Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Når nettene blir lange og korona setter inn …

Organisasjon: Norges Blindeforbund

Sum: Kr 305.000

Prosjektleder: Beathe Beckstrøm

Søknadssammendrag:

Når nettene blir lange, og koronaen setter inn… er et prosjekt som avskaffer og forebygger sosial isolasjon for personer som er i den mest sårbare gruppen når det gjelder koronasmitte. Målsetting er å gi sosial kontakt og bryte isolasjon som følge av korona for eldre synshemmede knyttet til Norges Blindeforbund Aust-Agder som ikke kan nyttiggjøre seg smarttelefon. Dette kan gjøres ved bruk av KOMP som er et enkelt hjelpemiddel som er lett og betjene for brukeren ved kun å bruke en bryter.

Kriterier for utvelgelse: Medlemmer over 70 år som har utfordringer med å ha kontakt med andre pga korona-situasjonen, har problemer med å mestre smarttelefon, og som har pårørende som vil ha kontakt med vedkommende.

Metode: Introduksjonskurs, individuell oppfølging og utplassering/bistand ved installasjon. Statusrapport etter 6 måneder, individuell sluttevaluering etter 12 måneder med påfølgende sluttrapport.

Tidsplan:

  • Utsendelse av invitasjon til medlemmer og pårørende i november.
  • Introduksjonskurs og utvelgelse av mottakere av KOMP enheten 09 – 10.12.2020
  • Etablering av supporttjeneste desember 2020.
  • Oppstart av utplassering av utstyr desember 2020 – januar 2021.
  • Ferdig med utplassering mars 2021.
  • Statusrapport juni 2021
  • Individuell evaluering oktober 2021 – januar 2022.
  • Sluttrapport januar 2022.

Prosjektet har umiddelbar virkning for å bryte sosial isolasjon som følge av korona. De brukerne som får tilbudet, er gruppen som er mest kommunikasjonssårbare. Langtidsvirkningen av sosial isolasjon kan ha en samfunnsmessig negativ effekt. Fylkeslaget vil sikre at flere brukere får nytte av dette prosjektet framover. KOMP-enhetene vil være fylkeslagets eiendom og vil kunne re-plasseres til nye brukere. På denne måten vil prosjektet kunne forebygge sosial isolasjon på sikt, og dermed vil langt flere brukere enn 20 personer vil få nytte av prosjektet.

Erfaringene med prosjektet kan deles med hele organisasjon, og også med KS slik at erfaringene kan komme kommunenorge til nytte.

Prosjektinformasjon