Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Kultur mot korona

Organisasjon: Norges Røde Kors

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Hanne Amb Hovda

Søknadssammendrag:

Nedstengingen av Norge i vår i forbindelse med korona er noe vi alle smertelig har fått med oss. Det har kostet mange dyrt og vi har alle i større eller mindre grad følt på kroppen hvordan det oppleves å være isolert. Målgruppen til Nettverk etter soning, som består av straffedømte og deres familier, har opplevd dette særlig tungt. Dette er en gruppe som har store problemer med ensomhet og isolasjon fra før og situasjonen med korona har ikke gjort situasjonen lettere.

Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors har nylig blitt tildelt midler til prosjektet «Kultur mot korona» gjennom Stiftelsen Dam. Bakgrunnen for prosjektet; er de negative helseeffektene forårsaket av økt isolasjon i fengslene under koronapandemien.

Gjennom kulturopplevelser, er målet for prosjektet bidra til et psykososialt løft for straffedømte og deres familier. «Kultur mot korona» vil samtidig synligjøre Tilbakeføringssenteret G26, og vise at tilbakeføringsarbeidet fortsetter til tross for pandemien.

Flere kjente artister har meldt interesse for å fremføre intimkonserter med live streaming fra Kafe Tandem Scene, samt ved flere fengsler i østlandsregionen mellom 2020 og 2021.

Virkninger:

  • Minimere skadevirkninger av straff og isolasjon som følge av smitteverntiltak ved covid-19, ved at innsatte får positive opplevelser i en vanskelig tid
  • Kulturelle opplevelser er en verdi i seg selv og bidrar til å lette psykiske belastninger for deltakerne.
  • Opprette en varig Tandem Scene, som et vedvarende rusfritt tilbud, også utover dette prosjektet. Denne pandemien vil sannsynligvis vedvare i en lengre periode.
  • Bidrar til å opprettholde kontakten med/ oppdage NES som en viktig støttespiller i en tid hvor det offentlige ikke klarer å møte ekstrabehov som følge av korona
  • Tiltaket kan som et resultat av ovenstående bidra til mindre selvisolasjon og skape sosiale arenaer for straffedømte og deres barn i en hardt presset tid. Kan også motvirke tilbakefall til kriminalitet.

Prosjektinformasjon