I naturskjønne omgivelser fikk deltakerne prøve seg på kanopadling. Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag

– Når en i familien har funksjonsnedsettelser vil hverdagen til alle bli påvirka av dette i stor grad. Det er kanskje mange aktiviteter som må velges bort og dette er trist. Vi har tidligere erfart at når vi har invitert til familiearrangement har flere av lokallagets medlemmer vært med. Dette kan godt ha med at når hele familien kan være med blir det lettere å delta. Da støtter og hjelper man hverandre og det blir en positiv og samlende aktivitet, skriver Norges Handikapforbund Os lokallag i søknaden til dette prosjektet.

Trygge omgivelser

Og nylig gjennomførte lokallaget en egen mestringsdag, der medlemmene og deres familier blant annet fikk prøve kanopadling.

– Vi ønsker å motivere lokallagets medlemmer til å tørre å prøve ut en ny og ukjent aktivitet. På denne mestringsturen ønsker vi å inkludere hele familien, skriver de i søknaden.

For mange med kronisk sykdom gjør både smerter, funksjonsnedsettelser eller frykt for å forverre sykdommen sin at de er inaktive. Samtidig viser forskning at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på livskvaliteten og redusere videre funksjonstap. For veldig mange vil det være avgjørende å ha trygge rammer rundt seg for å våge å prøve nye måter å være fysisk aktiv på, og nettopp derfor er slike dager med lokallaget viktig.

Og på tross av regn ble det «en herlig dag med padling og sosialt samvær», ifølge prosjektleder.

Det sosiale samværet er minst like viktig som aktiviteten. Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag

Veiledning og sosialt samvær

På mestringsdagen dro lokallaget på en heldagstur i det vakre Oselvvassdraget fra Røykenes og innover mot Hausdalen i Bergen kommune. Dette er et naturskjønnt område der det er lett å padle og mye vakker natur å oppleve på veien.

Deltakerne fikk innføring i utstyret og hvordan man skal oppføre seg i kanoen for at det skal være trygt. Minst en person i hver kano hadde padlet tidligere, og det ble lagt opp til kyndig veiledning underveis. Etter endt kanotur ble det felles måltid og sosialt samvær.

Hele familienn er med. Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag
Det ble også tid til å fiske. Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag
Det er tydelig at deltakerne koste seg på tur. Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag
Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag
Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag
Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag
Foto: Norges Handikapforbund Os lokallag

Prosjektinformasjon

Program
Ekspress (vår 2019)
Prosjektnavn
Mestringstur med kanopadling.
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Lokallag
Norges handikapforbund Os lokallag
Prosjektleder/forsker

Rita Samdal

Fylke(r)
Hordaland
Kommune(r)
Bergen, Fusa, Os, Tysnes
Bevilget
2019: kr 8 000
Startdato
20.05.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring