– Vi har det veldig hyggelig sammen

Mange flyktninger har aldri vært i et norsk hjem. Gjennom Røde Kors har Robiel både fått en venn og en innsikt i norsk kultur.

I samarbeid med

Vi trenger mer av dette i inkluderingsarbeidet mener Marian Hussein (SV).

Robiel (22) kom til Norge som flyktning fra Eritrea for 3,5 år siden. I dag går han på introduksjonsprogrammet og har praksis på et sykehjem i Oslo. Gjennom Røde Kors sitt prosjekt, Omsorg og nettverk for unge flyktninger, har han blitt kjent med Knut (49).

– Jeg har blitt veldig glad i Knut og familien hans. Vi har det veldig hyggelig sammen, og jeg feiret også bursdagen min og 17.mai sammen med dem, forteller han.

Støttespiller

Overgangen fra ungdomslivet til voksenlivet kan være vanskelig for alle. Da er det godt å ha noen å få hjelp og støtte fra. Unge enslige flyktninger i Norge har ofte ikke de støttespilleren rundt seg, og det ville Røde Kors gjøre noe med.

– Vi i Røde Kors har jobbet lenge med inkludering av flyktninger, for eksempel er det mange frivillige som er flyktningguide. Dette prosjektet ble startet fordi vi vet at tidlig voksenliv er en sårbar periode hvor det er ekstra viktig at man har noen støttespillere rundt seg, forteller prosjektleder Heidi Lorentzen.

– Mange enslige flyktninger møter ofte bare ansatte og andre i bofelleskapet, og har aldri vært i et norsk hjem. Vi kobler frivillige og unge flyktninger som har felles interesser sier hun.

Blitt kjent med en ny kultur

Knut har kone og voksne barn, og ønsket å bidra til å gjøre en forskjell som frivillig i Røde Kors.

– Jeg er heldig som får bli kjent med Robiel. Jeg har lært mye om Eritrea og fått utvidet nettverket mitt. Jeg har også fått smakt på mye god mat som jeg ikke hadde prøvd, Robiel er nemlig en veldig god kokk forteller han.

– I blant hjelper jeg til med å se på CV eller bli med på visning, andre ganger spiser vi mat sammen, går på kino eller tur i marka, sier han.

Det lille ekstra        

En som har vært engasjert i flyktning og inkluderingsspørsmål er Marian Hussein, sentralstyremedlem i SV.

– Det ser ut som at Røde Kors her har funnet det lille ekstra. Dette prosjektet gjør at mennesker blir kjent på tvers og kan lære av hverandres kulturer, sier hun.

– I overgangsfasen fra flyktning til borger trengs det mer enn bare jobb og bolig, og her spiller frivillige organisasjoner en viktig rolle. Vi trenger mer av dette i inkluderingsarbeidet, avslutter hun.

Vil du bli en støttespiller for en ung flyktning? Da må du være over 25 år, treffe din ungdom minst en gang i uken og levere politiattest. For mer informasjon kontakt prosjektleder Heidi Lorentzen på Heidi.Lorentzen@redcross.no


Sluttrapport

Bakgrunn

Unge enslige flyktninger har ofte et stort behov for å bli møtt med velvilje og støtte på veien inn i et nytt samfunn. Mange har med seg sterke opplevelser fra krig- og konfliktområder, opprivende oppbrudd fra hjemlandet og en vanskelig flukt. Dette er ungdommer som befinner seg alene i et fremmed samfunn, uten en families omsorg og trygghet og som har behov for oppfølging og individuelt tilpasset støtte. Å imøtekomme udekkede behov for omsorg og nettverk var utgangspunktet for dette samarbeidsprosjektet mellom Vergeforeningen Følgesvennen og Norges Røde Kors. Prosjektet skulle rettes mot ungdommer i alderen 15-23 (25) år som er bosatt i Oslo og Bergen. Målet for prosjektet har vært å bidra til å styrke unge enslige flyktningers psykiske helse gjennom skreddersydde tilbud med vekt på tilhørighet, tilknytning og mestring. Det har også vært et mål å bidra til en god inkluderingsprosess i lokalsamfunnet gjennom gode koplinger mellom ungdommene og frivillige ressurspersoner.

Oppsummering

Koplingsaktiviteter med unge flyktninger som målgruppe er i dag en del av Røde Kors’ aktiviteter i både Oslo og Bergen. Planen er å videreføre dette i tiden som kommer innen rammene av Røde Kors, avhengig av hvor stort behovet i målgruppen er. Det eksisterer også tilsvarende aktivitet for unge flyktninger i flere kommuner i regi av Rode Kors, samtidig som vi utforsker hvordan den kan videreutvikles for å møte aktuelle behov. Gjennom prosjektet har Vergeforeningen og Røde Kors blitt godt kjent med hverandre, og dette har dannet et godt grunnlag for videre samarbeid.

Prosjektgjennomføring

Den praktiske gjennomføringen av aktivitetene i prosjektet har fått noe ulik utforming i Bergen og i Oslo. I Bergen kalles aktiviteten Støttespiller, mens i Oslo kalles det Vennefamilie. Frivillighet har vært bærebjelken, og en sentral del av prosjektet har derfor vært å få på plass ‘koplinger’ ved å rekruttere deltakere (unge flyktninger 15-25 år) og frivillige (voksne/familier). Koplingene treffes på jevnlig basis og bestemmer selv hva de vil gjøre, sammen. Røde Kors har hatt ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige og deltakere. Det har også vært et bredt og variert tilbud til deltakere og frivillige i prosjektet, også utover selve koplingen. Vergeforeningens oppgave har vært å utvikle opplæringsmateriell for tema- og fagkvelder, som tas i bruk av Røde Kors som et faglig supplement til den obligatoriske opplæringen. Vergeforeningen har også skrevet en rapport fra prosjektet, basert på en kvalitativ undersøkelse blant deltakere og frivillige som har inngått i prosjektet.

Resultater

Gjennom prosjektet har 147 unge flyktninger blitt koplet med frivillige ressurspersoner, 61 i Bergen og 86 i Oslo. Vi vil derfor konkludere med at vi har nådd det kvantitative resultatmålet for prosjektet, og vel så det. Vi har lagt stor vekt på kartleggingen av både ungdommene og de frivillige, og ungdommenes behov har stått i sentrum. I de aller fleste tilfellene har koplingene fungert godt, og gjerne vart utover den opprinnelige ettårsavtalen. Kontakten med frivillige har bidratt til å styrke ungdommenes opplevelse av tilhørighet og tilknytning. Deltakerne har fått et nettverk de ellers ikke ville hatt, og de har fortalt at de deler interesser, de inviterer hverandre hjem, de har fått praktisere norsk, kunnet få hjelp og støtte til ulike utfordringer og de har selv kunnet få vise fram og bringe sin egen bakgrunn og tradisjoner inn i relasjonen. Frivillige har blitt kjent med ungdommer i etableringsfasen i Oslo og Bergen, og blitt eksponert for deres hverdag og livssituasjon.

Antall personer i målgruppen

147

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport og kvalitativ rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Elise Kaurin

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Omsorg og nettverk for unge flyktninger
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2016: kr 750 000, 2017: kr 760 000, 2018: kr 770 000
Startdato
10.01.2016
Sluttdato
30.04.2019
Status
Under gjennomføring