1.Finn organisasjon å samarbeide med

 • For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må du samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.
 • Du kan gjerne forhøre deg hos flere organisasjoner om de er opptatt av det temaet du søker innenfor, men du kan bare sende inn søknaden gjennom én organisasjon.
 • Du kan søke om å bli godkjent søkerorganisasjon. Sjekk retningslinjer for godkjenning av søkerorganisasjoner for å se om din organisasjon har mulighet til å bli godkjent.
 • Du søker slik:
  • Gå til vår innloggingsside.
  • Opprett deg selv som ny bruker.
  • Etter vellykket innlogging følger du instruksjonene under «Søknad om godkjenning som ny søkerorganisasjon».

Sjekk Stiftelsen Dams søknadsfrister her!

Se oversikt over viktige datoer i Stiftelsen Dam her

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Se alle godkjente organisasjoner
Organisasjon Kontaktperson E-post
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Jan Ivar Ekberg janivar@a-larm.no
Achilles International of Norway Bedir Yiyit bedir73@online.no
Actis Anette Skomsøy anette@actis.no
ADHD Norge Britt Kollstrøm britt@adhdnorge.no
Afasiforbundet i Norge Marianne Brodin marianne.brodin@afasi.no
Aleneforeldreforeningen Cathrine Austrheim cathrine.austrheim@hotmail.com
ALS Norge Mona Hytjanstorp Bahus arn-bahu@online.no
Ammehjelpen Anne Sigstad anne.sigstad@ammehjelpen.no
Aniridi Norge Kari Wæge kari@aniridi.no
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund Trine Lund post@arbef.no
AURORA Unn Helene Stenersen us6161@gmail.com
Autismeforeningen i Norge Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Av-og-Til Marte Sletten marte@avogtil.no
Barn av rusmisbrukere - BAR Marius Sjømæling marius@barnavrus.no
Barnekreftforeningen Cecilia Natalia Valenzuela cecilia@barnekreftforeningen.no
Bekhterev Norge Tore Tronrud tore.tronrud@bekhterev.no
Blodkreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Blærekreftforeningen Tore Dammann Langballe torelangballe@gmail.com
Blå Kors Norge Hanne Backe-Hansen hanne.backe-hansen@blakors.no
Brystkreftforeningen Kari Bøyum kari@brystkreftforeningen.no
CarciNor Erik Hansen ehans4@online.no
Caritas Norge Anne Katrine Flem Nogva Tari@caritastrondheim.no
Cerebral Parese-foreningen Helle Aasheim helle@cp.no
Den Norske Turistforening Anette Løvaas Olsen anette.olsen@dnt.no
Diabetesforbundet Betül Cokluk betul.cokluk@diabetes.no
Dissimilis Norge Benjamin Zahl Bergem benjamin@dissimilis.no
DNT - Edru Livsstil Åsmund Kleivenes asmund@edru.no
Dysleksi Norge Kine Hvinden Dahl khd@dys.no
Endometrioseforeningen Gudveig Storhaug gudveigs@gmail.com
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon Torhild Kielland kielland@rusfeltet.no
FH-Norge Margaretha Hamrin info@f-h.no
Fontenehus Norge Anne Hellum anne.hellum@fontenehus.no
For Fangers Pårørende Hanne Hamsund hanne@ffp.no
Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås kreinas@online.no
Forbundet Tenner og Helse Toril Sonja Gravdal torilsonjagravdal@hotmail.com
Forening for autoimmune leversykdommer Line Hole linehole6220@gmail.com
Foreningen for barnepalliasjon - FFB Liv Fegran liv.fegran@uia.no
Foreningen for blødere i Norge Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Foreningen for hjertesyke barn Pia Merete Bråss pia@ffhb.no
Foreningen for human narkotikapolitikk Tonje Jevari tonje@fhn.no
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Jorunn Arnesen jorunn@kroniskesmerter.no
Foreningen for Muskelsyke Tollef Ladehaug tollef.ladehaug@ffm.no
Foreningen Norges døvblinde Geir Jensen fndb@fndb.no
Foreningen rastløse bein Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Foreningen Ridderrennet Anne-Kristin Wadahl mail@ridderrennet.no
Foreningen Sjøen for Alle Monica Haugen spesialisten@gmail.com
Foreningen Tryggere Ruspolitikk Jørn Kløvfjell Mjelva jorn.mjelva@rusreform.no
