Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Utrustet Ung
Prosjekttema
Et aktivitetstilbud for unge rusmiddelavhengige som er tidlig i forløpet, og unge som er i fare for å bli det.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Idrett Bergen Sør
Prosjektleder/forsker

Elise Birkeland

Fylke(r)
Hordaland
Bevilget
2016: kr 415 000, 2017: kr 480 000, 2018: kr 495 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • I følge Helsedirektoratet er ungdomstiden en svært sårbar periode for å utvikle rusavhengighet. Ungdom som har en tidlig rusdebut utgjør en spesielt utsatt gruppe. I Stortingsmeldingen Se meg! En helthetlig ruspolitikk, kan man lese at tidlig debut med bruk av rusmidler som hovedregel vil øke sannsynligheten for et mer langvarig og sammensatt forløp. I Stortingsmeldingen er det også vektlagt at frivillig sektor er en betydelig aktør i det lokale rusarbeidet. Vi vil gi våre samarbeidsparter et tilrettelagt aktivitetstilbud som de kan henvisemålgruppen til.

 • IBS ønsker å utvikle et aktivitetstilbud med fokus på fysisk aktivitet og mestring for unge rusmiddelavhengige. Dette gjøres gjennom et tett tverrfaglig samarbeid. Ved å rette fokuset mot unge rusmiddelavhengige vil vi jobbe forebyggende.

 • I tråd med samarbeidspartene sine satsningsområder er målgruppen unge rusmiddelavhengige, eller unge som er i fare for å bli det, i alderen 15 til 25 år.

 • Metode: Forskning viser at fysisk aktivitet som behandling for rusmiddelavhengige har god effekt. Fysisk aktivitet kan redusere faren for tilbakefall både ved å redusere lysten på rusmidler og ved å lindre forekommende angst og depresjon. Forskning viser også at fysisk aktivitet kan styrke selvfølelsen og bidra til å fylle tomrommet etter misbruket. Det og nå et mål gir motivasjon og mestringsfølelse, et fokus i dette prosjektet blir derfor å bruke målsetting bevisst, og støtte opp om deltakerne slik at de når målene sine.

  Gjennomføring: Målgruppen i dette prosjektet vil bli delt i 2 separate grupper, en for de mellom 15-18 år og en for de mellom 18-25 år. Tilbudet vil være det samme for begge gruppene. Vi ønsker å tilby ukentlig aktivitet, med fokus på aktiviteter som appellerer til målgruppen som klatring og kajakkpadling. Vi ønsker også å tilby tilrettelagte klatrekurs og våttkortkurs. På sikt vil det bli jobbet mot en større ekspedisjon. For å kunne delta på denne ekspedisjonen må man ha deltatt på et visst antall turer/klatring med våre ukentlige grupper for å være kvalifisert til å delta. Det vil også bli engasjert en erfaringskonsulent, som sitter på unik kompetanse og erfaring om det å være rusmiddelavhengig.

 • 2016: Forberede start av tiltak, konkretisere samarbeid, engasjere en erfaringskonsulent, starte ukentlig tilbud for begge gruppene, gjennomføre klatrekurs for begge gruppene.
  2017: Videreutvikle ukentlige tilbud, gjennomføre klatrekurs og våttkortkurs, gjennomføre to ekspedisjoner.
  2018: Inkludere deltakerne i gjennomføringen av de ulike tilbudene, legge plan for videreføring, evaluering av modell og samarbeid.

 • Dette prosjektet vil gjennom unike samarbeid kunne tilføre Bergen et svært aktuelt tilbud. Aktører som jobber tett med målgruppen vil ha et konkret tilbud å henvise målgruppen til. Ved å gi et tilbud tidlig i rusforløpet til disse unge menneskene, vil dette være et forebyggende tiltak og samfunnsøkonomisk.