Knut og Robiel gjør alt fra å gå tur i marka sammen til å gå på visning eller øve til førerprøven. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Robiel (22) kom til Norge som flyktning fra Eritrea for 3,5 år siden. I dag går han på introduksjonsprogrammet og har praksis på et sykehjem i Oslo. Gjennom Røde Kors sitt prosjekt, Omsorg og nettverk for unge flyktninger, har han blitt kjent med Knut (49).

– Jeg har blitt veldig glad i Knut og familien hans. Vi har det veldig hyggelig sammen, og jeg feiret også bursdagen min og 17.mai sammen med dem, forteller han.

Støttespiller

Overgangen fra ungdomslivet til voksenlivet kan være vanskelig for alle. Da er det godt å ha noen å få hjelp og støtte fra. Unge enslige flyktninger i Norge har ofte ikke de støttespilleren rundt seg, og det ville Røde Kors gjøre noe med.

– Vi i Røde Kors har jobbet lenge med inkludering av flyktninger, for eksempel er det mange frivillige som er flyktningguide. Dette prosjektet ble startet fordi vi vet at tidlig voksenliv er en sårbar periode hvor det er ekstra viktig at man har noen støttespillere rundt seg, forteller prosjektleder Heidi Lorentzen.

– Mange enslige flyktninger møter ofte bare ansatte og andre i bofelleskapet, og har aldri vært i et norsk hjem. Vi kobler frivillige og unge flyktninger som har felles interesser sier hun.

Blitt kjent med en ny kultur

Knut har kone og voksne barn, og ønsket å bidra til å gjøre en forskjell som frivillig i Røde Kors.

– Jeg er heldig som får bli kjent med Robiel. Jeg har lært mye om Eritrea og fått utvidet nettverket mitt. Jeg har også fått smakt på mye god mat som jeg ikke hadde prøvd, Robiel er nemlig en veldig god kokk forteller han.

– I blant hjelper jeg til med å se på CV eller bli med på visning, andre ganger spiser vi mat sammen, går på kino eller tur i marka, sier han.

Vi trenger mer av dette i inkluderingsarbeidet mener Marian Hussein (SV).

Det lille ekstra        

En som har vært engasjert i flyktning og inkluderingsspørsmål er Marian Hussein, sentralstyremedlem i SV.

– Det ser ut som at Røde Kors her har funnet det lille ekstra. Dette prosjektet gjør at mennesker blir kjent på tvers og kan lære av hverandres kulturer, sier hun.

– I overgangsfasen fra flyktning til borger trengs det mer enn bare jobb og bolig, og her spiller frivillige organisasjoner en viktig rolle. Vi trenger mer av dette i inkluderingsarbeidet, avslutter hun.

Vil du bli en støttespiller for en ung flyktning? Da må du være over 25 år, treffe din ungdom minst en gang i uken og levere politiattest. For mer informasjon kontakt prosjektleder Heidi Lorentzen på Heidi.Lorentzen@redcross.no

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Omsorg og nettverk for unge flyktninger
Prosjekttema
Unge enslige flyktninger
Organisasjon
Norges Røde Kors
Org.ledd
Oslo Røde Kors, Bergen Røde Kors
Prosjektleder/forsker

Elise Kaurin

Fylke(r)
Oslo
Andre fylker for prosjektet
Hordaland
Bevilget
2016: kr 750 000, 2017: kr 760 000, 2018: kr 770 000
Startdato
10.01.2016
Sluttdato
30.04.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Unge enslige flyktninger er i en sårbar livssituasjon, og er en særlig utsatt gruppe i det norske samfunnet. Det er unge mennesker som i stor grad mangler familiære systemer og sosiale relasjoner i en avgjørende utviklingsfase. De er utsatt når det gjelder ivaretagelse av god psykisk helse, og mangler i mange tilfeller sentrale omsorgspersoner eller nettverk med jevnaldrende. Det å vite at noen inkluderer en i sin familie eller vennenettverk, støtter en og planlegger å gjøre hyggelige ting sammen, vil kunne være avgjørende for å ivareta god psykisk helse.

  • 1) Bidra til å styrke unge enslige flyktningers psykiske helse gjennom skreddersydde tilbud med vekt på tilhørighet, tilknytning og mestring.
    2) Styrke unge flyktninger følelse av innflytelse over eget liv og bedre selvfølelse.
    3) Bidra til en god inkluderingsprosess i lokalsamfunnet

  • Primærmålgruppe: unge enslige bosatte flyktninger i alderen 15 – 23 år bosatt i Bergen og Oslo.

  • Prosjektet «Omsorg- og nettverkstilbud for unge enslige flyktninger» skal imøtekomme udekkede behov for omsorg og nettverk blant unge enslige flyktninger. Dette vil vi gjøre gjennom å skreddersy tilbud for den enkelte. Innen målgruppen unge enslige flyktninger finnes det mange ulike behov avhengig av alder, modenhet, nettverk etc. Målet i denne sammenhengen er å se hver enkelt unge flyktning, gjøre grundige kartlegging av hva hver og en har ønske om og behov for, og tilpasse tilbudet deretter. I noen tilfeller vil det være grunn til å benytte ulike etablerte tilbud innen Røde Kors’ aktiviteter, i andre tilfeller vil det være best å tilpasse aktivitetene, eller koble inn nye frivillige ressurspersoner som kan møte ønskene. Tilbudene vil kunne handle om alt fra ønske om en «ekstramamma», en «støttefamilie», et nettverk av «vanlige norske ungdommer» eller noen som kan motivere en til å finne den rette yrkesveien eller de rette studiene.

  • Prosjektet er treårig og har årlige fremdriftsplaner. Gangen i prosjektåret er hovedsakelig å rekruttere unge enslige flyktninger som ønsker å delta i prosjektet, kartlegge deres ønsker og behov og koble med egnede frivillige/aktiviteter. Prosjektet vil omfatte 30 ungdommer det første åre, 40 andre året og 50 tredje året. Vi vil utvikle opplæringsmateriell og nedsette en referansegruppe for å kvalitetssikre relevans og innhold i prosjektet.

  • Prosjektet vil bidra til å skape engasjement i lokalsamfunnet og en bevisstgjøring om unge enslige flyktningers situasjon, og styrke påvirkningsarbeid på vegne av denne gruppen. Vi vil samle og tilgjengeliggjøre erfaringer i opplæringsmateriell og sluttrapport.