1.Finn organisasjon å samarbeide med

 • For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må du samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.
 • Du kan gjerne forhøre deg hos flere organisasjoner om de er opptatt av det temaet du søker innenfor, men du kan bare sende inn søknaden gjennom én organisasjon.
 • Du kan søke om å bli godkjent søkerorganisasjon. Sjekk retningslinjer for godkjenning av søkerorganisasjoner for å se om din organisasjon har mulighet til å bli godkjent.
 • Du søker slik:
  • Gå til vår innloggingsside.
  • Opprett deg selv som ny bruker.
  • Etter vellykket innlogging følger du instruksjonene under «Søknad om godkjenning som ny søkerorganisasjon».

Sjekk Stiftelsen Dams søknadsfrister her!

Se oversikt over viktige datoer i Stiftelsen Dam her

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Se alle godkjente organisasjoner
Organisasjon Kontaktperson E-post
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Jan Ivar Ekberg janivar@a-larm.no
Actis Mark Chapman mark@actis.no
ADHD Norge Britt Kollstrøm britt@adhdnorge.no
Afasiforbundet i Norge Marianne Brodin marianne.brodin@afasi.no
Ammehjelpen Anne Sigstad anne.sigstad@ammehjelpen.no
Aniridi Norge Kari Wæge kari@aniridi.no
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund Trine Lund post@arbef.no
AURORA Unn Helene Stenersen us6161@gmail.com
Autismeforeningen i Norge Tove Olsen tove@autismeforeningen.no
AV-OG-TIL Marte Sletten marte@avogtil.no
Barn av rusmisbrukere - BAR Marius Sjømæling marius@barnavrus.no
Barnekreftforeningen Cecilia Valenzuela cecilia@barnekreftforeningen.no
Blodkreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Blærekreftforeningen Ranveig Røtterud post@blaerekreft.no
Blå Kors Norge Hanne Backe-Hansen hanne.backe-hansen@blakors.no
Brystkreftforeningen Kari Bøyum kari@brystkreftforeningen.no
CarciNor Erik Hansen ehans4@online.no
Caritas Norge Per Wenneberg per.wenneberg@caritas.no
Cerebral Parese-foreningen Margaretha Nicolaysen margaretha@cp.no
Den Norske Turistforening Anette Løvaas Olsen anette.olsen@dnt.no
Diabetesforbundet Eldri Ytterland eldri.ytterland@diabetes.no
Dissimilis Norge Liv Kvinlog liv@dissimilis.no
DNT - Edru Livsstil Marit Barene post@edru.no
Dysleksi Norge Kine Dahl khd@dys.no
Endometrioseforeningen Anja Stenslette anjastenslette@gmail.com
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon Torhild Kielland kielland@rusfeltet.no
FH-Norge Margaretha Hamrin info@f-h.no
Fontenehus Norge Svein Jacobsen svein.jacobsen@fontenehus.no
For Fangers Pårørende Hanne Hamsund hanne@ffp.no
Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås kreinas@online.no
Forbundet Tenner og Helse Toril Sonja Gravdal torilsonjagravdal@hotmail.com
Forening for autoimmune leversykdommer Espen Bunæs leder@fal.link
Foreningen for barnepalliasjon - FFB Natasha Pedersen np@barnepalliasjon.no
Foreningen for blødere i Norge Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Foreningen for hjertesyke barn Torunn Fjær-Haugvik torunn@ffhb.no
Foreningen for human narkotikapolitikk Tonje Jevari tonje@fhn.no
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Jorunn Arnesen jorunn@kroniskesmerter.no
Foreningen for Muskelsyke Tollef Ladehaug tollef.ladehaug@ffm.no
Foreningen Norges døvblinde Geir Jensen fndb@fndb.no
Foreningen rastløse bein Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Foreningen Sjøen for Alle Jon Erik Bastiansen kontor@sjoen.com
Foreningen Velo Cardio Facialt Syndrom (VCFS) Jan Ove Bakkom jan.bakkom@gmail.com
Foreningen Vi som har et barn for lite Anne Giertsen foreningen@etbarnforlite.no
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Lin Hauglund lin@llh.no
Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud marianne@friluftsrad.no
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hanne Erdal Witsø hanne.witso@ffo.no
Gynkreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Harry Benjamin ressurssenter Tone Maria Hansen info@hbrs.no
Hest og Helse Annika Meltzer annika.meltzer@getmail.no
HivNorge Arne Walderhaug arne.walderhaug@hivnorge.no
Hjelpekilden Hilde Langvann hilde@hjelpekilden.no
Hjernerådet Aud Kvalbein aud@hjerneradet.no
Hjernesvulstforeningen Rolf Johan Ledal rolf.ledal@hjernesvulst.no
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland steinar.birkeland@hlf.no
Hospiceforum Norge Astrid Rønsen astrid@communicare.no
Hvite Ørn Norge Jan-Magne Sørensen leder@hviteorn.no
HypoPARA Norge Helen Dahl-Hansen h.dahl.hansen@hypopara.no
Hørselshemmede barns organisasjon Aina Therese Fossum aina@hhbo.no
