Vil du bli inspirert? Kom på frokostseminar om eldre og frivillighet. Foto: Kate Elin Østebøvik Haugen og Margareth Kristiansen.

Nordmenn lever lengre og lengre, og bor hjemme lengre og lengre. Mange eldre har god helse men har kanskje mistet noen av de vennenne som de hadde før. Det er ikke så lett å komme seg ut hvis man ikke har noen å dra ut sammen med. Dette ville Haugesund Røde Kors gjøre noe med.

Hjemme alene

– Lyspunktet er et unikt prosjekt som retter seg mot hjemmeboende pensjonister i Haugesund. Vi bor gjerne tett sammen, men det er bare tilfeldig at man møter på naboen forteller prosjektleder Gunvor Steffensen.

Mange føler på det å være ensom blant mange mennesker. Her kommer prosjektet Lyspunktet inn og tilbyr ukentlige treff sammen med en klubbvert som binder klubben sammen, sier hun.

– Vi har foreløpig fire klubber, det er tur, film, hobby og kafé-treff som er tema for disse gruppene. Totalt er det 19 aktive deltakere i klubbene og vi ser at de som kommer trives og at de også får nye nettverk, forteller hun.

Det er fint å gå på tur her i Haraldsvang forteller Einar J. Nilsen (85). Foto: Stian Amadeus Antonsen

– Lettere når man har noen å gå sammen med

Det blåser friskt denne dagen i Haugesund, men det stopper ikke deltakerne i turgruppa. Hver onsdag møtes de for å gå på tur, uansett vær og vind.

– Jeg har vært i turgruppa siden oppstart i oktober i fjor og ser fram til hver onsdag. Det er lettere å komme seg ut når man har noen å gå i sammen med, forteller turgåer Anny K. Nilsen (83).

En annen deltakere stemmer i:

– Det er godt å komme seg ut på en luftetur, treffe andre og slå av en prat forteller Einar J. Nilsen (85).

Her er daglig leder i Røde Kors Haugesund Therese Landås, sammen med deltaker Einar J Nilsen. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Muligheter, glede og inspirasjon

Haugesund Røde Kors har et bredt spekter av aktiviteter rettet mot alle aldersgrupper, og en egen satsing på seniorer.

– Som daglig leder er jeg svært glad for at Haugesund Røde Kors fikk finansiert dette prosjektet Lyspunktet av dere i Extrastiftelsen. Lyspunktet gjenspeiler den brede og kvalitative satsingen Haugesund Røde Kors står for rettet mot eldre, forteller daglig leder Therese Landås.

– Prosjektet og prosjektets ramme generer trygge og givende relasjoner mellom mennesker som deltar i prosjektet og de får tatt del i et felleskap innen en ramme som de interesserer seg for, utdyper hun.

– Dette bidrar til å forebygge ensomhet samtidig som disse klubbene viser muligheter for andre som befinner seg i en hverdag hvor ensomhet kan påvirke livskvaliteten. Lyspunktet gir muligheter, glede og inspirasjon. Akkurat som navnet tilsier, avslutter hun.

Prosjektinformasjon

Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Lyspunktet- Sosiale klubber for eldre
Prosjekttema
Sosialisering av ensomme eldre med psykiske lidelser
Organisasjon
Norges Røde Kors
Org.ledd
Haugesund Røde Kors
Prosjektleder/forsker

Monica Haakull

Fylke(r)
Rogaland
Bevilget
2016: kr 550 000, 2017: kr 550 000
Startdato
24.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Mange eldre er avhengige av medmenneskelig og psykososial støtte for å komme seg ut. Dette har Haugesund Røde Kors erfart gjennom flere tidligere prosjekter. Eldre som har vært ensomme og isolerte i lengre tid kan ha manglende mot og motivasjon til å komme seg ut, selv om de har et stort ønske om å få et nettverk. Flere eldre utvikler også psykiske lidelser som angst og depresjon, noe som hemmer dem i enda større grad. Vi har mottatt henvendelser fra Psykisk Helsetjeneste i Haugesund kommune som ønsker hjelp til å sosialisere eldre med psykiske lidelser og som er sterkt preget av ensomhet.

 • Ensomhet og isolasjon blant eldre reduseres gjennom trygge, godt organiserte møteplasser. Røde Kors etablerer "klubber" der frivillige og deltakere med felles interesser møtes fast. Deltakerne oppnår bedre livskvalitet og opplever større grad av sosial mestring.

 • Mennesker i pensjonistalder som ønsker seg et nettverk men som ikke kommer seg ut grunnet psykiske lidelser, mangel på mot og motivasjon.

 • Etablering av sosiale klubber for eldre basert på felles interesser der en møtes regelmessig for å øke livskvalitet og forhindre ensomhet. Prosjektet vil i hovedsak utføres av frivillige, men vil kreve en prosjektleder i 50 % stilling som skal utarbeide en strategisk plan for gjennomføring av prosjektet. Prosjektlederen skal sammen med Haugesund Røde Kors Omsorg etablere et godt samarbeid med hjemmetjenesten og Psykisk helsetjeneste i Haugesund Kommune for å få oversikt over aktuelle kandidater i målgruppen. Det opprettes personlig kontakt med hver enkelt deltaker før klubbene settes sammen basert på felles interesser og ønsker. I starten kreves mye motivasjon og oppfølging. Frivillige skal fungere som veiledere og skal sørge for henting av deltakere, en god og trygg atmosfære, kontinuitet og oppfølging generelt. Klubbene skal ha faste møtesteder og tidspunkt, og det skal i tillegg arrangeres egne tilstelninger for disse samt motiveres til deltakelse på eksterne arrangementer. Etter hvert skal deltakerne kunne ha klubbmøtene selv med frivillige og prosjektleder på sidelinjen. Slik oppnås sosial deltakelse, lindring av ensomhet og psykisk lidelse og også mestring og "enablement" for målgruppen.