Foreningen Velo Cardio Facialt Syndrom (VCFS) Jan Ove Bakkom jan.bakkom@gmail.com
Foreningen Vi som har et barn for lite Anne Giertsen foreningen@etbarnforlite.no
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Lin Katrine Hauglund lin@foreningenfri.no
Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud marianne@friluftsrad.no
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hanne Erdal Witsø hanne.witso@ffo.no
Gynkreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Harry Benjamin ressurssenter Harald Sundby stensveen@bbnett.no
Hest og Helse Emilie Charlotte Aslakstrøm Emilieilar@gmail.com
HivNorge Arne Walderhaug arne.walderhaug@hivnorge.no
Hjelpekilden Hilde Langvann hilde@hjelpekilden.no
Hjernerådet Aud Johanne Kvalbein aud@hjerneradet.no
Hjernesvulstforeningen Rolf Johan Ledal rolf.ledal@hjernesvulst.no
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland steinar.birkeland@hlf.no
Hodepine Norge Stian Grimstad Hermansen stian.g.hermansen@gmail.com
Hospiceforum Norge Matilda Tullia von Sydow post@hospiceforum.no
Hvite Ørn Norge Jan-Magne Sørensen leder@hviteorn.no
HypoPARA Norge Helen Dahl-Hansen h.dahl.hansen@hypopara.no
Hørselshemmede barns organisasjon Lene Kvernbekk Bergersen Lene@hhbo.no
IOGT i Norge Jan Tore Evensen jevens@online.no
ISAAC Norge Odd Helge Winje oh.winje@gmail.com
Ivareta - Pårørende berørt av rus Erika Coucheron Krogstad erika.krogstad@ivareta.no
Junior- og barneorganisasjonen Juba Mari Rehoff Skjerden mari@juba.org
Juvente Kjetil Vesteraas kjetil.vesteraas@juvente.no
Kirkens Bymisjon Bente Gramsett bente.gramsett@bymisjon.no
Kirkens SOS Norge Lasse Heimdal lasse.heimdal@norskfriluftsliv.no
Kiwanis Ralph Castellan rc-art@hotmail.com
Klinefelterforeningen i Norge Solveig Irene Larsen sirenel70@gmail.com
Knappen Foreningen Pia Susanne Wall pia@piawall.no
Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett Marianne Røhme marianne.rohme@kondis.no
Kreftforeningen Arve Lauvnes Janina.Lassila@kreftforeningen.no
Kreftomsorg Rogaland Inger Marie Farbrot ingermarie@kreftomsorg.no
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Inger Slang inger.slang@kabb.no
Kristent Interkulturelt Arbeid Nina Østebø nina.ostebo@kianorge.no
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde Karin Andvig kontor@lshdb.no
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Harald M Kvame Hansen leder@lupeorg.no
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Irene Steinsvik irene.steinsvik@lhl.no
Landsforeningen for Huntington sykdom Ane Sigurdsdotter Mygland ane_mygland@yahoo.no
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Marit Gonsholt marit@lnt.no
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom Anita Yttrehus Aasheim anita.aasheim@prader-willis.no
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Imen Hasnaoui imen@lpp.no
Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS) Sidsel Fiskaa post@vestibular.no
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Mads Johansson mads.johansson@lmfnorge.no
Landsforeningen mot seksuelle overgrep Elin Skjeltorp post@lmso.no
Landsforeningen uventet barnedød Vilde von Krogh vilde@lub.no
Leppe- / ganespalte foreningen Gabriella Ottesen leder@lgsno.onmicrosoft.com
LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Terese Grøm terese@leve.no
Leverforeningen Andre Ruud andre.ruud@gmail.com
LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk Rabia Musavi post@linorg.no
Lungekreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Lymfekreftforeningen Carita Teien carita.teien@orgservice.no
MA-rusfri trafikk og livsstil Elisabeth Fjellvang Kristoffersen elisabeth@ma-norge.no
Mannsforum Paulo Chavarria lobillo79@gmail.com
Marfanforeningen Randi Johannessen randi@marfan.no
Mat & Atferd Ingunn Notøy post@matogatferd.no
ME Ungdom Østfold Lene Ludvigsen lene@ludvigsen.eu
Mental Helse Aud Karin Bjørn aud.karin.bjorn@mentalhelse.no
