Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Språkvenn. Digital kompetanse

Organisasjon: Norske Kvinners Sanitetsforening

Sum: Kr 675.000

Prosjektleder: Aliaksandra Safonava

Søknadssammendrag:

N.K.S.’ hovedsatsning på integreringsfeltet er Språkvenn – språktrening og møteplass for norsk- og minoritetsspråklige kvinner, som har blitt en viktig informasjonskilde til helseinformasjon, særlig relevant i krisetider.

Covid-19-utbruddet har vist at i krisesituasjoner kan det bli ganske utfordrende for både våre eldre frivillige og for minoritetsspråklige kvinner å opprettholde denne aktiviteten. Den tryggeste måten å gjøre det er gjennom å bruke digitale løsninger. Men svake digitale ferdigheter er ofte til hinder for å opprettholde aktivitetene og holde kontakten mellom frivillige og deltagere.

Under pandemien er det spesielt viktig å ha tilgang til oppdatert helseinformasjon, som oftest blir publisert på nett. For mange minoritetsspråklige kvinner med lav digital kompetanse kan dette være en stor utfordring.

Med dette prosjektet vil vi sørge for at våre frivillige og deltagere er egnet til å bruke digitale verktøy for å opprettholde sine sosiale aktiviteter og for å oppsøke relevant helseinformasjon selvstendig.

Målet for dette prosjektet er todelt:
1. Øke generell digital kompetanse hos både frivillige og Språkvenn-deltagere.
2. Tilrettelegge for selvstendig bruk av helserelaterte nettsider for minoritetsspråklige kvinner.

Hovedtiltaket i dette prosjektet blir 2,5-timers ekspresskurs i digital kompetanse.
Hovedmålgruppe består av minoritetsspråklige kvinner som deltar i Språkvenn-aktiviteter og frivillige som driver disse aktivitetene. Vi antar at opptil 300 deltagere og frivillige kan bli kurset.

Dette prosjektet vil bidra til at bruk av digitale verktøy og relevante nettsider blir enklere for hovedmålgruppen.

Tidsplan:

Des. 2020 – Prosjektleder og prosjektgruppen kartlegger lokalforeningers behov og utformer ekspress-datakurs.

Jan. 2021 – Prosjektleder tar kontakt med aktuelle foreninger og bistår i planlegging av møtene.

Feb. 2021 – Nov. 2021 – Prosjektleder holder ekspresskurs i digital kompetanse i lokalforeninger.

Apr., Jun., Aug., Sep. 2021 – Prosjektleder og prosjektgruppe organiserer digitale møter for de foreningene som har fullført kurset for datainnsamling og evaluering.

Des 2021 – Prosjektleder utarbeider rapport til Stiftelsen Dam.

Prosjektinformasjon