Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Mobilt Sykkelverksted
Prosjektet i kortform

Mobilt Sykkelverksted er et prosjekt med utspring i Pedalen Sykkelverksted som er et ettervernstiltak i regi av Kirkens Bymisjon Kristiansand. Vi ønsker å anskaffe og drifte et mobilt sykkelverksted; en tilhenger utstyrt med sykkelstativer, plass til verktøy og sykkeldeler. Verkstedet skal betjenes av prosjektleder, deltakere i målgruppen og frivillige. Vår potensielle kundegruppe er de store bedriftene og offentlige virksomhetene i byen. Vi vil tilby service og enkle reparasjoner til ansatte som sykler til jobben. Med dette dekker vi et behov i markedet og når flere mennesker i målruppen.

Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Petter Dåsvand

Fylke(r)
Vest-Agder
Kommune(r)
Kristiansand, Lillesand, Søgne, Vennesla
Konkret sted/adresse
gravane 6, Kristiansand
Konkret sted/postnr
4610
Bevilget
2017: kr 600 000, 2018: kr 430 000, 2019: kr 230 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Bymisjonen i Kristiansand driver Pedalen Sykkelverksted som er et etterverns-tilbud for mennesker i rusrehabilitering. Vi ser et marked og opplever et økende behov for å ha et mobilt sykkelverksted. Med dette verksted kan vi nå flere i vår målgruppe og dra ut til bedrifter og virksomheter og tilby service og sykkelreparasjoner. Vi har fått midler fra en privat giver til anskaffelse av et mobilt verksted og ønsker å ansette en prosjektleder. Vi har gode erfaringer med sykkelreparasjon i møte med målgruppen og tror at et mobilt verksted er en trygg, god arena for mestring og sosial utvikling.

 • a) Vi vil bidra til;
  - å øke evnen til å stå i relasjoner
  - opplevelse av mestring
  - varig endring i forhold til rusmestring og rusadferd
  - økt tro på egne ferdigheter og ressurser
  b) skape et varig tilbud til målgruppen og kundene
  c) bidra til en grønnere, mer miljøvennlig og trafikk sikker by

 • Mennesker i rusrehabilitering som har bestemt seg for å kutte ut rusmidler. I LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller medikamentfri rehabilitering

 • 15
 • 10000
 • Vi ønsker å ansette en prosjektleder som sammen med deltakere og frivillige kan utvikle og drifte Mobilt Sykkelverksted. Opplæring vil skje ved Pedalen sykkelverksted og gjennom Sykkelakademiet. Sykkelakademiet er et 8 dagers teoretisk og praktisk kurs i sykkelreparasjon. Deltakerne vil bli rekruttert gjennom våre eksisterende kanaler og samarbeidspartnere; Kristiansand Kommune, ARA- avdeling for rus og avhengighet ved Sørlandets sykehus, Vest Agder friomsorg og Pedalen Sykkelverksted. Når prosjektleder er ansatt og de første deltakere og frivillige er rekruttert vil vi invitere til en workshop der målet er at vi sammen legger en detaljert plan for bruk og utvikling av Mobilt Sykkelverksted. Stikkord her vil være; deltakernes målsetninger, potensielle kundegrupper, samarbeidspartnere, markedsføring, progresjon og årsplan. Vårt potensielle kundegrunnlag ligger i Kristiansand og omegns mange store bedrifter og offentlige institusjoner der mange ansatte sykler til jobben. Med mobilt sykkelverksted kan vi dra ut på bestemte annonserte dager og ha service og enkle reparasjoner på ansattes sykler. Vi ser for oss to modeller:
  - bedriftene betaler oss en sum pr. service dag
  - den enkelte ansatte/kunde betaler selv for service/reparasjoner

 • - ansette prosjektleder 100% stilling
  - rekruttere frivillige og deltakere
  - anskaffe og bygge et mobilt sykkelverksted; en utstyrt tilhenger med sykkelstativer, plass til verktøy og utstyr.
  - arrangere en workshop som beskrevet
  - markedsføre tilbudet og selge oppdrag
  -gjennomføre oppdrag
  - sikre videre drift etter endt prosjektperiode gjennom faste oppdrag og avtaler med bedrifter og offentlige virksomheter