På bakgrunn av korona-pandemien opplever Kreftomsorg Rogaland et økende behov for veiledning og støtte hos de som på en eller annen måte er rammet av kreft. Illustrasjon: Kreftomsorg Rogaland

Prosjektinformasjon

Program: Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Prosjektnavn: Nasjonal telefon for foreldreveiledning ved kreft

Organisasjon: Kreftomsorg Rogaland

Sum: Kr 200 000

Prosjektleder: Elise Auberg

Kreftomsorg Rogaland har i over 14 år gitt støtte og veiledning til enkeltpersoner og/eller familier som er eller har vært rammet av kreft.

Nasjonal veiledningstelefon

Nå vil de tilby en nasjonal veiledningstelefon for foreldre og foresatte som er usikre på hvordan de skal snakke med barna sine om kreft.

Målgruppen for dette prosjektet er kreftrammede foreldre og foresatte i hele Norge. Det kan være foreldre og foresatte som har kreft selv, eller som har barn med kreft.

– Ved å veilede kan vi hjelpe foreldre og barn til å forstå hverandre bedre gjennom dialog, som igjen fører til å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, forteller prosjektleder Elise Auberg.

Prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Utfordringer forsterkes

Auberg forteller at utfordringer forsterkes i denne tiden når man allerede står i en krise. I tillegg øker konfliktnivået i mange familier, fordi de lever så tett innpå hverandre og har mangel på sosialt nettverk.

Kreftomsorg Rogaland vil bidra til skape trygge relasjoner og økt forståelse mellom foreldre/foresatte og barna.

– Dette mener vi er både helsefremmende og helseforebyggende. Å trygge et barn eller ungdom som er redd, gi faglig veiledning til en fortvilet forelder som er kreftpasient, eller å gi verktøy til et foreldrepar som ønsker metoder til endring, øker livskvalitet og gir de økt mestring i rollen som foreldre, sier Auberg.

Prosjektsammendrag

Kreftomsorg Rogaland har i over 14 år gitt støtte og veiledning til enkeltpersoner og/eller familier som er eller har vært rammet av kreft. Organisasjonen består av ulike fagpersoner til å møte mennesker i krise.

Kreftomsorg Rogaland møter foreldre som har fått kreft, og som er usikker på hvordan de skal snakke med barna om dette. Flere enn 34 000 barn og unge i Norge lever med kreft i nær familie. For de fleste barn og unge fører dette til store endringer i livssituasjonen. Når familier blir rammet av kreft går foreldrenes evne til å utøve omsorg ned, fordi de selv er i krise, og barnas omsorgsbehov øker. I tillegg til den krisen de allerede står i, forsterkes reaksjonene og følelsene av Covid-19.

Oppstart av prosjektet er satt til medio april, med mål om å åpne telefonlinjen i midten av mai. Prosjektet avsluttes med en rapport medio oktober. Foreldre i Norge som opplever kreft i nær relasjon er satt som ramme for prosjektet. Henvendelser tas i mot per telefon eller SMS av en fagperson. Alle konsultasjonene vil være gjennomført i tråd med helsepersonelloven og GDPR. Registrering vil bli foretatt i ABMS. Veiledning vil vi skreddersy til den enkelte familie med fokus på å øke forståelsen hos hverandre. Dette tilstrebes ved å normalisere og anerkjenne følelser og reaksjoner.

Etter at prosjektet ferdigstilles forventer vi å ha veiledet foreldre i krevende livssituasjoner. Sammen med dem har vi bidratt til skape trygge relasjoner og økt forståelse mellom dem og barna. Dette mener vi er både helsefremmende og helseforebyggende. Å trygge et barn eller ungdom som er redd, gi faglig veiledning til en fortvilet forelder som er kreftpasient, eller å gi verktøy til et foreldrepar som ønsker metoder til endring, øker livskvalitet og gir de økt mestring i rollen som foreldre.

Prosjektinformasjon