Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Psykhjelpen
Prosjekttema
Informasjon om psykisk helse og lavterskeltilbud på Helsestasjon for ungdom utført på psykologistudenter.
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Institutt for psykologi, UiT
Prosjektleder/forsker

Ingunn Skre

Fylke(r)
Troms
Bevilget
2005: kr 200 000, 2006: kr 200 000, 2007: kr 200 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet

Sluttrapport

 • [Klikk her og skriv inn sammendraget]

  Psykhjelpen er en lavterskel psykologisk rådgivningstjeneste knyttet til Helsestasjon for ungdom ved Ungdomskulturhuset Tvibit i Tromsø. Viderekomne psykologistudenter, veiledet av spesialist i klinisk psykologi, arbeider som rådgivere. Kliniske register og rutinedata er brukt til å dokumentere virksomheten. Om lag 400 ungdommer har oppsøkt Psykhjelpen i løpet av de fem første årene, dvs ca 80 ungdommer hvert år. Jenter utgjør 80% av brukerne. Jentene er gjennomsnittlig 16 år gamle (13-19) og guttene 18 (15-26). Relasjonsproblemer i forhold til foreldre, venner eller kjæreste, og psykiske vansker som depresjon og selvskading er de hyppigste årsakene til at ungdom søker hjelp. To tredjedeler av brukerne har fått hjelp gjennom kortvarig rådgivning (1-3 konsultasjoner), mens den resterende tredjedel har fått kortvarig psykoterapi (4-19 konsultasjoner), eller ble henvist videre til andre hjelpeinstanser.

   

  Psykhjelpen dekker et behov hos ungdom, og fungerer som en lettere tilgjengelig hjelpetjeneste enn barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og PPT. Tjenesten fanger også opp et annet sjikt enn de ungdommene utekontakten kommer i berøring med, da kun et lite mindretall av de som henvender seg til Psykhjelpen har rusproblemer eller er droppet ut av skolen.

   

  Fra høsten 2009 er planen at Psykhjelpen bli del av den obligatoriske kliniske praksisen på fjerde året ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Samtidig håper vi at Helsestasjonen gjennom satsningen fra Helse- og omsorgsdepartementet på oppbygning av psykologtjenester i kommunen, får tilført ressurser til å ha en fast tilsatt psykolog tilknyttet helsestasjonen.

   

  Effektevaluering av undervisningspakken ”Alle har en psykisk helse” over tre år med totalt ca 2500 deltakende ungdomsskoleelever ga lovende resultater, i det undervisningspakken viste effekt på de unges kognitive struktur: kunnskaper og fordommer i forhold til psykisk helse, og mestringstro. Man finner ingen direkte effekt på psykisk helse, målt ved negativ tenkning. Resultatene er imponerende, tatt i betraktning at de er fremkommet etter et tredagers lavkostnad undervisningsprogram.

   

  Publikasjoner: Catharina E. Wang, Kjersti Berge, Lars Inge Johnsen, Yngvild Arnesen, Camilla Breivik, Trond Bruun Hansen, Greta Jentoft, Ingunn Skre, - Tidsskrift for norsk psykologforening nr. 3, 2007 s 247-253.