Mental Helse Ungdom Ranveig Stava ranveig.stava@mhu.no
MOMENTUM - Foreningen for arm- og benprotesebrukere Liv Karin Søstuen livkarins@yahoo.no
Morbus Addison Forening Geir Faarlund gei-fa@online.no
Multippel Sklerose forbundet i Norge Kristi Herje Haga kristi@ms.no
Munn -og halskreftforeningen Carita Teien carita.teien@orgservice.no
NAKKEFORBUNDET Jon Birger Eldevik post@nakkeforbundet.no
Nasjonalforeningen for folkehelsen Anders Abrahamsen anab@nasjonalforeningen.no
Noonanforeningen Edvin Morten Slaattelid edvin@slaattelid.be
Norges Astma- og Allergiforbund Dace Kaleja Dace.kaleja@naaf.no
Norges Bedriftsidrettsforbund Kjetil Olsen kjetil.olsen@bedriftsidrett.no
Norges Blindeforbund Eirik Asker Pettersen eap@blindeforbundet.no
Norges Blindeforbunds Ungdom Hanne Røksund Johannessen hrj@blindeforbundet.no
Norges Døveforbund Arash Bagharzadeh arash@doveforbundet.no
Norges Fibromyalgi Forbund Tonje Steen adm@fibromyalgi.no
Norges Handikapforbund Linda Åsheim linda.aasheim@nhf.no
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Line Hurrød line.hurrod@idrettsforbundet.no
Norges KFUK-KFUM Camilla Gustavsen camilla.gustavsen@kfuk-kfum.no
Norges Livredningsselskap Trude Aastad web@livredning.no
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Rune Hoddevik runehodd@online.no
Norges Parkinsonforbund Thyra Kirknes thyra.kirknes@parkinson.no
Norges Røde Kors Hawa Muuse Hawa.muuse@redcross.no
Norsk Craniofacial Forening Jorån Østerholt Dalane norsk.craniofacial.forening@gmail.com
Norsk cøliakiforening Lise Friis Pedersen lise.pedersen@ncf.no
Norsk Dystoniforening Johan Arnfinn Warvik warvik@dystoni.no
Norsk Epilepsiforbund Jørn Sibeko jorn@epilepsi.no
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Claudia Mihaela Ursulescu claudia@nefu.no
Norsk Folkehjelp Ivar Windju ivawin871@npaid.org
Norsk Forbund for Svaksynte Dennis Beck dennis@svaksynte.no
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Helene T. Strøm-Rasmussen HTSR@nfunorge.org
Norsk Forening for Albinisme Eva Elida Skråmestø leder@albinisme.no
Norsk forening for brannskadde Bente Fidje bofidje@hotmail.com
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Ellen Damhaug Scheel dagligleder@cystiskfibroseforeningen.no
Norsk Forening for Ehler-Danlos Syndrom Line Blålid line.blalid@enivest.net
Norsk Forening for Nevrofibromatose Britt Ohrø leder@nffnf.no
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta Inger-Margrethe Stavdal Paulsen inger-margrethe@nfoi.no
Norsk forening for pasienter med urologiske sykdommer - NOFUS Geir Berge Øverland geir.overland@einemo.no
Norsk Forening for Rett Syndrom Hilde Friis hilde.friis@inn.no
Norsk Forening For Slagrammede Arne Hagen arne-hag@online.no
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Elisabeth Fidjeland elisabeth@norilco.no
Norsk forening for Williams syndrom Erik Andersen andersen.erik1956@gmail.com
Norsk Fosterhjemsforening Tone Granaas tone@fosterhjemsforening.no
Norsk Friluftsliv Hans Erik Lerkelund hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no
Norsk Glaukomforening Charlotte Deijenberg charlod@online.no
Norsk Interesseforening for Kortvokste Åsne Alstad Hanto asne.hanto@gmail.com
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale Oscar Aaslund Hovin oscar.aaslund.hovin@live.no
Norsk Lyme Borreliose Forening Gerd Marit Berge gerd@lyme.no
Norsk lymfødem- og lipødemforbund Edita Daulova editadaul@gmail.com
Norsk MO-forening Sven Erik Bruun seberger@yahoo.no
Norsk Nettverk for Down Syndrom Elisabeth de Lange elisabeth.de.lange@nnds.no
Norsk OCD forening, ANANKE Sidsel Myhr sidsm@online.no
Norsk organisasjon for asylsøkere Ragnhild Lerø ral@noas.org
Norsk Osteoporoseforbund Jan Arvid Dolve nof@nof-norge.no
Norsk Revmatikerforbund Ida Løchting ida@revmatiker.no
Norsk Sarkoidose Forening Rune Borgan Isaksen rune@lalm.no