IOGT i Norge Jan Tore Evensen jevens@online.no
ISAAC Norge Odd Winje oh.winje@gmail.com
Ivareta - Pårørende berørt av rus Bendik Sundby bendik.sundby@ivareta.no
Junior- og barneorganisasjonen Juba Mari Skjerden mari@juba.org
Juvente Kjetil Vesteraas kjetil.vesteraas@juvente.no
Kirkens Bymisjon Jon Magne Fure jmtf@bymisjon.no
Kirkens SOS i Norge Lene Bergset lene@kirkens-sos.no
Kiwanis Ralph Castellan rc-art@hotmail.com
Klinefelterforeningen i Norge Solveig Irene Larsen sirenel70@gmail.com
Knappen Foreningen Per Waardal Per.Waardal@bergen.kommune.no
Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett Marianne Røhme marianne.rohme@kondis.no
Kreftforeningen Arve Lauvnes arve.lauvnes@kreftforeningen.no
Kreftomsorg Rogaland Jannicke Haugan jannicke@kreftomsorg.no
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Inger Slang inger.slang@kabb.no
Kristent Interkulturelt Arbeid Kåre Skartland ksk@kianorge.no
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde Karin Andvig kontor@lshdb.no
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Harald M Kvame Hansen landsstyret@landsforbundet-lupe.no
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Terese Grøm terese@leve.no
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Irene Steinsvik irene.steinsvik@lhl.no
Landsforeningen for Huntington sykdom Ane Mygland ane_mygland@yahoo.no
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Marit Gonsholt marit@lnt.no
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom Anita Aasheim anita.aasheim@prader-willis.no
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Imen Hasnaoui imen@lpp.no
Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS) Sidsel Fiskaa post@vestibular.no
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Arne Schatten generalsekr@lmfnorge.no
Landsforeningen mot seksuelle overgrep Elin Skjeltorp post@lmso.no
Landsforeningen uventet barnedød Vilde von Krogh vilde@lub.no
Landsforeningen We Shall Overcome Grete Johnsen grete.johnsen@gmail.com
Leverforeningen Andre Ruud andre.ruud@gmail.com
LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk Bibi Musavi rabia@linorg.no
Lungekreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Lymfekreftforeningen Elin Maria Wall ew@orgservice.no
MA-rusfri trafikk og livsstil Elisabeth Kristoffersen elisabeth@ma-norge.no
MA-Ungdom Stig Sandstad stig.sandstad@ma-norge.no
Marfanforeningen Randi Johannessen randi@marfan.no
Mat & 0 Ingunn Notøy
ME Ungdom Østfold Lene Ludvigsen lene@ludvigsen.eu
Mental Helse Aud Karin Bjørn aud.karin.bjorn@mentalhelse.no
Mental Helse Ungdom Ranveig Stava ranveig.stava@mhu.no
MOMENTUM Liv Karin Søstuen livkarins@yahoo.no
Morbus Addison Forening Geir Faarlund gei-fa@online.no
Multippel Sklerose forbundet i Norge Kristi Herje Haga kristi@ms.no
Munn -og halskreftforeningen Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Nasjonalforeningen for folkehelsen Kristine Harstad krha@nasjonalforeningen.no
Noonanforeningen Edvin Slaattelid edvin@slaattelid.be
Norges Astma- og Allergiforbund Dace Kaleja Dace.kaleja@naaf.no
Norges Bedriftsidrettsforbund Kjetil Olsen kjetil.olsen@bedriftsidrett.no
Norges Blindeforbund Eirik Pettersen eap@blindeforbundet.no
Norges Blindeforbunds Ungdom Trine-Lise Blime tlb@blindeforbundet.no
Norges Døveforbund Arash Bagharzadeh arash@doveforbundet.no
Norges Fibromyalgi Forbund Tonje Steen adm@fibromyalgi.no
Norges Handikapforbund Linda Åsheim linda.aasheim@nhf.no
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Line Hurrød line.hurrod@idrettsforbundet.no
Norges Livredningsselskap Trude Aastad web@livredning.no
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Rune Hoddevik runehodd@online.no
Norges Parkinsonforbund Thyra Kirknes thyra.kirknes@parkinson.no
Norges Røde Kors Nina Eide nina.eide@redcross.no
Norsk Craniofacial Forening Jorån Dalane norsk.craniofacial.forening@gmail.com
Norsk cøliakiforening Mona Lindholm mona.lindholm@ncf.no
Norsk Dystoniforening Johan Arnfinn Warvik warvik@dystoni.no
Norsk Epilepsiforbund Jørn Sibeko jorn@epilepsi.no
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Claudia Ursulescu claudia@nefu.no
Norsk Folkehjelp Per Øivind Eriksen poe@npaid.org
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Helene Strøm-Rasmussen HTSR@nfunorge.org
Norsk Forening for Albinisme Kjeld Christian Fjeldvig leder@albinisme.no
Norsk forening for brannskadde Kenneth Wangen kenneth.wangen@nrbr.no
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Trine Mørk Fossen tm.fossen@gmail.com
Norsk Forening for Ehler-Danlos Syndrom Line Blålid line.blalid@enivest.net
