og at dette ble et sosialt arrangement.

 • Dette prosjektet har vært en mulighet for unge med epilepsi og kjenne på de positive effektene man får av fysisk aktivitet. For mange av våre medlemmer er det normalt å være «en av de» som ikke driver med fysisk aktivitet. Dette var en mestringsopplevelse som de kunne dele med personer i sitt nettverk. Når deltakerne ser at fysisk aktivitet kan være givende vil de forhåpentligvis oppleve engasjement og motivasjon for videre bevegelseslyst. For å sikre videreføring av prosjektet vil det bli lagt til rette for at samtlige deltakere kan drive aktiviteter gjennom lokallaget sitt.