Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Trygge samlinger for synshemmede

Organisasjon: Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte

Sum: Kr 465.500

Prosjektleder: Frank Tangen

Søknadssammendrag:

Trygge møteplasser

KABB vil arrangere koronatrygge samlinger for mindre grupper av synshemmede over hele Norge.

Mange synshemmede opplever økt isolasjon i koronatiden. Selv om restriksjonene er lettet noe på, er det fortsatt en utfordring for blinde og svaksynte å delta i sosiale aktiviteter, blant annet fordi det er vanskelig å overholde avstandsregler uten å se. Mange er også i risikogruppene pga. ulike helseproblemer.

KABB har avlyst en rekke større arrangementer i 2020, men erstatter nå noe av dette med «KABB Kortreist». Dette blir samlinger med en overnatting på sentrale hoteller i sju byer, med begrenset deltakerantall. Deltakerne får hjelp til trygg transport og assistanse. Arrangementet skal følge de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.

Programmet vil bl.a. inneholde hjelp til bruk av digitale hjelpemidler, en fortellerforestilling og samtaler om aktuelle problemstillinger. Første samling er i Oslo i oktober, og er allerede fulltegnet. Alt tyder på at det også blir fulle hus i de andre byene.

Prosjektinformasjon