Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
La Oss Snakke Om - podcast
Prosjektet i kortform

«La oss snakke om – podcast» skal løfte rusrelatert tematikk i et format som sikrer kunnskapsheving og refleksjon blant unge mennesker. Podcast sikrer god eksponering over tid overfor en ung målgruppe, lave produksjonskostnader og mulighet for spredning på flere plattformer. Formatet innbyr til refleksjon, og gir mulighet for å ta opp de mangefasetterte problemstillingene som rusfeltet i stor grad består av.

Organisasjon
Juvente
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Brainify
Prosjektleder/forsker

Ida Braaten

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2019: kr 118 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Rusrelatert tematikk blir ofte formidlet gjennom slagordspregede debatter. Som SIRUS/ Folkehelseinstituttet kartla for mange år siden er ruskompetansen fallende gjennom skoleløpet, fordi det er så mange misforståelser som får fotfeste uten å bli korrigert. Unge mennesker melder at de i liten grad snakker om rusmidler og rusbruk som et eget tema, særlig de problematiske sidene ved rusbruk. «La Oss Snakke Om»-konseptet skal løfte rusrelatert tematikk inn i et format som åpner for kunnskapsheving og refleksjon. Rusreformen aktualiserer temaet og podcast er velegnet og målrettet formidlingsform.

  • Målsetningen med LOSO – podcast er å øke kunnskapsnivået om rusmidler og deres skadevirkninger, fremme en faktabasert og rasjonell dialog om rusmidlenes plass og rolle i samfunnet, samt å øke refleksjonsnivået blant lytterne rundt rusrelaterte temaer, inkludert egen og andres rusmiddelbruk.

  • Primærmålgruppe er unge i alderen 16-29. Kontaktflater gjennom andre prosjekter og samarbeidspartnere vil presentere sekvenser på flater som er tilpasset 13-19.

  • 12000
  • Podcast har blitt svært tilgjengelig, og er et format som er egnet for både læring og underholdning. Det er kostnadseffektivt, med stort eksponeringspotensiale, og er fleksibelt i forhold til plattform og parallellbruk av innhold, og med en målgruppe som er aktive på nett og sosiale medier. Dette er særlig viktig for å sikre spredning av kunnskap i rusdebatten, som i stor grad er digital.

    Som et hovedmål ønsker vi at hver episode skal ta utgangspunkt i en aktuell sak. Månedens episode skal også knyttes opp mot en artikkel under aktuelt-fanen på LOSO-sidene. Podcasten knyttes opp til aktuelle prosjekter hos Juvente og samarbeidspartnerne våre, og Rustelefonen brukes som referanse for å finne temaer. Juvente har et omfattende nettverk på rusfeltet, som sikrer høy kompetanse og tilgang til aktuelle bidragsytere.

    Brainify er valgt som samarbeidspartner for produksjon, og har en stab med to dyktige podcast-skapere med bred erfaring fra Radion Norge og NRK. Podcasten vil legges ut på iTunes og andre steder som publiserer podcaster. Det er viktig at den kan strømmes av de største podcastappene slik som «podcast addict» og Spotify så flest mulig kan få tak i den.

  • Se prosjektbeskrivelse for framdrifts- og publiseringsplan. Prosjektet vil starte opp i januar 2019 og avsluttes med siste episode i desember samme år.