Tumble in the jungle er en visuell og sanselig forestilling for barn. Foto: Tale Hendnes

Alle barn har rett til å oppleve kunst, men men det finnes svært få tilbud av scenekunst for hørselshemmede barn. Det ville koreograf Inger Cecilie Bertrán de Lis gjøre noe med.

Inger Cecilie Bertrand. Foto: Kamran Dolati

– Jeg hadde en sterk opplevelse for noen år siden. Da hadde jeg en forestilling hvor det var en hørselshemmet gutt som var så begeistret for forestillingen at han ikke ville gå. I følge moren hadde denne gutten aldri var så engasjert før, forteller hun.

Åpner barnas øyne

– Dans er et universelt uttrykk som rører alle mennesker. Jeg vil med denne forestillingen åpne opp øynene til alle barn for dansens muligheter, sier hun.

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med Voldsløkka og Årvoll barnehage underveis i produksjonsfasen for å få mer kunnskap om målgruppen og hørselshemmede.

– Barna satt helt stille gjennom hele forestillingen da vi hadde prøveforestilling med dem. Selv de barna som vanligvis var urolig satt helt stille og fulgte med, forteller Bertran de Lis.

– Vi involverer også barna inn i scenerommet etter forestillingen slik at de kan få oppleve de forskjellige taktile rekvisitter, og hilse på utøverne avslutter Bertrán de Lis.

Jobber med hørselsresten

Rita Lindanger. Foto: Tale Hendnes

En av de som er med på scenen er musiker Rita Lindanger. Hun mistet hørselen da hun var fem år, men har gjennom hele oppveksten spilt piano.

– Det er for lite musikktilbud til hørselshemmede barn, det er kun fokus på det visuelle. Det er viktig å jobbe med hørselsresten, forklarer Lindanger.

– I denne forestillingen jobber danserne og jeg som musiker tett sammen. Danserne uttrykker musikkens poesi, det er et samspill, forteller hun.

Danseforestillingen «Tumble in the jungle» ble vist på Dansens hus oktober 2018.

Nysgjerrig? Her får du en liten smakebit:

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Dansekunst for hørselshemmede barn
Prosjektet i kortform

En danseforestilling tilpasset hørselhemmede barn 1-4 år. Spillested:Dansens Hus.Hørselshemmede barn er opptatt av bevegelse,det visuelle,og det taktile. Forestillingens tematikk, er barns humor, fellesskap og anerkjennelse som små barn kan gjenkjenne og som kan gi dem en øyeblikks opplevelse av glede og gjenkjennelse. Prosjektet er et undersøkende arbeid, hvor jeg forsker på hvordan jeg kan skape en tilrettelagt danseforestilling for hørselshemmede , som kan gi dem glede og berikelse i øyeblikket.

Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Dansens Hus
Prosjektleder/forsker

Inger -Cecilie Bertran de Lis

Fylke(r)
Landsdekkende
Konkret sted/adresse
Vulcan 1
Konkret sted/postnr
0182
Bevilget
2018: kr 400 000
Startdato
03.04.2018
Sluttdato
01.02.2019
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • 1.Det finnes nesten ikke tilbud av scenekunst for hørselshemmede barn i målgruppen 1-4 år.
  2.En sanselig og taktil danseforestilling med visuelle tablåer kan være svært viktig og opplevelsesrikt for
  hørselshemmede barn.
  3 Alle barn har rett til å oppleve scenekunst uavhengig alder og funksjonhemming.
  4. Jeg vil forske i hvordan jeg kan skape en forestilling som kommuniserer godt med hørselshemmede barn.
  5. Forske i hvordan det auditive kan kommunisere med hørselshemmede barn, ved bruk av spesielle lyder og frekvenser.
  6. Forske i temaet barns humor .
  7. Forske i taktile rekvisitter

 • Målet er er å kunne gi hørselhemmede barn et tilbud om en danseforestilling av høy kvalitet og å gi dem glede og berikelse i øyeblikket.

 • Barn fra 1 - 4 år. Alle har rett til å oppleve kunst og kultur for opplevelsens egen skyld uavhengig alder eller funksjonshemming.

 • 1200
 • 1200
 • Forestillingen spilles på Dansens Hus og Bærum Kulturhus, og Asker Kulturhus hvor barna vil bli invitert til interaksjon underveis med taktile rekvisitter. Forestillingen bygges opp ved bruk av koreografi, regi, musikk,
  objekter, scenografi og kostymer og lyssetting i en sidestilt dramaturgi. Det vil ikke være en lineær
  historie som fortelles, men tablåer over situasjoner og hendelser som glir over i hverandre.
  Scenerommet er i et jungel landskap hvor publikum sitter på tre sider av scenerommet. På scenen ser
  vi to vesener som kan minne om to apekatter i deres fysiske uttrykk. De er lekne og umiddelbare i sitt
  samspill med hverandre, og svært nysgjerrige over hva de kan gjøre med sitt fysiske språk, men også
  med deres omgivelser. Med bevegelser og dans skaper de underfundige og humoristiske situasjoner i
  en magisk jungel hvor de prøver å utfordre og imitere hverandre med å overaske å overgå hverandre
  med humoristiske ideer og påfunn. På den ene kortsiden av scenen sitter en musiker og spiller piano/
  keyboard. Tematikken humor,fellesskap og anerkjennelse vil danne en rød tråd igjennom forestillingen
  og skal være tilpasset hørselshemmede barn. ( Se vedlagt prosjektbeskrivelse)

