Gatejuristen oppsøker klientene der de er. Her er prosjektleder Tamar Thorud, leder for Gatejuristen Cathrine Moksnes og prosjektleder for Gatejuristen innlandet, Jørgen Markus Jørgensen. Foto: Hoan Ngoc Nguyen.

– Mennesker som sliter med rus får ofte andre problemer som holder dem tilbake, for eksempel økonomi. Mange forteller også at de ikke får hjelp noen andre steder, forteller Tamar  Thorud.

Tamar er prosjektleder for Barnas Jurist og Gatas Økonom, som drives av Gatejuristen i Oslo og støttes med midler fra Extrastiftelsen. Han ble i fjor kåret til årets samfunnsbygger av E24.

Videreutvikler konseptene

Gatejuristen tilbyr gratis rettshjelp til folk som har rusproblemer, og finnes i dag i 15 byer over hele landet. I Oslo har de også etablert Barnas Jurist og Gatas Økonom.

– Gatas Økonom bistår med alt fra å sette opp budsjett til å ta kontakt med kreditorer for å bli enig om en nedbetalingsplan eller sletting av gjeld. Barnas Jurist bistår sårbare barn og unge under 25 år og har hjulpet barn helt ned i barnehagealder, forklarer Tamar.

– Vi har mange klienter som opplever å bli sviktet av systemet, og som forteller at de i kontakt med oss føler at de har blitt hjulpet for første gang, sier Tamar.

Tamar Thorud ble kåret til «årets samfunnsbygger» av E24 for sitt arbeid for vanskeligstilte. Foto: Hoan Ngoc Nguyen.

Unik frivillighetsmodell

Det er mange jus-studenter som ønsker å være frivillige for Gatejuristen og de nye prosjektene Barnas Jurist og Gatas Økonom. Det er inntak av frivillige en gang i året, og de som kommer gjennom nåløyet skal gjennom et opplæringsprogram før de skal ut og bistå klienter.

– De frivillige hos oss jobber i team, vi kobler studenter med erfarne jurister, hvor de erfarne fungerer som mentorer for studentene. Dermed får studentene bygget egen kompetanse gjennom oss. Samtidig sørger vi for at den juridiske hjelpen vi gir er gratis og av god kvalitet, forteller leder i Gatejuristen, Cathrine Moksnes.

Nå har de også fått inn sosionomer og økonomer som jobber i tverrfaglige team, og  som oppsøker klientene der de er.

– Vi samarbeider også med mange andre gode krefter, skyter Tamar inn, og nevner Skolehelsetjenesten, Røde Kors, Redd Barna og Nav.

– Vi får dermed mye frivillighet ut av prosjektene, poengterer han.

– Vi er utrolig glad for den støtten vi har fått fra Stiftelsen Dam. Hadde det ikke vært for disse midlene hadde vi ikke hatt mulighet til å hjelpe så mange som vi gjør, avslutter Cathrine.

Generalsekretær i Extrastiftelsen, Hans Christian Lillehagen, overrasket Tamar før jul med en sjekk på 750 000 til prosjektet "Ung Økonomi". Foto: Stian Amadeus Antonsen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Gatas Økonom
Prosjekttema
Oppsøkende, gratis økonomisk rådgivning til folk med rusproblemer
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Gatejuristen
Prosjektleder/forsker

Tamar Thorud

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 742 000
Startdato
03.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Gatejuristen har i snart ti år drevet oppsøkende, gratis rettshjelp for rusavhengige. I disse årene har vi sett at det er én utfordring vi ikke har kunnet bistå våre klienter med; økonomi . Vi har også sett at livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen og bedre retning dersom de hadde fått økonomihjelp. Skal vi kunne tilby økonomihjelp, må det etableres en oppsøkende økonomirådgivning som tilpasses spesielt til denne målgruppen.

 • Forprosjektet vil danne basis for å kunne nå det mer overordnede målet: Å få til et landsomfattende, oppsøkende og gratis tilbud om økonomihjelp som kan bidra til å sikre gode levekår for rusavhengige.

 • Folk som har eller har hatt et rusproblem og som samtidig har økonomiske problemer.

