Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Vi to sammen
Prosjektet i kortform

En støttende partner spiller en sentral rolle for å leve godt med kronisk sykdom, samtidig viser forskning at par der ene part har en kronisk sykdom har større risiko for konflikter og brudd. Både personer med revmatisme og muskel- og skjelettplager, og deres partnere etterlyser hjelp til å bedre parkommunikasjon. Vi ønsker å se om det forskningsbaserte samlivskurset PREP kan imøtekomme behovet, tross i at kronisk sykdom ikke er tema i kurset. Dette gjøres ved å gjenomføre PREP-kurs for 20 par. Parene skal før, like etter og 6 måneder etter kurs gjennomføre en scoring av egen parkommunikasjon.

Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Kristi Herje Haga

Fylke(r)
Landsdekkende
Konkret sted/adresse
Kurssted ikke avklart enda
Konkret sted/postnr
0000
Bevilget
2017: kr 180 000
Startdato
05.02.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • En stabil og trygg partnerrelasjon, er en viktig del av den sosiale støtten for en som er kronisk syk. NRF erfarer at medlemmer og pårørende etterspør tilbud rettet mot par. Studier viser at parforhold der ene parten er kronisk syk, er mer preget av konflikter og stress, og sannsynligheten for brudd er større. I prosjektet ønsker vi å se om samlivskurset "PREP" , der par trener på god kommunikasjon og gjenkjenning av konfliktsituasjon, kan gi par tilstrekkelig ferdigheter til at par får en bedre kommunikasjon og samliv, tross i at kurset ikke direkte berører samliv ved kronisk sykdom.

 • Hovedmål: Vurdere om det forskningsbaserte samlivskurset PREP egner seg som tiltak for å styrke opplevd samhold, støtte og kommunikasjon om behov i parforhold der ene parten har kronisk sykdom, tross at sykdom ikke er tema i kurset.
  Delmål: Gjennomføre PREP-kurs med 20 par.

 • Målgruppen er par der den ene partneren lever med revmatisk sykdom eller kronisk muskel- og skjelettplage, der begge parter ønsker å lære god parkommunikasjon.

 • 40
 • 500000
 • Prosjektleder vil være ansvarlig for å rekruttere deltakere til kurset, totalt 20 par. Det vil bli satt kriterier for deltakelse, ettersom kurset ikke retter seg mot par i krise. Rekruttering vil skje gjennom NRFs digitale kanaler. Parene inviteres til å delta på et PREP-kurs bestående av 14 økter, ledet av to sertifiserte PREP-kursholdere. PREP er et samlivskurs utviklet av forskere, og kursholdere er opplært ved Modum Bad. Kurset mål er at deltakere skal kunne gjenkjenne konflikter som kan skade forholdet, og lære kommunikasjonsferdigheter for å forebygge og løse problemer. Studier hos friske par, viser at par som har gått på PREP samlivkurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.
  Parene som har vært på kurs skal delta på en evaluering like etter kurset, og 6 måneder etter kurset. I evaluering vil man måle om man har tatt i bruk ferdighetene som man lærte i kurset, og om dette har bidratt til et bedre parforhold tross i at samlivskurset ikke har kronisk sykdom som tema.
  Dersom kurset viser seg å ha en positiv effekt, vil prosjektet videreføres ved at NRFs fylkeslag blir oppfordret til å arrangere tilsvarende kurs.

 • Februar - mars: Rekruttering av deltakere
  Mai: Gjennomføring av PREP-kurs
  Mai: Første evaluering av effekt
  November: Andre evaluering av effekt
  Desember: Rapportering

Sluttrapport

 • Flere ønsket også å få verktøy for å kunne forberede seg på utfordringer i forholdet – og de opplevde at det skjedde. Flere kom med et ønske om å få hjelp til å håndtere problemer som de hadde slitt med i sitt forhold. Og de opplevde i etterkant at de fikk innsikt og hjelp til mye av dette.
  Flere par opplevde at de fikk styrket det positive i forholdet. De opplevde at de hadde lært mye om det å kommunisere bedre med sin partner. De ville gjøre noe hyggelig sammen med sin partner det var akkurat det som skjedde. De opplevde at de hadde plukket opp flere gode råd for parforholdet på Prep-kurset. Og flere opplevde at gnisten på nytt ble tent i forholdet.

 • Hovedmål: Vurdere om det forskningsbaserte samlivskurset PREP egner seg som tiltak for å styrke opplevd samhold, støtte og kommunikasjon om behov i parforhold der ene parten har kronisk sykdom, tross sykdom ikke er tema i kurset. Delmål: Gjennomføre PREP-kurs med 20 par.
  Målgruppen er par der den ene partneren lever med revmatisk sykdom eller kronisk muskel- og skjelettplage, der begge parter ønsker å lære god parkommunikasjon.
  Stabil og trygg partnerrelasjon, er en viktig del av den sosiale støtten for en som er kronisk syk. NRF erfarer at medlemmer og pårørende etterspør tilbud rettet mot par. Studier viser at parforhold der ene parten er kronisk syk, er mer preget av konflikter og stress, og sannsynligheten for brudd er større. Vi ønsket å se om samlivskurset "PREP", der par trener på god kommunikasjon og gjenkjenning av konfliktsituasjon, kan gi tilstrekkelig ferdigheter til at par får bedre kommunikasjon og samliv, tross i at kurset ikke direkte berører samliv ved kronisk sykdom.

 • 36
 • Kurset ble gjennomført i oktober 2017 på Hurdalsjøen hotell. Det ble gjennomført på fire dager med god tid for parene til å ha egentid i tillegg til selve kursingen. De erfarne kursholderne Lotta og Aril Svartdahl gjennomførte PREP-kurset som planlagt. Kurset er lagt opp både i form av undervisning og arbeidsoppgaver som parene skal jobbe med individuelt. PREP er et forskningsbasert samlivskurs som passer alle par uansett kronisk sykdom eller ei. Selve foredragene var lagt opp på 12 timer over tre dager, og mye tid gikk til at parene skulle prate sammen og løse oppgaver. De trente på kommunikasjon og hadde konkrete oppgaver de skulle arbeide med. De fikk veiledning underveis og det hjelpen de trengte for å komme til gode løsninger for sitt parforhold.

 • Høy kursdeltagelse og evaluering viser at dette er et kurs som absolutt bør være en del av NRF. PREP er i utgangspunktet ikke tilpasset særskilt for kronisk syke, revmatikere eller de med MUSSP. Vi var så heldige å få kurset tilpasset våre brukergrupper. Det betyr at vi kan tilby kurset skreddersydd for våre grupper. Kurset er allerede tilgjengelig for fylkeslag og noen har allerede kurset på planen i 2018. Dette er et kurs som ikke nødvendigvis må koste mye å gjennomføre, særlig ikke når det gjennomføres i lokalmiljø. Det kan også gjennomføres med overnatting som et langweekendkurs.