NAAF tilbyr nå en serie med gratis treningstimer for deres medlemmer. Her veksler de mellom styrke-/kondisjonstrening og yoga. Bilde: NAAF

Prosjektinformasjon

Program: Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Prosjektnavn: Vi holder Covid-19 unna og trener hjemme

Organisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

Sum: Kr 200 000

Prosjektleder: Gina Strøm

Norges Astma- og Allergiforbund har medlemmer i risikogruppa, som holder seg hjemme for å unngå smitte. På grunn av dette er mange i lite aktivitet, noe som kan føre til forverring av sykdom.

Gratis treningstimer

NAAF ser et stort behov for å opprettholde kontakten med deres medlemmer, og ønsker å aktivisere medlemmene på andre måter. På bakgrunn av dette vil de lage et webinar der de sender et gratis treningsopplegg.

– Vi vil sende trening live totalt 16 ganger, seks sendinger før sommeren og ti til høsten. En fysioterapeut skal ha kondisjon- og styrketrening, og en yogaintruktør tar deltakerne med på yogaøvelser. Begge instruktørene er godt kjent med de utfordringer lungesyke har, og treningen er tilpasset voksne med astma, KOLS og pollenallergi, forteller prosjektleder Gina Strøm.

Vil inspirere

Strøm forteller at de håper at deltakerne får utbytte av treningen og at det inspirerer til å trene mer hjemme. Fysisk aktivitet er viktig for alles helse, og kan være med å bidra til bedre sykdomshåndtering.

Sendingene vil bli tatt opp og delt med deltakerne.

Prosjektet fikk støtte i fjerde tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Prosjektsammendrag

Norge og resten av verden er rammet av Covid-19. På grunn av virusutbruddet har alle aktiviteter, både lokalt og nasjonalt i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), blitt avlyst. Vi vet ennå ikke når vi kan ha fysiske møter igjen. Dette har ført til at vi må tenke nytt.

Vi ser et stort behov for å opprettholde kontakten med våre medlemmer i denne tiden, og for å aktivisere medlemmene på andre måter. Regionsekretærene i NAAF, som bistår tillitsvalgte, frivillige og andre medlemmer i sine regioner, har gått sammen for å gjennomføre en landsomfattende aktivitet.

Målgruppen for prosjektet er voksne fra 60 år og oppover med kronisk lungesykdom. Denne gruppen, og da spesielt personer med KOLS, er svært utsatt for alvorlig sykdom og død ved en Covid-19 infeksjon. I tillegg til lungesyke gir vi tilbudet til voksne med pollenallergi dersom det er ledige plasser. Målet er å holde personer med astma og KOLS i aktivitet i en tid da lungesyke er mest hjemme for å unngå smitte av Covid-19. Fysisk aktivitet kan holde sykdommen i sjakk, og man unngår forverring og sykehusinnleggelser.

Vi tenker å lage et webinar, der vi sender et treningsopplegg med instruktør en gang per uke både våren og høsten 2020. Sendingene blir direktesendt, men lagres, slik at deltakerne kan gå tilbake og repetere øvelser. Vi har kontakt med instruktører som underviser i medisinsk yoga og kondisjon- og styrketrening. Instruktørene har god kjennskap til lungesykdom og de utfordringene mange kan ha til fysisk aktivitet. Dette er viktig for at treningsprogrammet skal passe for målgruppen. Før oppstart og underveis i prosjektet vil den enkelte regionsekretær følge opp deltakere fra egen region.

Direktesendinger gjør at man setter av tid til trening, og det er enklere å motivere seg. Trening forebygger forverring av sykdom og vil gi en god mestringsfølelse.

Prosjektinformasjon