Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Nyskapende digitale møteplasser og fellesskap rundt fysisk aktivitet

Organisasjon: Fontenehus Norge

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Stine Lien

Søknadssammendrag:

Prosjektet er delt i tre selvstendige deler. De tre delene understøtter hverandre og må ses i sammenheng. Metoden er «arbeidsrettet rehabilitering, recovery og alt foregår som likemannsarbeid:

1. Utvikling av digitale kontaktflater – deriblant «gaming».
Vi har, siden Coronasituasjonen inntraff, gjort et markant digitalt byks. Våre medlemmer og medarbeidere har fått intensiv opplæring og interessen og bruken av digitale verktøy og møteplasser er økt betraktelig. Det er flere av våre medlemmer som har kompetanse og interesse innen gaming. Disse vil, sammen med medarbeidere som har IT kompetanse og er dyktige på å bygge relasjoner, skape nye kontaktflater for rekruttering av unge voksne som isolerer seg hjemme som følge av Koronasituasjonen. Målet er å utvikle relasjoner og fellesskap som kan bidra til å støtte den enkelte til gradvis å knytte seg Fontenehusets øvrige aktiviteter.

2. Utvikle av et Makerspace (en digital sløyd)
For å tilrettelegge for at unge voksne, som vi blant annet når igjennom nye digitale kontaktflater (se pkt1) og andre med interesse for IT, design og digital kreativitet, ønsker vi å utvikle et Makerspace som en del av vårt helhetlige tilbud. Et Makerspace er en form for digital sløyd, et rom fylt av verktøy og nyskapende teknologi som f.eks. 3D-printere, laserskjærere, loddebolter, symaskiner og roboter. Det fungerer som en sosial møteplass der man kombinere kunst, teknologi og vitenskap på nye og innovative måter. Det er et fellesskap rundt det å skape ting, læring og å hjelpe hverandre.

3. Nye fysiske møteplasser for trening og turglede
Vi vil styrke tilbudet for bedret fysiske helsen og vil ha ukentlig styrketrening og gåturer i nærmiljøet. Vi gjør dette som et samarbeid med Unicare Friskvernklinikk.

Prosjektet igangsetter september 2020 og går ut 2021.

Prosjektinformasjon