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening Trine Paus tpa@rcn.no
Norsk Tourette Forening Liv Irene Nøstvik liv.irene.nostvik@touretteforeningen.no
Norsk-tamilsk helseorganisasjon Jenisha Selventhiran jennyselvan@hotmail.com
Norske Kvinners Sanitetsforening Elisabeth Torstensen Swärd elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter Jorun Marie Kveldro post@atrop.no
Organisasjonen Voksne for Barn Simen Brændhaugen sb@vfb.no
Oslofjordens Friluftsråd Espen Søilen espen@oslofjf.no
Pascal Norge Lars Espen Rath Vestad lerv@online.no
Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman Harald.norman@pensjonistforbundet.no
Personskadeforbundet LTN Christina Thanger christina@personskadeforbundet.no
Prematurforeningen Hege Nordhus post@prematurforeningen.no
proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR Ronny Bjørnestad ronny@prolar.no
Prostatakreftforeningen Elisabeth Ødemark elisabeth.odemark@orgservice.no
Psoriasis- og eksemforbundet Maren Awici-Rasmussen maren.awici-rasmussen@pefnorge.no
Pårørendealliansen Anita Vatland ava@parorendealliansen.no
Recovery Norge Gudmundur Gunnarsson gudmundur@fuglene.no
Redd Barna Stina Eiet Hamberg stina.eiet.hamberg@reddbarna.no
Redningsselskapet Tanja Krangnes tanja.krangnes@rs.no
Reform - ressurssenter for menn Are Christoffer Saastad are@reform.no
Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge Håkon Gisholt hakongis@gmail.com
Rusettervernet i Sogn og Fjordane Eysteinn Udberg post@rusettervernet.no
Rusfri Oppvekst Tasim Karim tasim@rusfrioppvekst.no
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Kenneth Arctander Johansen kenneth.arctander@rio.no
Ryggforeningen i Norge Thor Einar Holmgard extra@ryggforeningen.no
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Eli Døvresødegård Skattebu post@ryggmargsbrokk.org
Rådet for Muskelskjeletthelse Amy Elise Martinsen amymit@ous-hf.no
Rådet for psykisk helse Charlotte Elvedal charlotte.elvedal@psykiskhelse.no
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Marte Vigeland marte@nettros.no
Sarkomer Gunnstein Grøneng gunnstein.groneng@gmail.com
Senior Norge KNUT CHRISTIAN HØVIK KNUT.CHR.HOVIK@SENIORNORGE.ORG
Seniordans Norge Randi A. Grønbakken randi@seniordans.org
Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen torhugne@sexogpolitikk.no
Skeiv Ungdom Åsmund Forbech Holst asmund@skeivungdom.no
Spillavhengighet Norge Lill-Tove Bergmo lill.tove.bergmo@spillavhengighet.no
Spiseforstyrrelsesforeningen Elin Amor Olsen elin@spisfo.no
Spondyloartrittforbundet Norge Lill Due lill@duepost.net
Stiftelsen Norsk Luftambulanse Nina Dokka nina.dokka@norskluftambulanse.no
Stiftelsen Organdonasjon Linda McMahon linda.mcmahon@organdonasjon.no
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Aida Naqasha aida@psykopp.no
Stiftelsen Rettferd for taperne Tor Bernhard Slaathaug slaathaug@taperne.no
Stiftelsen Signo Johanne Gran Kjøllesdal johanne.gran.kjollesdal@signo.no
Stoffskifteforbundet Agnethe Ekre agnethe.ekre@stoffskifte.org
Studieforbundet Funkis Elin Sollid elin@funkis.no
Søvnforeningen Marit Synnøve Aschehoug sovnforeningen@gmail.com
Trappen Motiveringssenter Therese Dahl therese@trappenmotivering.no
Trygg Trafikk Marianne Sletner meisfjord@tryggtrafikk.no
Turner Syndromforeningen Norge Oda Christine Gadderud oda.gadderud@gmail.com
TVILLINGFORELDREFORENINGEN Ragnhild Male Hartviksen post@tvilling.no
Ung i trafikken - ingen venner å miste Stig Eid Sandstad stig@ungitrafikken.no
Ung Kreft Marie Otterbeck Gravråk marie@ungkreft.no
Unge funksjonshemmede Ingvild Østli ingvild@ungefunksjonshemmede.no
UNICEF Komiteen i Norge Kristin Oudmayer kristin.oudmayer@unicef.no
Veteranforbundet SIOPS Øystein Karlsen Wemberg oystein@siops.no
Voksne med medfødt hjertefeil Anne Giertsen anne@vmh.no
WSO - Landsforeningen We Shall Overcome Grete Johnsen grete.johnsen@gmail.com
Ønskebarn Margrete Raugstad margrete@onskebarn.no