Norsk Forening for Nevrofibromatose Britt Ohrø leder@nffnf.no
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta Inger-Margrethe Stavdal Paulsen inger-margrethe@nfoi.no
Norsk Forening for Rett Syndrom Hilde Friis hilde.friis@inn.no
Norsk Forening For Slagrammede Arne Hagen arne-hag@online.no
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Simen Brændhaugen simen@norilco.no
Norsk forening for Williams syndrom Erik Andersen andersen.erik1956@gmail.com
Norsk Fosterhjemsforening Tove M. S. Wahlstrøm generalsekretaer@fosterhjemsforening.no
Norsk Friluftsliv Hans Erik Lerkelund hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no
Norsk Glaukomforening Charlotte Deijenberg charlod@online.no
Norsk Interesseforening for Kortvokste Espen Sigurdsen essigurdsen@gmail.com
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale Oscar Hovin oscar.aaslund.hovin@live.no
Norsk Lyme Borreliose Forening Gerd Marit Berge gerd@lyme.no
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Edita Daulova editadaul@gmail.com
Norsk MO-forening Sven Erik Bruun seberger@yahoo.no
Norsk Nettverk for Down Syndrom Randi Ødegaard randi.odegaard@nnds.no
Norsk OCD forening, ANANKE Sidsel Myhr sidsm@online.no
Norsk organisasjon for asylsøkere Ragnhild Lerø ral@noas.org
Norsk Osteoporoseforbund Jan Arvid Dolve nof@nof-norge.no
Norsk Revmatikerforbund Arild Nybø any@revmatiker.no
Norsk Sarkoidose Forening Rune Isaksen rune@lalm.no
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening Trine Paus tpa@rcn.no
Norsk Tourette Forening Liv Irene Nøstvik liv.irene.nostvik@touretteforeningen.no
Norske Kvinners Sanitetsforening Iselin Løvhøiden iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter Jorun Marie Kveldro post@atrop.no
Organisasjonen Voksne for Barn Simen Brændhaugen sb@vfb.no
Pascal Norge Lars Espen Vestad lerv@online.no
Personskadeforbundet LTN Christina Thanger christina@personskadeforbundet.no
Prematurforeningen Hege Nordhus post@prematurforeningen.no
proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR Ronny Bjørnestad ronny@prolar.no
Prostatakreftforeningen Andreas Hole ah@orgservice.no
Psoriasis- og eksemforbundet Maren Awici-Rasmussen maren.awici-rasmussen@pefnorge.no
Redd Barna Stina Eiet Hamberg stina.eiet.hamberg@reddbarna.no
Redningsselskapet Atle Giljarhus atle.giljarhus@rs.no
Reform - ressurssenter for menn Are Saastad are@reform.no
Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge Håkon Gisholt hakongis@gmail.com
Ridderrennet Anne-Kristin Wadahl mail@ridderrennet.no
Rusettervernet i Sogn og Fjordane Eysteinn Udberg post@rusettervernet.no
Rusfri Oppvekst Tasim Karim-Birkeland tasim@rusfrioppvekst.no
Ryggforeningen i Norge Thor Einar Holmgard extra@ryggforeningen.no
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Eli Skattebu post@ryggmargsbrokk.org
Rådet for Muskelskjeletthelse Amy Martinsen amymit@ous-hf.no
Rådet for psykisk helse Charlotte Elvedal charlotte.elvedal@psykiskhelse.no
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Marianne Clementine Håheim Marianne.clementine@nettros.no
Sarkomer Charlott Våde lotta@sarkomer.no
Seniordans Norge Randi A. Grønbakken randi@seniordans.org
Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen torhugne@sexogpolitikk.no
Skeiv Ungdom Sunniva Marie Hustoft hustoft@skeivungdom.no
Spillavhengighet Norge Lill-Tove Bergmo lill.tove.bergmo@spillavhengighet.no
Spiseforstyrrelsesforeningen Elin Amor Olsen elin@spisfo.no
Spondyloartrittforbundet Norge Elisabeth Opsahl Nilsen elisabetho.nilsen@hotmail.com
Stiftelsen Norsk Luftambulanse Nina Dokka nina.dokka@norskluftambulanse.no
Stiftelsen Organdonasjon Hege Kuhle hege.kuhle@organdonasjon.no
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Aida Naqasha aida@psykopp.no
Stiftelsen Rettferd for taperne Tor Bernhard Slaathaug slaathaug@taperne.no
Stiftelsen Signo Tine Hynne tine.brager.hynne@signo.no
Stoffskifteforbundet Eddy Kjær eddy.kjaer@stoffskifte.org
Studieforbundet Funkis Elin Sollid elin@funkis.no
Søvnforeningen Marit Aschehoug sovnforeningen@gmail.com
Trappen Motiveringssenter Therese Dahl therese@trappenmotivering.no
Trygg Trafikk Marianne Sletner sletner@tryggtrafikk.no
Turner Syndromforeningen Norge Inger Berg inger_berg_51@yahoo.no
Ung Kreft Annika Fallsen Huhtala annika@ungkreft.no
Unge funksjonshemmede Mads Johansson mads@ungefunksjonshemmede.no
Veteranforbundet SIOPS Heidi Bergfald heidi.b@forandringsfabrikken.no
Voksne med medfødt hjertefeil Anne Giertsen anne@vmh.no
Ønskebarn Karianne Bye post@onskebarn.no

