Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Utvikle og tilpasse likepersonarbeidet i dagens koronasituasjon

Organisasjon: Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)

Sum: Kr 180.000

Prosjektleder: Hilde Nyberg

Søknadssammendrag:

I første omgang ser vi nødvendigheten av å arrangere digitale kurskvelder, for våre likepersoner, som skal omhandle generelt likepersonarbeid, synliggjøre NFCF formål og verdigrunnlag og annen grunnleggende informasjon, casejobbing og dialog med helsepersonell.

På de første kurskveldene skal helsepersonell delta for dialog med våre likepersoner. På andre kurskvelder skal våre likepersoner få innføring i bruk av digitalt verktøy og bli kjent med de muligheter som foreligger. Dette for å skape trygghet og ytterligere kunnskap hos våre likepersoner, slik at de oppnår en mer tilpasset tilstedeværelse og kan være en bedre støtte, også på digitale plattformer.

Vi ønsker å utvikle materiell om grunnleggende likepersonarbeid med tilpasset innhold for mennesker med CF eller PCD og pårørende. Vi ønsker å bygge på Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) sitt materiell for likepersoner, med tilpasning i forhold til våre behov.

Videre skal vi arrangere digitale kurskvelder for våre likepersoner, både for å skape større kjennskap til formålet med likepersonarbeidet, skape en felles forståelse og gi digital trygghet.

Vi planlegger 4 kurskvelder à 2t.

I første omgang er det eksisterende likepersoner som skal delta, totalt 20 personer. Deretter ønsker vi å rekruttere flere likepersoner og gjennomgå digitale kurskvelder med dem.

Gjennom hele kursperioden vil vi sikre kvalitativ tilbakemelding fra deltagerne.

Vi ønsker med dette prosjektet å oppnå mer tilpasset, oppdatert dialog mellom mennesker med CF/PCD, pårørende og våre likepersoner, i en uforutsigbar Koronaperiode som kan bli langvarig. Vi, som interesseforening, skal være en støtte og skape trygghet, også i en krevende periode. Våre likepersoner får økt kompetanse som gjør at de blir mer aktive og tilstede og kan tilby et bedre tilbud. Ved å oppdatere og utvikle vårt likepersonarbeid vil vi kunne stimulere enda flere, i alle aldre, til å benytte seg av likepersonene.

Prosjektinformasjon