Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Veien til arbeid

Organisasjon: Norges Røde Kors

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Thea Juell

Søknadssammendrag:

Koronapandemien har og vil bidra til økende utenforskap fremover for ungdom, og resultere i større utfordringer for de unge til å komme inn på arbeidsmarkedet. Røde Kors mener det eksisterer et nåværende, og kommende behov for et strukturert arbeidstreningstilbud rettet mot unge i forbindelse med COVID-19.

Arbeidstreningsprosjektet på Fellesverket skal styrke mulighetene for en gruppe unge til å komme inn på et arbeidsmarked som er mer presset enn tidligere på grunn av COVID-19. Dette skal gjøres ved å:

  • Gi ungdom tilknytning til arbeidslivet og erfaring med deres rettigheter og plikter
  • Ungdommene som deltar i dette prosjektet, skal få tilbud om deltidsjobber etter endt praksis.
  • Kvalifisere deltakerne for videre deltakelse i utdanning og arbeidsliv.
  • Gi deltakerne kompetanse, mestring, motivasjon og inkludering med støtte fra trygge voksne frivillige.
  • Gi deltakerne i prosjektet medvirkning i utforming og drift av prosjektet.

I prosjektet skal til sammen 30 ungdommer som er tilknyttet Fellesverkene i Drammen og Ålesund tilbys et helhetlig arbeidstreningstilbud med modulbasert opplæring på Fellesverket og lønnet arbeidspraksis hos flere bedrift etterfulgt av oppfølging og en evaluering av hele prosjektet.

Prosjektet vil gi ungdom som er påvirket av COVID-19 personlig og faglig utvikling, i form av arbeidstrening og videre mulighet til å bruke tillærte ferdigheter i praksis. Arbeidsplassene som deltar i prosjektet, vil få mulighet til å bidra til å dempe ungt utenforskap i sitt lokalsamfunn og gi ungdommer som er motivert og trenger det muligheten til å tjene egne penger og bidra til samfunnet.

Planlegging og rekruttering av deltakere og arbeidsplasser vil skje frem til sommeren 2021 og arbeidstreningsperioden vil foregå i juni-august 2021, prosjektet skal etter dette evalueres og avsluttes 31.9.2021.

Prosjektinformasjon