Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Utvikling og etablering av digitale nettverksgrupper

Organisasjon: Spillavhengighet Norge

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Lill-Tove Bergmo

Søknadssammendrag:

Når den pågående pandemien inntok landet i mars, måtte organisasjonen omstille hjelpetilbudene for spilleavhengige og pårørende. Den dagen vi måtte stenge alle fysiske grupper i landet (13 stk) visste vi at dette ville få store konsekvenser. Isolasjon, depresjon, fortvilelse og permittering fra jobb er stikkordene for alle tilbakefallene vi har opplevd den siste tiden. Det var nødvendig å sette i gang raske tiltak. Et tiltak var digitale gruppemøter.

6 måneder senere, ser vi at dette var tiltak som ble redningen for mange.

Dette er et tilbud vi ser vil ha lang levetid, dersom vi klarer å få trygge rammer rundt. Digitale nettverksgrupper er et nytt prosjekt som vi ønsker å videreutvikle. tildelte midler skal brukes til videreutvikling av digitale gruppemøter med hovedmål om at dette skal bli et permanent tilbud.

Et delmål er at dette tilbudet når ut til målgruppen vår, i hele landet. Dette vil være et tilbud som også de som bor utenfor de fysiske gruppene våre kan benytte seg av.

Gjennom 2021 vil vi få god erfaring på hvordan dette skal utvikles og om det i fremtiden vil være grunnlag til å fortsette dette tilbudet. Vi forventer at de digitale gruppene vil øke i omfang og derved at vi klarer å hjelpe enda flere enn vi gjør i dag. Uten Dam stiftelsen ville ikke dette vært mulig for å oss å få gjort.

Prosjektinformasjon