 • Vår 2018: Forprosjektering: 2 uker. Produksjonsfase 7,5 uke : Utvikling og utforskning av koreografi/regi og ideer for forestillingen. Skape koreografi materiale. Komponering av musikk scenografi,kostymer, og lysdesign. Døvebarnehagen inviteres under arbeidsprosessen, for å undersøke hva som kommuniserer av bevegelser, og visuelle tablåer. Forske og utvikle det auditive lydbildet for hørselshemmede barn.

Sluttrapport

 • Vi erfarte at dansekunst er samlende og inkluderende og er universelt. Vi tror at dans er den sceniske kunstarten som trenger minst tilrettelegging for hørshelshemmede og døve barn. Forestillingen kommuniserte svært godt med både hørselshemmede og døve barn men også hørende barn.Tilretteleggingen ved bruk av tegnspråk, tegnsang og taktile rekvisitter i forestillingen, skapte noe gjenkjennende for hørselshemmede tilskuere, og var viktig. Når det gjaldt det auditive, erfarte vi at det ikke skulle være for mange instrumenter i komposisjonen, og at bruk av både lav- og høyfrekvente lyder i musikk-komposisjonen var viktig da noen hørselshemmede hører best diskant mens andre bass. Vi erfarte ellers at hørshelshemmede barn ofte er gode til å lese rytme via andre sanser, og kan ha like stor glede av dans og musikk som hørende barn. Resultatet viser at det er fullt ut mulig å skape en forestilling som er egnet for både hørselshemmede og hørende barn.

 • Bakgrunnen for prosjektet var å skape en danseforestilling av høy kvalitet tilpasset hørselshemmede barn satt inn i en visuell og taktil ramme med fokus på fellesskap, anerkjennelse og humor – en forestilling som små barn kunne gjenkjenne seg i, og gi dem glede i øyeblikket.Hørselshemmede barn vil være som andre barn og prosjektleder ønsket ikke at hørselshemmede barn skulle bli en stigmatisert gruppe, men at de kunne få være med som publikum på lik linje med andre barn som ikke har denne funksjonshemningen.En målsetting var å skape en sanselig og taktil danseforestilling med visuelle tablåer som kunne være viktig og opplevelsesrikt for hørselshemmede og døve barn, og inspirere barn med nedsatt hørsel til å oppdage dansekunst og bli nysgjerrige på dans. Det skulle forskes på og utvikle datastyrte rekvisitter som kunne gi taktile opplevelser til barn.En annen målsetting var også å forske i hvordan det auditive kunne kommunisere med hørselshemmede barn.

 • 2116
 • Forestillingen ble bygget over temaene fellesskap humor og anerkjennelse som barn kunne kjenne seg igjen i, hvor publikum ble invitert i å sitte inni en jungel på tre sider av scenerommet og tett innpå utøverne, slik at det ble en nærhet mellom utøvere og publikum. For at publikum skulle få en nær og god opplevelse var det satt et maks publikum på 80 publikummere. Vi har forsket på og utviklet noen data styrte rekvisitter som kunne gi taktile opplevelser til barn. Samarbeidet med Norsk senter for utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk (NOTAM) har vært svært nyttig, og selve utprøvingen av de taktile rekvisittene i Voldsløkka barnehage fungerte veldig bra, og skapte interesse. At vi til sist kun brukte en slik rekvisitt var en naturlig konsekvens av behovet for driftssikkerhet under forestillingen. Samarbeidet med NOTAM viste at her er det et potensial for videre teknologiutvikling med sikte på bruk i fremtidige produksjoner.

 • Tumble in the Jungle er valgt ut til å turnére som «Tilrettelagt program» for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skoleåret 2019-2020 og for turne med Dansenett Norge i 2020. Vi har blitt invitert av Festivalen «El mes de petit de tots» i Barcelona, hvor de ønsker en tre ukers turné med Tumble in the Jungle i Catalonia, Spania, i november 2019. Forestillingen skal også vises på Sandnes Kulturhus/RAS. Vi er i dialog med andre arrangører for fremtidige visninger av forestillingen, som bl.a. konserthuset i Stavanger, Hennie Onstad kunstsenter, Inderøy dansefestival, og New York og Washington