Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Sammen er vi sterkere

Organisasjon: Redd Barna

Sum: Kr 464.280

Prosjektleder: Kaja Vardøen

Søknadssammendrag:

Kultur i Gamle Oslo (KIGO) jobber for å gjøre kultur tilgjengelig for alle barn ved å tilby gratis kulturaktiviteter for barn og unge i bydel Gamle Oslo. Bydelen er preget av fattigdom, trangboddhet og store kontraster i både kultur og levekår. Under begge de store smittebølgene har bydelen hatt noen av de høyeste smittetallene – og restriksjonene er strenge.

I en slik situasjon vil ensomhet, økt økonomisk stress og utenforskap økes, men kan reduseres ved at barn og voksne opplever fellesskap ved å ha et trygt sted å komme til.

Prosjektets hovedoppgave er å unngå negative konsekvenser av Covid-19 sett i sammenheng med barns rettighet til deltakelse på fritidsaktiviteter, og bidra til kontinuitet og langsiktighet i barnas utvikling og utfoldelse. Det er et mål å styrke barnets opplevelse av fellesskap, tilhørighet, selvtillit og trygghet i lokalmiljøet.

Hensikten med prosjektet er å
1) dempe de negative effektene av koronarestriksjoner som ensomhet, økt press i hjemmet, mangel på aktivisering og sosialisering,
2) Gjennomføre fritidsaktiviteter for barn (som for eksempel kor, dans og gitar) i løpet av skoleåret 2020/2021 uten mer frafall enn normalt,
3) Holde kontakt med familier og barn uavhengig av smittenivå og restriksjoner fra myndighetene, og
4) Gi barn et trygt fellesskap med stabile voksenpersoner rundt seg,
5) Sørge for at sårbare familier blir fulgt opp i aktivitet og i en eventuell lockdown,
6) Innhente kunnskap rundt familiers situasjon i området, og videreutvikle metode for å rekruttere flere barn og unge.

Prosjektinformasjon