2.Velg et av områdene

Du kan søke støtte til helseprosjekter eller forskning. Mindre prosjekter kan søke om støtte gjennom Ekspress (kun medlemsorganisasjoner).

OBS! Husk å velge riktig fane under, klikk på enten Helse, Forskning eller Ekspress, avhengig av hvilken ordning du søker på. Skal du søke om støtte gjennom pilotordningen Utvikling kan du klikke her.

Les mer om Stiftelsen Dams ordninger her

 • Stiftelsen Dam støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

  • For hver søknadsordning vil det komme en ny utlysning. Du finner både aktive og tidligere utlysninger på denne siden.

   Utlysningsteksten sier hva du kan søke midler til.

   Det er søkerorganisasjonen som oppretter søker/prosjektleder som bruker i søknadssystemet Damnett, og organisasjonen oppretter også søknadsskjemaet og tilordner dette til søker/prosjektleder.

  • Du kan søke om prosjektstøtte for ettårige, toårige eller treårige prosjekter. Midlene utbetales for ett år av gangen, med fremdriftsrapportering.

  • Før du sender inn søknad må du lage prosjektbeskrivelse på norsk. Maks åtte sider i skrifttype Calibri 12. Lastes opp som vedlegg i pdf. Det er utarbeidet en mal til prosjektbeskrivelsen som vi anbefaler å benytte. Nedenfor ser du en opplisting av det innholdet vi anbefaler.

