Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Noe å glede seg til! Ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge

Organisasjon: Norske Kvinners Sanitetsforening

Sum: Kr 650.000

Prosjektleder: Cathrine Salvesen

Søknadssammendrag:

Dette prosjektet innebærer at N.K.S. sine lokalforeninger tar initiativ til og utvikler gode, positive aktiviteter for barn og unge i deres nærmiljø. Aktivitetene vil hovedsakelig foregå i skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie og sommerferie), men det vil også være mulig å gjennomføre mer avgrensede tilbud i helger eller at det etableres lokale møteplasser med tilbud som er åpne til faste tidspunkter. Aktivitetene vil tilpasses ønsker og behov fra målgruppen, samt våre frivilliges tid, kapasitet, ressurser og personlig engasjement.
Vi har som mål at minst 10 lokalforeninger skal arrangere en eller flere aktiviteter for barn i sitt lokalmiljø.

Eksempler kan være: Friluftskurs med telttur, fiske og bærplukking, sykkelkurs, svømmeopplæring, utendørs sirkusforestilling, besøk til fornøyelsesparker, skattejakt, piknik, klatring, aktivitetsdager med ansiktsmaling, dans, yoga, etablering av grønnsakhage, åpne møtesteder med god mat og sosialt samvær.

Vi vil prioritere lokalforeninger som fra før har et godt samarbeid med kommunale aktører når det gjelder å rekruttere deltakere fra spesielt sårbare eller utsatte familier.

Selv om målgruppen er spesielt sårbare barn og ungdom, er det viktig at aktiviteten er åpen for alle barn og unge. At barn og unge får delta på aktiviteter sammen med jevnaldrende og venner fra skole og barnehage er viktig, og vil bidra til at det ikke oppleves stigmatiserende for deltakerne å delta. Vi vil også åpne for at foreldre kan delta der det er relevant. Det har stor betydning for både barn og foreldre å få lov til å delta på aktiviteter som skaper glede og gode minner.

N.K.S. vil umiddelbart etter tildeling utlyse midlene i egne kanaler slik at lokalforeningene kan søke om en sum som de kan benytte til å få gjennomført den/de aktuelle aktivitetstilbudene. Veiledning, tips, råd og tilpasning av aktivitetene vil være en kontinuerlig oppgave for prosjektleder, som også vil skrive en sluttrapport ved prosjektslutt.

Prosjektinformasjon