Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
MOT - Mat, opplevelser og trening
Prosjektet i kortform

Prosjektet er et tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser som ikke har hatt anledning til å tilegne seg nok kunnskap om alminnelig matlaging, kosthold og helse. Prosjektet skal aktivisere og trene deltagerne til å mestre og å ha selvtillit nok til å ta hånd om sitt eget kosthold. Samtidig skal prosjektet fokusere på verdien av å kunne benytte (og ikke kaste) mat som er utgått på dato eller av annen grunn ellers ville ha blitt kastet. Prosjektet skal involvere en rekke frivillige grupper som instruktører og skal i tillegg publisere sine erfaringer til beste for andre.

Organisasjon
Fontenehus Norge
Org.ledd
Stiftelsen Fontenehuset på Kongsberg
Prosjektleder/forsker

Rigmor Husøy

Fylke(r)
Buskerud
Kommune(r)
Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Øvre Eiker
Konkret sted/adresse
Åslandgata 13
Konkret sted/postnr
3611
Bevilget
2017: kr 460 000, 2018: kr 470 000, 2019: kr 480 000
Startdato
03.10.2017
Sluttdato
30.09.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Fontenehuset på Kongsberg har tidligere gjennomført et prosjekt finansiert av Extrastiftelsen kalt «prosjekt Jobbkondis». I dette prosjektet, og den videreføring som senere fulgte på Fontenehuset, erfarte vi at det finnes en stor gruppe mennesker, alle med psykiske problemer, som enkelt sagt ikke har lært seg å mestre alminnelige oppgaver i et hjem som matlaging og tilstøtende aktiviteter. Vi har nå etablert et samarbeid med en lokal matvarebutikk og et hotell om å få benytte overskuddsmat og mat som er utgått på dato. Vi ønsker å koble dette behovet opp mot mulighet for å ikke kaste mat

 • Å lære mennesker i regionen med psykiske problemer bedret kunnskap i praktisk matstell, betydningen av sunt kosthold, samt ny kunnskap for å kunne utnytte billige råvarer og matvarerester optimalt. Et tilleggsmål er å utvikle nye sunne matretter basert på råvarer som er "utgått på dato" og gratis.

 • Personer med psykiske lidelser, med små muligheter for å fungere i arbeidslivet, som trenger å bedre sine kunnskaper knyttet til matlaging, innkjøp o.l.

 • 60
 • 100000
 • Ledet av prosjektleder skal deltagerne gjennom læring og motivasjon ha ansvar for tilbereding av lunsj på Fontenehuset hver dag. Prosjektet har også ansvar for tilbereding og servering av middag til medlemmer og deres pårørende en kveld i uka, samt gjennomføre et bake-prosjekt ukentlig. Prosjektet sal dokumenteres på en egen webside og skal samtidig lage en kokebok med "Matretter basert på gratis råvarer".
  Deltaerne vil også hente råvarer hos våre samarbeidende butikker og spisesteder, menyplanlegging og innkjøp . Prosjektets administrative og økonomiske oppfølging vil også være oppgaver som deltagerne etter evne bidrar til. Prosjektleder og prosjektdeltagere vil i tillegg løpende arbeide med å rekruttere gjestekokker fra alle de forskjellige matmiljøer i omegnen. Metode: Prosjektet vil benytte enkle og ikke veldig akademiske metoder. Den enkelte prosjektdeltager skal «lære-ved å-gjøre».
  Hele prosjektet vil være basert på den internasjonale fontenehusbevegelsens standarder og prinsipper, der alt som utføres i prosjektet gjøres av veileder og deltagere «side om side». I dette inngår også at mer rutinerte prosjektdeltagere kan veilede de med mindre erfaring, alt ledet av prosjektleder.

 • Sommeren 2017 - forberedelser og rekruttering av personell og de første deltagere.
  Deretter løpende og iterativ prosjektgjennomføring i inntil tre år. Parallell dokumentasjon og hjemmesideoppfølging løpende. Se nærmere beskrivelse i utdypende prosjektbeskrivelse.