Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Skreddersydd informasjon om covid-19 for nyrepasienter og transplanterte

Organisasjon: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Sum: Kr 175.000

Prosjektleder: Jon Anker Lisberg Sarpebakken

Søknadssammendrag:

Dette prosjektet springer ut fra et behov for skreddersydd, flerspråklig informasjon om covid-19 til transplanterte og nyresyke. Med pandemien fulgte en digidemi, en kakofoni av informasjon av varierende kvalitet om covid-19, hvor mange trenger hjelp til å skille relevant informasjon fra støy. Selv om de fleste i dag har tilgang til digital helseinformasjon, er det fortsatt kun personer med god digital kompetanse og god helsekompetanse som med letthet kritisk kan vurdere informasjonskilder og navigere seg frem til relevant helseinformasjon på internett. Fremmedspråklige som ikke behersker norsk eller engelsk og personer med svake leseferdigheter rammes i særlig grad, og er spesielt sårbare grupper i disse tider.

Målet med dette prosjektet er å tilby digital, muntlig helseinformasjon om covid-19 på flere språk, skreddersydd til pasientgruppene nyresvikt og transplanterte. Dette er våre målgrupper, men tiltaket vil også kunne være til nytte for andre som trenger bistand til å navigere gjennom mylderet av helseinformasjon om covid-19. Vi i LNT har knyttet oss til leger, sykepleiere og teknikere fra Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og tolketjenester for å kunne realisere dette målet. Tiltaket innebærer at tre leger forbereder til sammen åtte korte forelesninger over viktige temaer relatert til covid-19 for vår pasientgruppe. Disse skal filmes og oversettes til flere språk.

Tilgjengelig digital helseinformasjon fra norske offentlige myndigheter domineres av skriftlig informasjon på norsk og engelsk. Mange finner muntlig informasjon mer tilgjengelig enn skriftlig informasjon, særlig i form av video. Mange behersker ikke norsk eller engelsk og har behov for informasjon på et språk de behersker. Dette kan føre til at personer som enten møter språkbarrierer, har lav digital kompetanse eller svake leseferdigheter velger andre, mindre pålitelige informasjonskilder. Forelesningene som filmes i dette prosjektet skal gjøres tilgjengelig på LNTs hjemmeside, www.lnt.no, fra og med november/desember 2020. Prosjektet er estimert å vare til september 2021.

Prosjektinformasjon