Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Møteplasser for kreftpasienter og pårørende – veien ut av isolasjon

Organisasjon: Kreftomsorg Rogaland

Sum: Kr 349.425

Prosjektleder: Målfrid Haraldseid Eide

Søknadssammendrag:

Kreftomsorg Rogaland har erfart gjennom de siste månedene at belastningen av å være innestengt i eget hjem, relatert til frykt for å miste den de er glad i, har vært uutholdelig for mange kreftpasienter og pårørende, både voksne og barn. Pårørende har opplevd frykten for at de selv skal være smittekilden, og har vært redd for å være den direkte årsaken til fremskyndet død. Familiene har levd med belastninger i lang tid denne våren, og total isolasjon har vært konsekvensen av frykt for smitte.

Negative følelser blir forsterket når man er i isolasjon, og vi vet av erfaring med kreftpasienter i isolasjon, at sorg og krise kompliseres. Nå som samfunnet gradvis åpner opp igjen, ønsker Kreftomsorg Rogaland å bidra til at kreftpasienter og pårørende finner veien ut av isolasjon.

Kreftomsorg Rogaland erfarer at livskriser kan mestres sammen med andre, og samtidig skape et fellesskap. Derfor ønsker vi å utvide og styrke tilbudet vårt om møteplasser for kreftpasienter og pårørende i Rogaland gjennom koronaepidemien. Møteplassene vi vil gjennomføre er:

– Møteplassen for barn
– Møteplassen for kvinner med kreft
– Møteplassen for etterlatte

I 2019 gjennomførte Kreftomsorg Rogaland hele 1756 samtaler, hvor 379 av disse var nye henvendelser. Gjennom året hadde vi kontakt med 697 kreftrammede, 770 pårørende, 330 etterlatte og 315 barn. Oppfølgingen som vi hadde viste at mange hadde behov for møteplassene våre.

Prosjektinformasjon