ROS skal opprette en nasjonal, digital rådgivningslinje for pårørende eller nærstående til personer med spiseforstyrrelser. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Pårørendeperspektivet har vært med Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS) fra starten i 1983, da organisasjonen (den gang Anorexia/Bulimia Foreningen) ble stiftet av foreldreparet Liv og Johannes Opstvedt.

Parets datter var selv berørt, og foreldrene etterlyste en støtteforening for personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende. Siden den gang har pårørende og nærstående vært en viktig målgruppe for ROS.

– Under Covid 19-pandemien har vi erfart en økt pågang fra pårørende med behov for rådgivning og støtte i hverdagen. For å gjøre det lettere for pårørende å ta kontakt med oss, vil vi gjerne kunne skille ut og markedsføre rådgivning til denne gruppen som et eget tilbud, sier prosjektleder Line Overdal.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Starter nasjonal rådgivningslinje

ROS opprette nå en nasjonal, digital rådgivningslinje for pårørende eller nærstående til personer med spiseforstyrrelser. Rådgivningslinjen skal være åpen tre faste dager i uken, muligvis i en kombinasjon på dagtid og kveldstid for å nå ut til flest mulig. Rådgivning tilbys både via telefon og videosamtaler i Teams.

– ROS vil ansatte en person i et engasjement som innehar de de nødvendige faglige og personlige kvalifikasjoner som kreves for å kunne imøtekomme pårørende i en krevende situasjon, forteller Overdal.

Krevende

Hun forteller at det i utgangspunktet er krevende å være pårørende til en person med spiseforstyrrelser. Med pandemien har situasjonen utviklet seg til det verre, ettersom mange behandlingstilbud er redusert eller stanset helt.

– Å være pårørende til en person som har en spiseforstyrrelse eller et anstrengt forhold til kropp, mat og følelser, er svært krevende. I dagens pandemisituasjon, der mange behandlingstilbud er redusert eller satt på vent, føler mange pårørende på et ekstra stort ansvar for den som er syk, og opplever i tillegg å stå mer alene i situasjonen, sier Overdal, og legger til:

– Samtidig har man som pårørende mulighet til å være en ressurs for den som er syk. Dette krever at man klarer å ivareta seg selv og sine behov oppe i situasjonen. ROS ønsker å kunne bidra med støtte, råd og veiledning knyttet til pårørenderollen.

Vil ruste pårørende til å stå i en krevende situasjon

Med prosjektstøtte kan de nå sette i gang rådgivningslinjen. Målet er å være i gang i løpet av oktober/november. Målet er å ruste pårørende til å stå i krevende situasjoner.

– Vi har en forventning om at flere pårørende skal kunne komme i kontakt med ROS, og at de gjennom veiledning og støtte skal kunne stå bedre rustet til å håndtere de utfordringer og den usikkerhet som oppstår, sier Overdal, som understreker at det har vært avgjørende å få prosjektstøtte.

– Prosjektstøtten fra DAM har vært helt avgjørende for ROS for å kunne etablere et mer spisset og tilpasset tilbud til pårørende til personer med spiseforstyrrelser.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!

Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Pårørendestøtte i en annerledes hverdag

Organisasjon: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Sum: Kr 540.000

Prosjektleder: Line Orvedal

Søknadssammendrag:

Siden pandemien og de inngripende smitteverntiltakene rammet Norge, har ROS erfart en stor økning i henvendelser fra pårørende til mennesker med spiseforstyrrelser. De som tar kontakt forteller oss om en krevende hverdag bestående av mye frustrasjon, fortvilelse og hjelpeløshet, der relasjoner er satt på prøve.

Å være pårørende til en som strever med spiseforstyrrelser er krevende uansett omstendigheter. Men fordi dagens situasjon har ført til omprioriteringer helsevesenets drift, der behandlingstilbudet ofte er sterkt redusert eller satt helt på vent, føler mange pårørende på et ekstra stort ansvar for den som er syk. Mange opplever å stå alene i situasjonen med mangel på oppfølging og støtte. Behovet for veiledning knyttet til pårørenderollen, hvordan man kan være en god støtte for den man står nær, og ikke minst hvordan man kan ivareta seg selv oppi det hele, er derfor ekstra stort.

ROS ønsker av den grunn å etablere en digital rådgivningstjeneste rettet mot pårørende, bemannet av en rådgiver med egen pårørendeerfaring. Ved å tilby støtte og veiledning ønsker vi å bidra til at de som har behov for noen å snakke med, kan bli bedre rustet i sin viktige rolle som støttespiller, og kunne ivareta både seg selv og den de står nær, i en ekstra krevende tid.

Rådgivningstjenesten skal være åpen tre dager i uken, og markedsføres som et eget tilbud i ROS, rettet mot pårørende. Individuell rådgivning vil tilbys over telefon eller som videosamtale i Microsoft Teams. Slik blir tilbudet landsdekkende, og vi vil på den måten kunne hjelpe enda flere.

Prosjektinformasjon