Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Utrustet Ung
Prosjekttema
Et aktivitetstilbud for unge rusmiddelavhengige som er tidlig i forløpet, og unge som er i fare for å bli det.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Idrett Bergen Sør
Prosjektleder/forsker

Elise Birkeland

Fylke(r)
Hordaland
Bevilget
2016: kr 415 000, 2017: kr 480 000, 2018: kr 495 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • I følge Helsedirektoratet er ungdomstiden en svært sårbar periode for å utvikle rusavhengighet. Ungdom som har en tidlig rusdebut utgjør en spesielt utsatt gruppe. I Stortingsmeldingen Se meg! En helthetlig ruspolitikk, kan man lese at tidlig debut med bruk av rusmidler som hovedregel vil øke sannsynligheten for et mer langvarig og sammensatt forløp. I Stortingsmeldingen er det også vektlagt at frivillig sektor er en betydelig aktør i det lokale rusarbeidet. Vi vil gi våre samarbeidsparter et tilrettelagt aktivitetstilbud som de kan henvisemålgruppen til.

 • IBS ønsker å utvikle et aktivitetstilbud med fokus på fysisk aktivitet og mestring for unge rusmiddelavhengige. Dette gjøres gjennom et tett tverrfaglig samarbeid. Ved å rette fokuset mot unge rusmiddelavhengige vil vi jobbe forebyggende.

 • I tråd med samarbeidspartene sine satsningsområder er målgruppen unge rusmiddelavhengige, eller unge som er i fare for å bli det, i alderen 15 til 25 år.

 • Metode: Forskning viser at fysisk aktivitet som behandling for rusmiddelavhengige har god effekt. Fysisk aktivitet kan redusere faren for tilbakefall både ved å redusere lysten på rusmidler og ved å lindre forekommende angst og depresjon. Forskning viser også at fysisk aktivitet kan styrke selvfølelsen og bidra til å fylle tomrommet etter misbruket. Det og nå et mål gir motivasjon og mestringsfølelse, et fokus i dette prosjektet blir derfor å bruke målsetting bevisst, og støtte opp om deltakerne slik at de når målene sine.

  Gjennomføring: Målgruppen i dette prosjektet vil bli delt i 2 separate grupper, en for de mellom 15-18 år og en for de mellom 18-25 år. Tilbudet vil være det samme for begge gruppene. Vi ønsker å tilby ukentlig aktivitet, med fokus på aktiviteter som appellerer til målgruppen som klatring og kajakkpadling. Vi ønsker også å tilby tilrettelagte klatrekurs og våttkortkurs. På sikt vil det bli jobbet mot en større ekspedisjon. For å kunne delta på denne ekspedisjonen må man ha deltatt på et visst antall turer/klatring med våre ukentlige grupper for å være kvalifisert til å delta. Det vil også bli engasjert en erfaringskonsulent, som sitter på unik kompetanse og erfaring om det å være rusmiddelavhengig.

 • 2016: Forberede start av tiltak, konkretisere samarbeid, engasjere en erfaringskonsulent, starte ukentlig tilbud for begge gruppene, gjennomføre klatrekurs for begge gruppene.
  2017: Videreutvikle ukentlige tilbud, gjennomføre klatrekurs og våttkortkurs, gjennomføre to ekspedisjoner.
  2018: Inkludere deltakerne i gjennomføringen av de ulike tilbudene, legge plan for videreføring, evaluering av modell og samarbeid.

 • Dette prosjektet vil gjennom unike samarbeid kunne tilføre Bergen et svært aktuelt tilbud. Aktører som jobber tett med målgruppen vil ha et konkret tilbud å henvise målgruppen til. Ved å gi et tilbud tidlig i rusforløpet til disse unge menneskene, vil dette være et forebyggende tiltak og samfunnsøkonomisk.

Sluttrapport

 • Idrett Bergen Sør satser på Folkehelse og ønsker og nå utsatte grupper i samfunnet og mennesker som tradisjonelt sett faller utenfor den ordinære idretten. IBS jobber forebyggende, og tilfører samfunnet nye tilbud som styrker det helhetlige tilbudet i Bergen kommune. I Utrustet-Ung ønsket vi å bygge videre på gode erfaringer fra prosjektet Utrustet (2013-2015). I Utrustet fikk vi i gang gode samarbeid og tilrettelagte kurs og tilbud som vi med Utrustet-Ung ønsket å utvikle videre, med et større fokus på forebygging. I følge Helsedirektoratet er ungdomstiden en svært sårbar periode for å utvikle rusavhengighet. Ungdom som har en tidlig rusdebut utgjør en spesielt utsatt gruppe.
  Målsettingen med Utrustet-Ung har vært å utvikle aktivitetstilbud med fokus på fysisk aktivitet og mestring for unge rusmiddelavhengige.

 • 70
 • I gjennomføringen av Utrustet-Ung har det tverrfaglige samarbeidet stått i fokus. Vi har hatt et tett samarbeid med ansatte fra Utekontakten, Kriminalitetsforebyggende avsnitt Vest politidistrikt, Gatemegling og døråpner (røde kors), Crux styve gard, Wayback, kriminalomsorgen og Solli DPS og Bergensklinikkene avdeling Ung. Vi har også vært i tett dialog med målgruppen. Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt en engasjert erfaringskonsulent, og flere av deltakerne har også på eget initiativ bidratt som ressurser på tilbudene.

 • Vi har nådd vårt hovedmål, nemlig å utvikle levedyktige aktivitetstilbud for målgruppen. Delmålene med å gjennomføre ulike ekspedisjoner, ha et tverrfaglig samarbeid og dialog med målgruppen har vi også oppnådd. De ukentlige tilbudene har blitt svært viktig for ungdommene, og mange av deltakerne sier at dette er ukens høydepunkt og har vært med på å forandre livene deres.

 • De ukentlige tilbudene kommer til å fortsette. En av grunnene til dette er at vi gjennom prosjektperioden har knyttet til oss gode og viktige ressurspersoner. Vi ser fortsatt viktigheten av å ha stabile instruktører og voksenpersoner på tilbudene, og vil så langt det lar seg gjøre fortsette med to instruktører, hvor minst en er erfaringskonsulent. Vi har gjennom disse årene gjort oss viktige erfaringen på hvordan vi kan jobbe, hvem vi bør samarbeide med, og hvilke innhold vi bør prioritere. Vi kommer til å fortsette å søke midler av ulike tilskuddsordninger for å kunne fortsette arbeidet.