Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Webinar – Å leve med hjertefeil i koronatiden

Organisasjon: Voksne med medfødt hjertefeil

Sum: Kr 160.000

Prosjektleder: Anne Giertsen

Søknadssammendrag:

Mange av våre medlemmer, nær sagt de fleste, befinner seg i risikogruppen ved smitte av covid-19. Dette har gjort at mange har selvisolert seg, kanskje mer enn strengt tatt nødvendig, det siste halve året. Men når man hele livet har vært vant til å ta forbehold i hverdagen, slitt med tanker om å være annerledes, hatt redusert fysisk kapasitet og gått med engstelse om hva fremtiden bringer, er det kanskje ikke så rart.

I starten av koronaepidemien i mars, fikk foreningen mange henvendelser fra bekymrede medlemmer. Hvor farlig var covid-19 for dem, kunne de gå på jobb og hvordan skulle de forholde seg til hele situasjonen. Mange har bekymringer og angst for egen sykdom, for fremtiden og for døden – alt dette ble forsterket for de fleste.

Vi ønsker å tilby ulike webinarer til våre medlemmer hvor man digitalt kan følge foredrag som kanskje kan være til støtte og hjelp i denne spesielle tiden.

Vi vil tilby en serie på 3-4 webinarer med ulike tema, med varighet 1 til 1,5 timer.
Webinarene vil ha ulikt innhold, men dreie seg om psykisk helse, mestring og støtte. Foreleserne som skal benyttes er alle fagpersoner innen sitt felt.

Webinarene vil tilbys foreningens medlemmer. Alle er over 18 år og har selv en medfødt hjertefeil eller er pårørende til en.

Avhengig av hvilken digitale plattform vi velger, vil det være plass til ca 100 deltagere. Vi vil bemanne chattetjenesten vår i etterkant av webinarene, og stå klar med likepersonstjenesten vår om noen har behov for å dele tanker de har gjort seg.

Prosjektinformasjon