 • År 1 skal det opprettes samarbeid Haugesund kommune og Havnaberg seniorsenter.Det opprettes 3 klubber med maks 6 deltakere i hver,samt en frivillig veileder i hver klubb.År 2 skal det opprettes 2 nye klubber og rekrutteres 2 nye frivillige.År 3 skal 3 nye klubber opprettes og 3 veiledere rekrutteres. Samarbeidet med kommunen og Havnaberg skal være veldig bra etter 3 år og vi har oppnådd tillit blant målgruppen og mottar også direkte henvendelser.

 • Det vil øke livskvaliteten betraktelig til de 48 involverte og redusere psykiske plager,noe som har en uvurderlig betydning for disse.Prosjektet gir svært stor lærings- og overføringsverdi internt i Røde Kors.Samtidig settes det fokus på temaet som igjen kan generere positive tiltak blant andre.

Sluttrapport

 • PROSJEKTETS MÅLSETNING
  Målsetningen med prosjektet «Lyspunktet - Sosiale klubber for eldre» er å skape trygge, sosiale nettverk for hjemmeboende eldre i Haugesund, for å øke livskvalitet og forhindre ensomhet og psykiske lidelser.

  BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
  Haugesund Røde Kors jobbet i 2013 med prosjektet «Dagen er din!», som ble støttet av Extra-stiftelsen. Målet med prosjektet var å kartlegge ønsker, drømmer og aktivitetsbehov hos eldre i Haugesund. Gjennom "Dagen er din" og " Aktiv aldring" som hadde fokus på eldre, aktiviteter og sosiale møteplasser har foreningen fått mye kunnskap om seniorer og deres ønsker.
  Seniorsatsing har for alvor blitt et kjent fenomen som har et tydelig fokus på seniorer som ressurser. Ensomhet er utbredt i dagens samfunn. Mange sliter og er alene. Det å knytte nye kontakter kan bli vanskelig for mange, da det ikke er naturlige sosiale møteplasser. Resultatet er at mange føler seg ensomme selv med mange mennesker rundt seg.

 • 54
 • Lyspunktet hadde oppstart i august 2016 og det ble etablert en ressursgruppe og styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder utarbeidet brosjyremateriell og spørreskjema og ble med på Røde Kors sin kafé på Helsehuset. Beboerne ønsket film/kino som aktivitet. Vi fikk i gang en filmklubb i Lyspunktet. Frivillige klubbverter ledet klubben sammen med prosjektleder den første tiden. Musikaler og komedier var populære. Aktivitetene ble endret etter gjeldende ønske og behov.

  Lyspunktet har hatt tett samarbeidet med Hjemmetjenesten i kommunen. De er avgjørende for å nå fram til målgruppen og også å hjelpe til med å få deltakerne til klubbene. Dette gjelder spesielt på Helsehuset, hvor deltakerne hadde bruk for assistanse både på å huske avtaler og av mer praktisk art.
  Prosjektet har etablert kontakt med diverse foreninger i Haugesund og har fått rekruttert deltakere til prosjektet.

  Det har blitt informert og rekruttert klubbverter innad i foreningen. Besøk på kjøpesentre med brosjyrer og informasjon har også generert nye deltakere i prosjektet. I 2017 ble det satt inn en annonse på Facebook om Lyspunktet. Her ble det god respons og vi fikk i gang en ny klubb - kafétreffet.

 • 54 deltakere og seks klubber er registrert i prosjekt Lyspunktet. Vi har utgjort en forskjell – fått gitt mennesker en ny dimensjon i deres hverdag. Fra å sitte hjemme og ikke ha noe spesielt å gjøre på - til en hverdag som en ser fram til. Erfaringer fra prosjektet har vist at selv om vi bor tett sammen er det ikke dermed en selvfølge at man treffer på naboen. Det bygges ut nye boligkomplekser, men man tenker gjerne ikke på at folk har behov for sosial kontakt. Det er ikke lagt opp til treffsteder og det er her prosjekt Lyspunktet kommer inn med sitt tilbud.

  Det å oppleve mestring og få feedback fra de andre i klubben er ting som man ikke glemmer. Det gjør noe med selvfølelsen til den enkelte.
  Gjennom klubbene utvider man sitt nettverk og blir kjent med nye mennesker og blir en god vennegjeng. De finner på ulike ting sammen, drar på tur og deltar på arrangementer. Vi har brakt generasjoner sammen og høstet gode erfaringer med dette - jfr. dataklubben.

 • Gjennom kontakt med Hjemmetjenesten og Vedtakskontoret i kommunen får vi henvendelser om deltakere som har behov for en aktivitet.
  Lyspunktet har vært i drift i 1,5 år. En lengre tidsperiode ville sikret at alle klubbene var skikkelig oppe å gå. Det å ha en kontinuitet er avgjørende for prosjektet. En tilrettelegger med en tilnærmet full stilling ville bedre ivaretatt deltakere og frivillige i prosjektet. Klubbene driftes videre med de frivillige og ansattressurs. I vårt nye prosjekt "Gnisten" har vi fokus på eldre, ensomhet og seniorkraft og vi søker nå finansiering av dette prosjektet.