Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Sosial deltakelse under koronaepidemien

Organisasjon: Norsk Folkehjelp

Sum: Kr 100.000

Prosjektleder: Jorge Alex Dahl

Søknadssammendrag:

Prosjektet «Sosial deltakelse under koronaepidemien» skal gjøre flyktninger og innvandrer med begrensede midler i Bergensområdet bedre i stand til å fungere i relasjon til skole, arbeidsplass, offentlige instanser og venner.

Norsk Folkehjelp Bergen skal sammen med LO i Bergen og omland og Cre8 Gründerhus samle inn PC-er fra næringslivet og private i Bergensområdet, klargjøre de og distribuer i egne nettverk til de som har behov.

Korona har snudd opp-ned på hverdagen vår. Pandemien har ført til nye utfordringer for mange. Vi gjør ting på andre måter. Kontakt med andre skjer gjennom teknologiske løsninger på sosiale medier eller i form av videomøter.

Selv om de flest av oss er berørt, er det ingen tvil om at krisen rammer de med lavest inntekt hardest, og med den økte arbeidsledigheten, vet vi at problemet for de fattigste vil vedvare.

Kontakten med venner, digital undervisning, oppfølging fra NAV og kommunikasjon med ulike instanser. Dette er utfordrende og mange mangler utstyr for å klare det. Mange blir frustrerte når alle i familien må bruke én PC for å gjøre det som er nødvendig.
Digitalisering er enkelt og greit helt nødvendig i dagens situasjon når vi skal gjennomføre arbeidsoppgavene våre, søke arbeid og kommunisere uten fysisk kontakt med andre. Og for å klare dette, kreves det at flest mulig har tilgang til utstyr, noe veldig mange ikke har.

Via våre nettverk og Norsk Folkehjelp Bergens aktiviteter som Folkevenn og leksehjelp vet vi at mangel på it-utstyr er stort og at situasjonen med pandemien har skapt en vanskelig hverdag for mange.

Innsamling, lagring og distribusjon av PCene vil frivillige fra de tre organisasjonene ta seg av i fellesskap.

Bjørkhaug arbeidsfellesskap AS vil foreta forskriftsmessig sletting av datamaskinene, samt klargjøring til sluttbruker.

Innen sommeren 2021 vil ved hjelp av midlene fra DAM ha distribuert ca 150 PCer.

Prosjektinformasjon