Høsten 2018 dro medlemmene på sin første hjortejakt, etter å ha gått gjennom både skytetrening og jegerprøven. Opplevelsen ga mersmak. Foto: LARS

– Selv om utbyttet ble dårlig, ble jaktturene en suksess. Nå har vi omsider fått prøvd ut dette, og lært mye som vi kan ta med oss videre, sier prosjektleder Leif Arild Fjellheim i et intervju med magasinet Jakt & Fiske.

Samarbeidsprosjekt

Og bildene fra prosjektet taler for seg. Ved hjelp av enkel tilrettelegging har deltakerne fått ta del i naturopplevelser som ellers har vært vanskelig tilgjengelig. Selv om deltakerne fikk teste terrengrullestoler i løpet av prosjektet er det faktisk lite utstyr som kreves, og det er mulig å bruke ordinære rullestoler i jakt.

I samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund har LARS jobbet med prosjektet Jakt for alle i flere år, og i 2016 fikk de innvilget prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam. Ideen har de hentet fra Sverige, der et tilsvarende tilbud har eksistert siden 2011.

Test av terrengrullestol var mest for moro skyld. Jaktområdene er lett tilgjengelig og krever lite utstyr for å komme seg fram. Høsten 2018 dro medlemmene på sin første hjortejakt, etter å ha gått gjennom både skytetrening og jegerprøven. Opplevelsen ga mersmak. Foto: LARS

– En fornøyelse

Siden oppstart har det blitt gjennomført jegerprøver og skytetrening for funksjonshemmede og rullestolbrukere på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Høsten 2018 bl de to første hjortejaktene gjennomført – og det ga mersmak!

– Det har vært en fornøyelse å være med på dette. Prosjektet viser hva som er mulig for rullestolbrukere å få til, med bruk av relativt enkle og rimelige hjelpemidler. Målet er å få flere rullestolbrukere til å delta på jakt og fiske, sa Fjellheim til Jakt & Fiske.

Guro Konstanse Frønsdal klar for post. Foto: LARS
Prosjektet er toårig, og opplæring og jegerprøven har vært en viktig del. Foto: LARS
Det er slettes ikke bare snakk om matøk når denne gjengen drar på jakt. Det sosiale og naturopplevelsen er vel så viktig. Foto: LARS
Prosjektet har vist at er relativt enkel tilrettelegging som skal til for at også rullestolbrukere skal komme seg enklere ut i naturen. Dette har stor overføringsverdi. Foto: LARS

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Jakt for alle
Prosjekttema
Jakt for alle - et prosjekt for personer med nedsatte funksjonsevner og rullestolbrukere
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Ekstern instans
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Prosjektleder/forsker

Leif Arild Fjellheim

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 105 000, 2017: kr 105 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ønsker å etablere et pilotprosjekt for tilrettelagt jakt for personer med nedsatte funksjonsevner og rullestolbrukere. Prosjektet baserer seg på ideer fra Sverige (se vedlegg fra Svenska Jägareförbundet) hvor de har hatt muligheter for slik jakt over en tid, med utgangspunkt i ett tilsvarende prosjekt som vi ønsker å starte i Norge.

 • Overordnede målsettinger for prosjektet er å legge til rette for, og vise muligheter for, at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne benytte jakt og friluftsliv som en naturopplevelse.

 • Personer med nedsatte funksjonsevner og rullestolbrukere.

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er samarbeidspartner i prosjektet.
  Pilotprosjektet vil foregå på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i tilknytning til NJFF skytebaner og skytter- og jegerlag. Vi ønsker i dette prosjektet å kurse 15 rullestolbrukere i skytetrening, jegerkurs, jegerprøve og jakt. NJFF vil koordinere kursene og LARS vil stille med kandidater. Prosjektet vil gå over tre år. Grunnen for treårig prosjekt er at det nødvendigvis vil ta noe tid med kursing, skytetrening, prøver og jakt som er sesongavhengig.

 • Tilrettelegging av skytebaner Vår 2016

  Annonsering Vår 2016

  Påmelding av kandidater Vår 2016

  Skytetrening Vår-høst 2016, 2017 og 2018

  Teorikurs og jegerprøve Vår 2017 og vår 2018

  Småviltjakt 2017 og 2018

  Storviltjakt Høst 2017 og høst 2018

  Evaluering årlig 2016, 2017 og 2018

  Sluttrapport skriving Høst 2018

 • Vi er sikre på at resultatene vil bli særs positive for alle deltagerne i prosjektet, både for de som skal gjennom disse kursene og jakten, og også andre involverte i NJFF og LARS. Resultatene vil vi publisere underveis i våre magasiner, e-poster, hjemmesider og sosiale medier.

Sluttrapport

 • Bakgrunn for prosjektet var at det ikke eksisterer noe fullgodt organisert opplegg for å stimulere rullestolbrukere og funksjonshemmede til spesielt å delta i jakt og tilhørende skyteaktiviteter. Det er kjent at personer med funksjonsnedsettelser kan ha utfordringer både for tilrettelegging, hjelpemidler og manglende infrastruktur i samfunnet, for å delta på forskjellige aktiviteter. Det er og kjent at personer fra denne gruppen; gitt manglende tilrettelegging, tilbud og personlige lyter og forskjellige utfordringer, kan bli isolert fra samfunnet og hjemmeværende.

  Målsettingen med Jakt for alle prosjektet var derfor å vise vei gjennom et pilotprosjekt at mye er mulig og at rullestolbrukere og funksjonshemmede kan delta i forskjellige friluftsaktiviteter, inkludert jakt og fiske, og at det i mange tilfeller bare skal små endringer til for tilrettelegging for deltagelse og at ofte enkel organisering kun er nødvendig, for å få til mye spennende herunder jakt og fiske.

 • 500
 • Jakt for alle pilotprosjektet ble gjennomført ved at det ble etablert tre lokasjoner i Norge sammen med NJFF lokallagsforeninger. På lokasjon Østlandet ble det Buttentjern jaktskytesenter SA på Ringerike. Buttentjern jaktskytesenter SA (BJSA) består av Ringerike, Jevnaker, Hole og Ådal Jeger- og Fiskeforening. På lokasjon Sørlandet ble det Kristiansand S Jeger- og Fiskerforening, og på lokasjon Vestlandet ble det Karmøy Jeger- Fisker og Naturvernforening. Les mer på vedlagt sluttrapport.

 • Resultatene prosjektet har oppnådd, alt fra kursing, opplæring, deltagelse på forskjellige skyteaktiviteter til jakt, har gitt oss en unik innsikt i hva som kreves for deltagelse på forskjellige friluftsaktiviteter som jakt og fiske som er gull verdt for det videre arbeidet. Les mer på vedlagt sluttrapport.

 • Oppsummert har Jakt for alle pilotprosjektet blitt gjennomført som planlagt hvor vi har vært innom mange aktiviteter for skyting, jakt og friluftsliv hvor vi har høstet stor erfaring som blir nyttig å ta med i det videre arbeidet.

  Konklusjonen er at Jakt for alle pilotprosjekter har vært svært vellykket og vi har sett at det faktisk ikke skal mye til for at funksjonshemmede skal kunne delta på friluftsaktiviteter herunder jakt og fiske.

  Les mer utfyllende på vedlagt sluttrapport.