2.Velg et av områdene

Du kan søke støtte gjennom programmene Helse, Forskning, Utvikling eller Ekspress (kun medlemsorganisasjoner).

OBS! Husk å velge riktig fane under, avhengig av hvilket program du søker på. Skal du søke om støtte gjennom pilotprogrammet Utvikling kan du klikke her.

Les mer om Stiftelsen Dams programmer her

 • Stiftelsen Dam støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

  • For hver søknadsordning vil det komme en ny utlysning. Du finner både aktive og tidligere utlysninger på denne siden.

   Utlysningsteksten sier hva du kan søke midler til.

   Det er søkerorganisasjonen som oppretter søker/prosjektleder som bruker i søknadssystemet Damnett, og organisasjonen oppretter også søknadsskjemaet og tilordner dette til søker/prosjektleder.

  • Du kan søke om prosjektstøtte for ettårige, toårige eller treårige prosjekter. Midlene utbetales for ett år av gangen, med fremdriftsrapportering.

  • Før du sender inn søknad må du lage prosjektbeskrivelse på norsk. Maks åtte sider i skrifttype Calibri 12. Lastes opp som vedlegg i pdf. Det er utarbeidet en mal til prosjektbeskrivelsen som vi anbefaler å benytte. Nedenfor ser du en opplisting av det innholdet vi anbefaler.

   1. TITTEL PÅ PROSJEKT

   2 INNLEDNING

   2.1 Bakgrunn for prosjektet
   2.2 Mål for prosjektet

   3 PLAN OG GJENNOMFØRING

   3.1 Måloppnåelse og resultatevaluering
   3.2 Målgruppe
   3.3 Tiltak/Aktivitet
   3.4 Gjennomføring og fremdriftsplan

   4 ANDRE OPPLYSNINGER

   4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn
   4.2 Frivillighet
   4.3 Brukermedvirkning
   4.4 Tilleggsfinansiering og andre ressurser
   4.5 Formidling av resultater
   4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn
   4.7 Videreføring av prosjektet

   5 LITTERATURLISTE

  • Damnett er vårt søknadssystem.