 • Forprosjektet skal utvikle metoder for gratis, oppsøkende økonomihjelp til folk som har eller har hatt et rusproblem. Metodene skal prøves ut i praksis, og danne grunnlaget for en rapport.
  Rapporten skal blant annet beskrive metodene og erfaringene med dem, hvordan økonomirådgivning bidrar til bedre levekår for målgruppen og samfunnsøkonomiske effekter.
  Forprosjektet er grunnpilaren i Gatejuristens visjon: Et landsdekkende tilbud om gratis økonomirådgivning til rusavhengige. På bakgrunn av rapporten og erfaringene fra forprosjektet, vil Gatejuristen i Oslo videreutvikle økonomiprosjektet slik at det kan iverksettes også hos de andre gatejuristkontorene i Norge.
  Med god støtte fra bl.a. ExtraStiftelsen og Justisdepartementet har Gatejuristen i Oslo allerede utviklet seg til å bli et ressurssenter for rettshjelp til rusavhengige. Vi ønsker å utvikle dette videre slik at det også kan bli et ledende ressurssenter for økonomihjelp til rusavhengige, der økonomisk rådgivning kan bidra til å løse eller minske de rusavhengiges problemer.

 • Første tre månedene:
  •Ordne praktiske forhold og bestemme hvordan virksomheten skal drives
  •Rekruttering og oploæring av frivillige økonomer. Kartlegge viktige samarbeidspartnere og opprette kontakt

  Etter 3 måneder:
  •Starte opp oppsøkende økonomihjelp, teste ut og korrigere virksomheten
  •Informasjonsarbeid overfor målgruppe og hjelpeapparat
  Etter 10 måneder:
  •Skrive en rapport som skal gi grunnlag for videre utvikling, drift og starthjelp.

 • De økonomiske utfordringene våre klienter sliter med går på bekostning av deres grunnleggende velferd. Gatejuristen har infrastrukturen, frivillighetsmodellen og kontakten med målgruppen på plass. Gatas økonom vil både kunne forebygge og redusere problemer knyttet til helse og velferd.

Sluttrapport

 • Mange mennesker som har eller har hatt et rusproblem sliter med store problemer knyttet til sin økonomi og har en uhåndterlig gjeldsbyrde. Dette har negative effekter på helse og livskvalitet. Det øker også sannsynligheten for tilbakefall for dem som har blitt rusfrie. Mange har ikke forutsetninger for å kunne rydde opp på egenhånd. Derfor har Gatejuristen gjennom Gatas Økonom startet opp med gratis økonomirådgivning til denne gruppen.

 • 400
 • Prosjektet har i all hovedsak handlet om å utvikle, iverksette, drifte og utprøve en tverrfaglig frivillighetsmodell for gratis økonomirådgivning til folk som har eller har hatt et rusproblem. Fokus på arbeidsmetodikk og bruk av frivillige med økonomifaglig, juridiskfaglig og sosialfaglig kompetanse har stått sentralt. I forlengelsen av dette har det vært avgjørende å etablere samarbeid med en rekke eksterne aktører.

 • Forprosjektet Gatas Økonom har vist at gratis økonomirådgivning til folk som har eller har hatt et rusproblem er en virkningsfull metode for å forebygge og redusere økonomiproblemer. Vi har også sett at dette henger nøye sammen med klientenes grunnleggende velferd. Prosjektet har gitt grunnlag for permanent drift av Gatas Økonom i Oslo og spredning til resten av landet (under forutsetning av finansiering). Dette er av stor verdi for søkerorganisasjon som styrker sitt tilbud. Først og fremst er imidlertid verdien stor for sårbare mennesker med rusbakgrunn som takket være Gatas Økonom får hjelp til å rydde opp i økonomien. Målsettingene med prosjektet er nådd.

 • For det første har forprosjektet gitt grunnlag for å etablere Gatas Økonom som et permanent tiltak i Oslo – som en avdeling under Gatejuristen Oslo. Vi har lyktes med å få stat og kommune til å forplikte seg til å bidra til finanseringen av Gatas Økonom Oslo som et permanent tiltak. I tillegg har forprosjektet gitt grunnlag for spredning av Gatas Økonom ut i landet til andre byer der det finnes et gatejuristkontor fra før. Det skal fremover arbeides for å skaffe finansiering til dette.