Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Synliggjøring av likepersonsarbeid i koronatid ved hjelp av animasjonsfilm

Organisasjon: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Sum: Kr 494.600

Prosjektleder: Irene Skaret Sørensen

Søknadssammendrag:

Etter at covid-19 pandemien rammet landet får ikke lenger LHLs målgrupper (hjerte-, kar- og lungesyke, mennesker med hjerneslag og allergi og deres pårørende) det samme likepersontilbudet. For å redusere smitterisikoen har likepersontjenesten blitt stengt ned på sykehus, behandlingsinstitusjoner og også ute hos våre 250 lokallag. LHL besluttet derfor våren 2020 å etablere en telefonlinje bemannet av likepersoner som er tilgjengelige fra kl. 12.00 – 18.00 alle hverdager. Ett telefonnummer med menyvalg (hjertesyk, lungesyk, slagrammet, transplantert) betjenes nå av 20 likepersoner som svarer på alle henvendelser.

LHL ønsker å produsere animasjonsfilmer som viser hva likepersontilbud er, hvordan en kan bruke likepersontilbudet og hvordan en kan ta kontakt med likepersontelefonen til LHL. Første film vil være en film som oppfordrer til å kontakte likepersonlinjen til LHL, med påfølgende filmer (3-5 stk.) som vil beskrive ulike likepersontilbud LHL har i praksis, der den animerte personen fra den første filmen går fra å være den som trenger en å samtale med til å ha:

  • engasjert seg i trimtilbudene vi har i lokallagene og der hen går tur, samtaler med en likeperson
  • gått kurs og blitt likeperson, og har likepersonsamtaler etter trening
  • blitt likeperson på det samme sykehuset hen selv lå på i 1.film.

Tiltaket er rettet mot personer innenfor LHLs målgrupper som trenger noen å snakke med. LHL favner bredt mot store diagnosegrupper som har forhøyet risiko for alvorlig forløp av covid-19. Målet er å bistå med å hjelpe de ut av den isolasjonen og usikkerheten som kan ramme ved kombinasjonen av å leve med en kronisk sykdom og de strenge smitteverntiltakene vi har kjent på i 2020 og vil komme til å kjenne på i fremtiden.

Første film skal være ferdig før jul 2020 og resten 1.kvartal 2021.

Vi forventer å få økt synlighet på likepersonområdet og økt deltakelse på ulike tilbud

Prosjektinformasjon