   Før du begynner å skrive søknaden bør du lese brukerveiledningen for helseprosjekter her.

 • Stiftelsen Dam støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Stiftelsen Dams helseforståelse innebærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

  • Utlysningene for Forskning offentliggjøres i november. Se dam.no/forskning for mer informasjon.

 • Kort vei fra idé til resultat! Ekspress, en raskere søknadsbehandling.

  • Ekspress er et program for Stiftelsen Dams 38 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

   Søknadsskjema må opprettes av organisasjonen sentralt.

  • Gjennom Ekspress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter.

   Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende.

   Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

  • Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 30.000 kroner.

  • Før du begynner å skrive søknaden bør du lese brukerveiledningen. Den guider deg gjennom hele søknadsprosessen.

   Utlysningsteksten sier mer om hva du kan søke midler til gjennom Ekspress. Utlysning for Ekspress finner du her.

3.Send inn søknad til helseprosjekt

Stiftelsen Dams søknadsfrist for helseprosjekter er 15. mars og 15. september.

Søkerorganisasjonene vurderer og godkjenner prosjektskisser og søknader før de sendes inn til Stiftelsen Dam, og har derfor egne interne frister. Fristene får du ved å kontakte søkerorganisasjonen du samarbeider med.

Tilgang til søknadsskjema og innloggingsinformasjon til søknadsportalen Damnett får du av din søkerorganisasjon. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Du får svar på søknaden henholdsvis 15. juni klokken 13 og 15. desember klokken 13.

Alle søkere får svar i Damnett, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra Stiftelsen Dam til søkerorganisasjonen henholdsvis januar/februar og juli/august.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder før oppstart og utbetaling til prosjektet.

3.Send inn søknad

Søknaden om støtte til forskning må sendes inn av samarbeidsorganisasjonen.

Søkerorganisasjonene har sine egne interne frister for innsending av prosjektskisser og søknader inn til seg, for vurdering. Fristene får du ved å kontakte organisasjonen.

Innlogging til søknadsportalen Damnett får du gjennom din samarbeidsorganisasjon.

Neste søknadsfrist er 17. februar 2020.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Søknadene blir behandlet i løpet av høsten med kunngjøring av resultatet i midten av oktober.

Her kan du lese instruks til fagutvalg for forskning og rutinebeskrivelse for vurdering av forskningssøknader.

Liste over prosjekter som får midler blir offentliggjort på våre nettsider. Prosjektkoordinator i søkerorganisasjon skal melde fra til de som får avslag. Alle søkere kan selv logge seg inn å se status på sin søknad i Damnett etter kunngjøringen.

Det gis ikke begrunnelse for avslag.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra Stiftelsen Dam til organisasjonene i begynnelsen av februar.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder/forsker og arbeidsgiver før oppstart og utbetaling til prosjektet.

7.Forhåndsregistrering

Alle studier finansiert av Stiftelsen Dam skal registreres i ClinicalTrials.gov eller tilsvarende før oppstart.

Les mer om krav til forhåndsregistrering her.

8.Åpen publisering

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av Stiftelsen Dams skal gjøres åpent tilgjengelige.

Les mer om krav til åpen publisering her.

3.Send inn søknad til Ekspress

Det er kun medlemsorganisasjoner som kan opprette søknadsskjema i Damnett. Her er det ingen interne frister fordi søker sender søknaden rett inn til Stiftelsen Dam.

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Det er cirka åtte ukers behandlingstid på Ekspress.

Etter tildelingen er klargjort får du en oppgave i Damnett som heter «Akseptere midler Ekspress», der du skal bekrefte (eller avkrefte) at du tar imot midlene, og samtidig kontrollere kontonummer.

Når dette gjøres raskt etter tildeling utbetales midlene i starten av desember (for Ekspress høst) og starten av juni (for Ekspress vår). Ved senere aksept utbetales det i starten av neste måned, med unntak av august og januar.

Ekspress-midler får du svar på henholdsvis 15. mai klokken 13 og 15. november klokken 13.