Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Pårørende i koronatid – webinarer

Organisasjon: Norges Parkinsonforbund

Sum: Kr 168.000

Prosjektleder: June Alexandersen

Søknadssammendrag:

Koronatiden er krevende – også for pårørende.

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å gjennomføre 3 webinarer med ulike temaer og tilpassede foredrag for pårørende til personer med parkinson.

Vi planlegger for at prosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2020 for å sikre rask ivaretakelse.

Webinarene vil avholdes på ettermiddag/kveld slik at flest mulige kan delta.

Hvert møte vil ha en varighet på litt over en time.

Temaer:

1. Institusjon: Hvilken rolle ønsker du ha som pårørende, når den kjære er på institusjon?
v/parkinsonsykepleier Ragnhild Støkket
2. Hjemmet: Når alt blir så nært og livet blir hjemme. v/ familieterapeut Bjørn-Tore Bergem
3. Åpent tema: Etter innspill fra deltakere.

Prosjektinformasjon