Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Sårbare grupper under pandemi og nøkkelen til god psykisk helse

Organisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

Sum: Kr 698.238

Prosjektleder: Sigrid Totland

Søknadssammendrag:

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ønsker å bidra i arbeidet med å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak, som følge av koronapandemien, for kronisk lungesyke.

Etter at pandemien traff landet og smitteverntiltak ble igangsatt, har rådgivningstjenesten til NAAF opplevd en økt pågang av mennesker med kroniske lungesykdommer, som opplever uro og engstelse for situasjonen som utspiller seg. Gjennom lange samtaler fremkommer det at personer isolerer seg unødvendig, langt utover den anbefalte og nødvendige sosiale distanseringen. Dette gjerne fordi de tar til seg informasjon som florerer i nyhetene på negativt vis og fra før innehar en misoppfattelse av egen sykdom. Det er tungt å stå i og det krever god evne til å ta til seg informasjon på en fornuftig måte.

I tett samarbeid med Lifekeys, som er ledende i Norge på digitale psykologtjenester, skal det utarbeides enkle verktøy for å håndtere ettervirkninger av pandemisituasjonen og forebygge psykiske plager. Dette verktøyet vil kunne lære personer å absorbere og sortere informasjon på en god måte. Resultatet er at deltakerne vil være bedre rustet til å håndtere psykiske plager, både hos seg selv og personer rundt dem.

Dette prosjektet har som mål å forebygge og redusere negative konsekvenser påført psykisk helse under pandemi, for kronisk lungesyke og andre sårbare grupper. Prosjektet planlegger å nå mennesker i alderen 20 år og oppover.

Verktøyet skal bestå av tre ulike moduler: webinar, modulbasert kurs og online psykologsamtaler.

Arbeidet med prosjektet starter i midten av september 2020 og har en varighet på et år.

Prosjektinformasjon