Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Podkast: Livet med parkinson i koronatiden

Organisasjon: Norges Parkinsonforbund

Sum: Kr 240.000

Prosjektleder: Sverre Nilsen

Søknadssammendrag:

Hovedmålsetningen i prosjektet er å gi målgruppen tilgang til nye digitale møteplasser, formidle kunnskap og opplysning om parkinson og belyse ulike sider av livet med sykdommen i koronatiden. Det skal i prosjektet produseres en podkastserie, bli arrangert en serie nettmøter med podkastdeltakerne, samt bli gjennomført en Facebook-kampanje.

Mange mennesker med Parkinsons sykdom og pårørende har vært, og er i stor grad fortsatt isolert fra omverdenen. Det er derfor av avgjørende betydning for hver enkelt sin livskvalitet at det legges til rette for møteplasser og tiltak som kan redusere isolasjonen, og nå ut med kunnskap og inkludere målgruppen i en ny digital hverdag.

Tiltak 1: Produsere en podkastserie: Hver podkast vil ha et hovedtema med relevans knyttet til koronasituasjon. Vi setter sammen produksjonen med et stort tverrfaglig team av fagpersoner som vil gi gode råd og tips fra sitt fagfelt. Sammen med et stort antall av våre likepersoner som også vil bli inkludert i prosjektet, vil møtene i podkastene mellom fagpersoner og mennesker med parkinson, som vet hvor skoen trykker i disse tider, besvare ut ulike relevante problemstillinger knyttet til livet med parkinson i koronatiden.

Tiltak 2: FB-kampanje: Engasjere og gi brukerne en stemme. Målgruppen vil bli oppfordret til å lage plakater med sine egne budskap, som vil bli publisert på forbundets Facebook-side, til inspirasjon for andre i samme situasjon.

Tiltak 3: Gjennomføre en serie nettmøter. Det vil etter hver podkast bli arrangert et nettmøte på parkinson.no med deltakerne. Tiltaket vil gi målgruppen en digital møteplass og gi muligheter til aktivt å stille sine spørsmål og få svar fra et tverrfaglig team av fagpersoner.

Samlet vil tiltakene skape digitale kunnskaps- og møteplasser og gi målgruppen bred innsikt i koronasituasjonen og få tilgang til gode råd, tips og aktiviteter med utgangspunkt i Parkinsons sykdom.

Prosjektinformasjon