Om det blir dans under konsertene vites ennå ikke, men at det blir glede er hevet over en hver tvil. Illustrasjon: Adobe stock

– Vi leier inn lokale aktører i musikk- og underholdningsbransjen som skal besøke helse- og sosialinstitusjoner for eldre i Harstad og omkringliggende kommuner, sier prosjektleder Solveig Saue.

Prosjektet Musikk sprer livsglede til eldre har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (forkortet til Aktivitetsprogrammet), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

Konsert og kaffekos

I samarbeid med Røde Kors besøkstjeneste skal hele institusjoner i hele fem kommuner få glede av konserter med innlagt historiefortelling både utendørs og innendørs. Der smittevernhensyn tillater vil man arrangere konserter innendørs på institusjonen.

Dersom smittevernhensyn gjør det vanskelig vil konserten legges utendørs.

– Ved alle besøk legges opp til kaffekos og litt godt til kaffen, forteller Saue.

Prosjektleder er selv amatørmusiker i korps og har erfaring med hvilken positiv innvirkning musikk kan ha på alle mennesker. I tillegg til korps har Røde Kors tatt kontakt med flere musikere, som tilbyr ulik type musikk.

– Med dette prosjektet så man muligheten til å skape en vinn-vinn-situasjon som gir stor glede, både for de som konserten er rettet mot, og de som utøver musikken, sier Saue.

– Håper alle kan legge seg med et smil om munnen

Eldre som bor på institusjoner er ekstra hardt rammet av pandemien og konsekvensene av smitteverntiltakene. Derfor er Røde Kors glad for å kunne tilby møteplasser og sosiale tiltak.

– Det er viktig å bidra til bedre livskvalitet og gode opplevelser for de mest sårbare eldre, sier Saue, som så langt har fått svært gode tilbakemeldinger fra musikerne.

– De gleder seg til å spre livsglede til de eldre, samtidig som de kan utøve sin egen hobby, sier hun, og legger til:

– Vi håper på smil, latter og litt allsang fra de eldre, pårørende, frivillige fra Røde Kors og personale på de institusjoner som besøkes. Vi håper at alle som deltar, både publikum og musikere kan legge seg med et smil om munnen, og vite at de har vært med på en positiv opplevelse den dagen. Det beste ville være om man kunne få til et fast samarbeid også etter at prosjektet er avsluttet.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!

Prosjektinformasjon

Program: Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Prosjektnavn: Musikk sprer livsglede til eldre

Organisasjon: Norges Røde Kors

Sum: Kr 150.000

Prosjektleder: Solveig Saue

Søknadssammendrag:

Som følge av koronapandemien har mange sårbare eldre fått forringet sin livskvalitet. Det er vanskelig å komme på besøk, og det er vanskelig å tilby felles aktiviteter/underholdning innendørs. Gjennom prosjektet ønsker vi å spre livsglede og gode opplevelser til sårbare eldre som bor i helse- og omsorgsinstitusjoner.

Målet er at alle helse- og omsorgsinstitusjoner i Harstad og omkringliggende kommuner som ønsker det skal få et underholdningsinnslag i løpet av perioden.

Deltakere er frivillige og ansatte fra Røde Kors, samt lokale musikkunderholdningsaktører.

Det inngås avtale om samarbeid med musikkunderholdningsaktør om et visst antall underholdningsinnslag som gjennomføres i løpet av 2020/2021. Dersom forholdene tillater det vil underholdning gis innendørs, i motsatt fall gis underholdning utendørs, gjerne med åpne vinduer.

Det etableres kontakt med deltakere og helse- og omsorgsinstitusjoner i løpet av oktober 2020. Plan for besøk ved ulike institusjoner utarbeides i løpet av november. Trolig må denne endres underveis og tilpasses etter hvordan det passer for deltakere og helse- og omsorgsinstitusjoner. Oppstart av aktiviteter i løpet av november 2020. Aktiviteten pågår gjennom hele året 2021.

Musikk, historiefortelling, og et hyggelig avbrekk i hverdagen vil kunne være et lyspunkt i tilværelsen for ensomme eldre på institusjon. For deltakere antas at det vil oppleves meningsfylt å få bidra. Underholdningsaktører som leies inn til oppdragene er lokale amatører som får anledning til å «vise seg frem» og samtidig tjene noen kroner. Det er mye fokus på sårbare eldre som følge av koronapandemien i media, det vil derfor være av verdi at lokale medier kan ha reportasjer om prosjektet og at både Besøkstjenesten og lokale underholdningsaktører gjør en innsats for de sårbare eldre.

Basert på erfaringer fra dette prosjektet vil det være mulig å se for seg et fast samarbeid mellom besøkstjenesten og lokale musikk/underholdningsaktører i kommunen slik at ordningen kan videreføres også etter 2021.

Prosjektinformasjon