   1. TITTEL PÅ PROSJEKT

   2 INNLEDNING

   2.1 Bakgrunn for prosjektet
   2.2 Mål for prosjektet

   3 PLAN OG GJENNOMFØRING

   3.1 Måloppnåelse og resultatevaluering
   3.2 Målgruppe
   3.3 Tiltak/Aktivitet
   3.4 Gjennomføring og fremdriftsplan

   4 ANDRE OPPLYSNINGER

   4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn
   4.2 Frivillighet
   4.3 Brukermedvirkning
   4.4 Tilleggsfinansiering og andre ressurser
   4.5 Formidling av resultater
   4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn
   4.7 Videreføring av prosjektet

   5 LITTERATURLISTE

  • Damnett er vårt søknadssystem.

   Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen for helseprosjekter her.

 • Stiftelsen Dam støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Stiftelsen Dams helseforståelse innebærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

  • Utlysningene for Forskning offentliggjøres i november. Se dam.no/forskning for mer informasjon.

 • Kort vei fra idé til resultat! Ekspress, en raskere søknadsbehandling.

  • Ekspress er en ordning for Stiftelsen Dams 38 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

   Søknadsskjema må opprettes av organisasjonen sentralt.

  • Gjennom Ekspress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter.

   Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende.

   Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

  • Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 30.000 kroner.

  • Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen. Den guider deg gjennom hele søknadsprosessen.

   Utlysningsteksten sier mer om hva du kan søke midler til gjennom Ekspress. Utlysning for Ekspress finner du her.

3.Send inn søknad til helseprosjekt

Stiftelsen Dams søknadsfrist for helseprosjekter er 15. mars og 15. september.

Søkerorganisasjonene vurderer og godkjenner prosjektskisser og søknader før de sendes inn til Stiftelsen Dam, og har derfor egne interne frister. Fristene får du ved å kontakte søkerorganisasjonen du samarbeider med.

Tilgang til søknadsskjema, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen Damnett, får du av din søkerorganisasjon. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Du får svar på søknaden henholdsvis 15. juni klokken 13 og 15. desember klokken 13.

Alle søkere får svar i Damnett, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra Stiftelsen Dam til søkerorganisasjonen henholdsvis januar/februar og juli/august.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder før oppstart og utbetaling til prosjektet.

3.Send inn søknad

Søknaden om støtte til forskning må sendes inn av samarbeidsorganisasjonen.

Søkerorganisasjonene har sine egne interne frister for innsending av prosjektskisser og søknader inn til seg, for vurdering. Fristene får du ved å kontakte organisasjonen.

Innlogging til søknadsportalen Damnett får du gjennom din samarbeidsorganisasjon.

Neste søknadsfrist er 17. februar 2020.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Søknadene blir behandlet i løpet av høsten med kunngjøring av resultatet i midten av oktober.

Her kan du lese instruks til fagutvalg for forskning og rutinebeskrivelse for vurdering av forskningssøknader.

Liste over prosjekter som får midler blir offentliggjort på våre nettsider. Prosjektkoordinator i søkerorganisasjon skal melde fra til de som får avslag. Alle søkere kan selv logge seg inn å se status på sin søknad i Damnett etter kunngjøringen.

Det gis ikke begrunnelse for avslag.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra Stiftelsen Dam til organisasjonene i begynnelsen av februar.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder/forsker og arbeidsgiver før oppstart og utbetaling til prosjektet.

7.Forhåndsregistrering

Alle studier finansiert av Stiftelsen Dam skal registreres i ClinicalTrials.gov eller tilsvarende før oppstart.

Les mer om krav til forhåndsregistrering her.

8.Åpen publisering

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av Stiftelsen Dams skal gjøres åpent tilgjengelige.

Les mer om krav til åpen publisering her.

3.Send inn søknad til Ekspress

Det er kun medlemsorganisasjoner som kan opprette søknadsskjema i Damnett. Her er det ingen interne frister fordi søker sender søknaden rett inn til Stiftelsen Dam.

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Det er cirka åtte ukers behandlingstid på Ekspress.

Etter tildelingen er klargjort får du en oppgave i Damnett som heter «Akseptere midler Ekspress», der du skal bekrefte (eller avkrefte) at du tar imot midlene, og samtidig kontrollere kontonummer.

Når dette gjøres raskt etter tildeling utbetales midlene i starten av desember (for Ekspress høst) og starten av juni (for Ekspress vår). Ved senere aksept utbetales det i starten av neste måned, med unntak av august og januar.

Ekspress-midler får du svar på henholdsvis 15. mai klokken 13 og 15. november klokken 13.